Author

Nem lehet elég korán kezdeni

Tehetséggondozás már az óvodában is

Öt tehetségműhelyben, 60 órás foglalkozásokat tartanak a Nemzeti Tehetség Program keretében a maglódi Napsugár Óvoda gyerekei számára. Szathmáryné Papp Mária igazgatót kérdeztük az intézményben zajló tehetséggondozásról.

­– Mit érdemes tudni a Napsugár Óvodáról?

– A Napsugár Óvoda a fővároshoz közeli Pest megyei kisvárosban, Maglódon 260 kisgyermeket nevel. Büszkék vagyunk rá, hogy intézményünk Zöld Óvoda, valamint Madárbarát Óvoda címmel rendelkezik. Emellett tagja az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának és a Környezetünkért Óvodai Egyesületnek. Intézményünk kiemelten foglalkozik az autizmussal élő óvódás gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztésével, sikeres integrációjával is, melyhez jelentős segítséget nyújtunk. A Napsugár Óvodában hangsúlyos a környezeti nevelés is, ami a szociális életvitel és környezeti kompetenciák kialakítására és fejlesztésére irányul.

– Mióta foglalkoznak tehetséggondozással és miként?

– 2010-ben kapcsolódtunk a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programhoz. Tehetséggondozó tevékenységünkre nagy mértékben hatott Csermely Péter professzor úr hitelessége, elkötelezettsége. Gyönyörű találkozásunk volt, amikor az Első Géniusz Országos Tehetségnap alkalmából meghirdetett Mester és tanítványa című pályázaton a közönségszavazatok alapján az óvoda hagyományőrző gyermektánc-csoportja elnyerte az első helyet, és lehetőségünk nyílt a bemutatkozásra. Azóta nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, részt vettünk a Géniusz Program szinte valamennyi rendezvényén, a nevelőtestületet alkotó 19 óvodapedagógus 2010-ben Géniusz-támogatással tehetséggondozó képzéseken vett részt, és fokozatosan bővítettük a tehetségműhelyeink számát. A tehetséggondozás típusai alapján természeti, nyelvészeti, testi-kinesztetikus, térbeli vizuális és interperszonális, 60 órás tehetségműhelyeket tartanak felkészült óvodapedagógusaink, 2013 szeptemberétől pedig a tárgyi feltételek megteremtésével logikai tehetségműhely bevezetésére kerül sor. A tehetségterületek szorosan kapcsolódnak az óvodai nevelés által alkalmazott tevékenységekhez, hiszen az óvodai nevelés sajátossága, hogy a gyermekek szükségleteire épülő teljes személyiségfejlesztés valósul meg, melynek során az óvodai pedagógus az adott gyermekre jellemző fejlődési szintekhez alkalmazkodva szervezi a fejlesztő foglalkozásokat.

Tehetséggondozó műhelyeink működése során az 5-7 éves gyerekek között dolgozó pedagógusok megfigyeléseket végeznek a célzott tehetségígéretek körében, a gyerekek szociális és értelmi képességeinek aktuális állapotát rögzítik, és ez alapján válogatják be őket a műhelyekbe. A beválogatás témaspecifikus szempontrendszer alapján történik, vagyis a gyerekek olyan tehetségműhely-foglalkozásokon vesznek részt, ahol egyéni és csoportos fejlesztések keretében sor kerül az erős oldaluk dúsítására és a gyengébb képességek erősítésére.

Az óvoda egyébként 2011 februárjától a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált Kiváló Tehetségpontként is működik.

Miből tudják finanszírozni a tehetséggondozó programokat?

– A Napsugár Óvoda igyekszik megragadni minden olyan pályázati lehetőséget, mely segítheti a hatékony tehetséggondozó tevékenységet. Jelenleg is éppen 4 beadott tehetséggondozó pályázatunk van, melyből 3-nak az eredményére még várunk. Ebből 2 eszközbővítési pályázat a Tehetséghidak program keretében. Van egy pályázatunk a Nemzeti Családi Szociálpolitikai Intézet kiírásában, melynek keretein belül Tehetségtáborra is pályáztunk, és reménykedünk, hogy sikeres lesz. Ami nagyon lényeges, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatán is indultunk, nevezetesen Az állami, helyi, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású óvodai tehetségsegítő műhelyek támogatására című pályázaton is eredményesen vettünk részt. A jelenleg működő ötféle műhelyünk számára pályáztunk 60 órás foglalkozásra. A műhelyfoglalkozások 2012. december 11-én kezdődtek és idén június 30-án zárulnak. Örömteli, hogy a Nemzeti Tehetség Program keretein belül támogatást kaphatnak a köznevelési intézmények és az óvodák, hogy a tehetségprogramjukat meg tudják valósítani, mert ez biztosítja, hogy az óvodapedagógusokat a plusz munkáért ne csak erkölcsileg becsüljük meg, hanem anyagilag is. Esetünkben az öt műhely pedig lehetővé teszi, hogy minden gyereknek megtaláljuk a számára legoptimálisabb tehetségterületet. Az óvodás korosztálynál nincs érdeklődőbb, rendkívül nyitottak, a Nemzeti Tehetség Program által pedig nagyon sokszínű tevékenységet kínálhatunk a gyerekeknek.