Author

Nevelési-oktatási program

nemcsak ökoiskoláknak

Szöveg: Néder Katalin témavezető, TÁMOP-3.1.1. 3. alprojekt, OFI

Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bevezetésére minden olyan intézmény alkalmas, amely nyitott a fenntarthatóságra nevelés felé. A fenntarthatóságra nevelés jelenlegi legfontosabb iránya a közösségekkel való együttműködés, az aktív állampolgárságra nevelés és az IKT-alkalmazások beépítése a tanítási gyakorlatba. A program bevezetését azért is ajánljuk, mert általa a tanulók hamarabb reagálnak a folyton változó világra, hiszen a fenntarthatóságra nevelés egyik alapvető üzenete az adott környezethez való alkalmazkodás.

A program komplex témakörökre épül, bevezetésével a pedagógusoknak lehetősége van megtapasztalni a tantárgyak közötti átjárhatóságot, valamint a humánreál tantárgyak összehangolásában rejlő módszertani lehetőségeket.

A programban közel 100 modul került kidolgozásra. A modul egy minimum 3 órás tanítási-tanulási egység részletes foglalkozástervekkel, amelyek tanórai és tanórán kívüli keretben is alkalmazhatók. A modulok továbbá jól alkalmazhatók az általános- és középiskolákban gyakran szervezett témanapokhoz, témahetekhez, projektekhez, terepgyakorlatokhoz, valamint közösségi szolgálatra érzékenyítő programokhoz. A modulok adaptálása során a modul egésze, de egyes részletei is átvehetők, az iskola helyi adottságaihoz igazítva.

A modultémák meghatározása a partnerintézmények jó gyakorlatainak, a fejlesztést megelőző kutatási eredményeknek, valamint az Ökoiskola cím pályázat kritériumrendszerének segítségével történt. A modulok kidolgozását 10 partnerintézmény 60 pedagógusa végezte. Minden modult kipróbáltak, legtöbbjüket más partnerintézményben adaptálták is. A modulírók visszajelzései és a többi, fejlesztésben részt vevő pedagógus reflexiói alapján elkészült a modulok első változata, amelyet az OFI szakemberei a modulíróval együtt véglegesítettek.

A program legnépszerűbb moduljai:

  •     A láthatatlan iskola
  •     Ludas Matyi gyógynövényei
  •     Kalandra fel, bakancsot fel!
  •     Fűzfakunyhó építése
  •     Látogatóban Daru Dóránál
  •     Almárium
  •     A mohától a GPS-ig
  •     „Luca-föld”
  •     Az én házam, az én váram
  •     Kalapács alatt a dió

Visszajelzések

A partnerintézményekben egy évig zajló fejlesztési folyamat pozitív hatással volt az egész iskolára. A fejlesztésben részt vevő pedagógusoktól a következő pozitív visszajelzéseket kaptuk:

„A modulok adaptálása jó hatással volt az iskola életére. Nyitottabbá vált az iskola, bővült az iskola kapcsolati hálója.”

„A fejlesztési folyamat lehetőséget biztosított a szülők bevonására, így a szülők jobban beleláttak az iskolai programokba, valamint a pedagógusok és tanulók közötti munkába.”

„Az ökoiskolai programok iránt kevésbé érdeklődő kollégák figyelmét is felkeltették a változatos programok, erősödött az iskolai csapatszellem.”

„Több modul beépült az iskola tanítási gyakorlatába, amely további innovációt eredményezett.”

A modulok foglalkozásairól írták:

„A tanulók döbbenettel és nagy rácsodálkozással dolgozták fel a globális problémákkal foglalkozó témákat, felébresztette bennük a tenni akarás vágyát.”

„Évfolyamunk azt a feladatot kapta, hogy vigyük be az iskolába kedvenc élő háziállatunkat, és mutassuk be diáktársainknak. Olyan izgatott lettem, hogy éjszaka nem tudtam aludni. Érdekes ismereteket mondott mindenki. Közelről most láttam először degut. Mindig emlékezetes marad számomra ez a nap.”

Program – bázisiskolák – partnerintézmények

A program kidolgozását az OFI koordinálta [TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz], népszerűsítéséhez remélhetőleg hozzájárul a hazai Ökoiskola Hálózat is, melynek minden Ökoiskola címmel rendelkező intézmény tagja. A program 2015-től válik nyilvánossá és elérhetővé minden közoktatási intézmény számára.

Az OFI jelenleg egy bázisiskolai mentori rendszer kialakításában vesz részt. A bázisiskolák feladata, hogy intézményi szinten mentorálják az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bevezetését más intézményekbe. A bázisiskolai pedagógusok ismeretterjesztő anyagokat készítenek a program népszerűsítésére és bemutató foglalkozásokat szerveznek a környékbeli iskolák pedagógusainak.

A bázisiskolai pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésük érdekében állandó résztvevői a szakmai műhelyeknek, képzéseknek, konferenciáknak. A nevelési-oktatási program elterjedése érdekében a bázisiskolai pedagógusok gyűjtik az ökoiskolai jó gyakorlatokat, valamint népszerűsítik a környezet- és természetvédelem témakörében szervezett közösségi szolgálatra érzékenyítő programjaikat.

A fejlesztésben részt vett partnerintézmények: Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Sokorópátkai Általános Iskola, Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola, Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola, Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola (Szeged), Török Flóris Általános Iskola (Budapest), Hild József Építőipari Szakközépiskola (Győr), Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola, Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda (Túrkeve).

A fejlesztésben részt vevő szakemberek az OFI részéről: Varga Attila, Néder Katalin, Saly Erika, Dr. Szentpétery Lászlóné, Neumayer Éva, Veréb Szilvia, Könczey Réka, Csörsz Katalin.

A program bevezetését segítő bázisiskolák a 2014/15-ös tanévben: Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Sokorópátkai Általános Iskola, Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola.

További információ:
http://www.ofi.hu/node/170423