Nagycsaládosok előnyben

Felvételi egyházi óvodában

A Budaörsön működő z óvoda közül kilenc önkormányzati fenntartású, a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedig a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozik. Pedagógusaik a személyes példamutatáson keresztül nevelik a gyerekeket a jóságra, a hazaszeretetre, a környezetvédelemre, és – nem utolsósorban – társaik és a felnőttek tiszteletére, a másság elfogadására. A tolerancia jegyében halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekeket egyaránt felvesznek. A felvételiről az óvoda vezetőjét, Béresné Dajka Katalint kérdeztük.

– Hogyan zajlik Önöknél a felvételi?

– Már jóval a felvételi időpontja, azaz május 2-3. előtt megjelentetjük honlapunkon a jelentkezési lapot, ezt kitöltve a szülők már hetekkel előbb jelezhetik szándékukat, és nekünk hasznos az előzetes felmérés. Természetesen csak személyes találkozás után vesszük fel a gyerekeket.

– Az önkormányzati óvodákhoz képest vannak-e további, vagy más szempontok a felvételinél?

– A budaörsi katolikus közösség kiterjedt, számos nagycsalád alkotja, éppen ezért nálunk előnyt élveznek azok a gyerekek, akiknek már a nagyobb testvérük, testvéreik is az óvodánkba, vagy az általános iskolánkba járnak. Egyházi intézmény lévén kérünk keresztlevelet, illetve plébánosi, lelkészi ajánlást. Az eddigi gyakorlat szerint 25 százalékban veszünk fel felekezettől független budaörsi gyerekeket, akik ide jelentkeznek, ám az új köznevelési törvény életbe lépése óta még nem született megállapodás a fenntartó és a város között.

– Jövőre hároméves kortól kötelező lesz az óvoda. Ez hogyan érinti Önöket?

– Úgy vélem, nem okoz majd különösebb problémát, hiszen a mi közösségünkben a szülők általában eddig is beíratták a gyermekeiket hároméves korban az óvodába. Férőhely-bővítésre tehát talán nem lesz szükség. Az óvónők a sok évtizedes gyakorlatnak köszönhetően képesek kezelni a magas csoportlétszámokat, és reméljük, a finanszírozás kérdése is megnyugtatóan rendeződik majd.