Author

Nyilvános a 2018-as ökoiskolai címpályázat eredménye

A fenntarthatóságra nevelés leginkább előremutató gyakorlata az Ökoiskola Program, az egész intézményes fenntarthatóságra nevelés. Ennek tudatában az idei évben több mint 150-en nyújtottak be sikeres pályázatot az Ökoiskola címre, mert intézményükben a pedagógiai munka és az intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles képviseletén alapul.

Öröm volt az előértékelés folyamata, a pályázatok olvasása, a sokféle előremutató vállalás, ami az intézmények fejlődését vetíti előre. A tudatos környezeti nevelési munka a helyi környezetre is hatással van, sokan együttműködnek az ökoiskolákkal.

Az Ökoiskola címpályázati felhívást évente az oktatásért felelős miniszter írja ki. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének ökoiskola-szakértői segítséget nyújtanak az Ökoiskola Hálózattal, a fenntarthatóságra neveléssel és a pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben. 2018 szeptemberétől több mint ezer intézmény (többségében általános iskola, néhány művészetoktatási intézmény és kollégium, negyedrészben középiskola és szakiskola) viseli büszkén az Ökoiskola, illetve az Örökös Ökoiskola címet az országban. A diákok és a pedagógusok kb. 30%-a tanul-tanít ma ezekben az iskolákban.

Részletek: ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa

A 2018. szeptember 1-jén Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola címmel rendelkező iskolákat frissítettük Magyarország térképén is, melyet az ofi.hu/hir/terkepen-az-okoiskolak oldalon lehet megtalálni. Látható, hogy sok ökoiskola van hazánkban, de még vannak fehér foltok. Vagyis a hálózat bővítése – a minél több, fenntarthatóságot szem előtt tartó intézménnyel való együttműködés – továbbra is feladatunk, hiszen hiteles, elkötelezett környezeti nevelők vezetésével a jövő generációja képessé válik fenntartható módon élni és annak megfelelően tudatos döntéseket hozni.

Az október 13-ra tervezett budapesti címátadón 48 iskola első címet, 54 újrapályázó iskola megújító címet kap, 56 iskola pedig Örökös Ökoiskola címet vehet majd át. Gratulálunk nekik!

A nemrég ünnepélyes keretek között átadott miniszteri elismerő okleveleket ezúttal olyan pedagógusok kapták, akik az Ökoiskola Hálózat életre keltésében és fenntartásában, valamint a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés terén évek óta kiemelkedő pedagógiai munkát végeznek. Ezúton gratulálunk az elismerésben részesült pedagógusoknak, szakértőknek, nevelőtestületeknek. Kívánjuk, hogy a továbbiakban is ezen a területen tudjanak tevékenykedni, és eredményesen közvetítsék a fenntarthatóság értékeit tanítványaiknak és környezetüknek. A továbbiakban az egyik díjazottal készült interjúnkat olvashatják.