Olvasási idő: 
7 perc
Author

Múzeumi oktatás vagy oktatási múzeum?

A MOKK lehetőségei

Vajon hogyan tudnánk az iskolás korosztályt becsalogatni a múzeumokba, illetve egyéb kulturális intézményekbe, ahol megannyi izgalmas és tanulást segítő program várja őket? Ez a kérdés már régóta válaszra vár, bár a múzeumi szakemberek és a pedagógusok között elindult egy diskurzus, amely a fejlődés irányába mutat. 

A múzeumok feladata az idők során igen sokat változott. Kezdetben a műtárgyak, nemzeti, történelmi, régészeti értékek tárházaként funkcionáltak, amely többnyire elemzés céljára szolgált. A 20. században egy új, korszerű kibontakozása figyelhető meg a múzeumi szférának: a múzeum immár nemcsak tárház, hanem bemutatóközpont, amely szolgáltatásaival a kulturális piacra is betört. Rohanó világunkban a bemutatást is az emberek ingerküszöbéhez kell igazítani. Nem tehetjük meg, hogy a múzeumokban csupán vitrinekben állítjuk ki a tárgyakat; újra kell értelmezni őket, különböző történetekbe ágyazni, hogy mindenki számára érdekessé, érthetővé váljanak. Ehhez manapság szinte minden adott, csupán a képzeletünk szabhat határt. Hisz rengeteg digitális eszköz áll a rendelkezésünkre, amelyek a fiatalabb korosztály számára is közelebb hozhatják a múzeumok világát. De hogyan lehet rávenni a fiatalokat, hogy egyáltalán belépjenek az intézménybe? Ehhez van szükség egy jól felépített programtervre, amelyben a múzeumi szakemberek és a pedagógusok egyaránt részt vesznek, közösen gondolkodva.


Kezdeményezések – a MOKK célja

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2006-ban felkérést kapott a kulturális tárcától, hogy állami feladatként egy olyan országos képzési-módszertani központot hozzon létre, amely új irányt nyit meg a közoktatási és közgyűjteményi szakemberek számára. Ennek keretében jött létre a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK), amely 2015-től Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ néven működik.

A MOKK célja, hogy a múzeumot az iskolán kívüli legfontosabb oktatási intézmény szintjére emelje, azaz az iskolai formális oktatási rendszert a múzeumi élményszerű, informális tanítással egészítse ki. Ehhez olyan képzési rendszert állítottak fel, amelyben mindkét oldal szakemberei bővíthetik ismereteiket úgy, hogy az oktatási intézmények és közgyűjtemények között egyfajta együttműködési hálózatot alakítanak ki.

Tevékenységi köre igen széles körű: akkreditált pedagógus-továbbképzések, akkreditált múzeumiszakember-képzések, kihelyezett képzések, kutatási lehetőségek, módszertani fejlesztések, illetve különböző kulturális rendezvények szervezése, valamint a Múzeumi a’la carte. A különböző képzéseken kívül további lehetőség nyílik az ismeretek elsajátítására az ingyenes szaktanácsadáson, illetve a honlapon e-learning anyagok is találhatók, amelyek beszámolnak az eddigi kutatási eredményekről és a további fejlesztési lehetőségekről.


Segédanyagok az együttes oktatáshoz

A Múzeumi a’la carte segíti a közoktatásban dolgozókat, hogy az adott régió szerint kiválaszthassák a témakörnek megfelelő kiállításokat, foglalkozásokat. Az „étlapra” felkerülhet minden olyan esemény, amely működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény szervezésében jön létre. A mokk.skanzen.hu/muzeumi-a-la-carte.html honlapon van lehetőség a böngészésre. Ne tévesszen meg senkit, hogy ez a keresőfunkció a skanzen oldalán található, hiszen az ország minden régiójára kiterjedően indíthatunk el kereséseket, különválasztva a kiállításokat a foglalkozásoktól.

A kiállítás- és foglalkozáskereső esetében nyolc régió különül el, amelyek a következők: Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld és Budapest. A kiállítások a múzeumok tematikus felosztásában vannak feltüntetve, viszont a foglalkozásokat tantárgy szerint közlik a honlapon, ezzel is megkönnyítve a tananyagba való beépítést. 

A kiállításkeresőben régió, dátum és kategóriák alapján kereshetünkKategóriák: 

 • Természettudomány
 • Régészet
 • Képző- és iparművészet
 • Építészet
 • Történettudomány, numizmatika
 • Néprajz, népművészet
 • Mezőgazdaság- és agrártörténet
 • Műszaki és technikatörténet
 • Irodalom-, színház- és zenetörténet
 • Életmód, életvitel és sport
 • Helytörténet
 • Társadalomtudomány

A foglalkozáskeresőben tantárgyak, korcsoportok és régió alapján keresünk

Tantárgyak:

 • Magyar nyelv és irodalom 
 • Történelem 
 • Matematika/Informatika 
 • Biológia 
 • Fizika 
 • Kémia 
 • Földrajz, környezet 
 • Művészetek 
 • Technika/Életvitel 
 • Testnevelés/Sport 
 • Idegen nyelv / Nemzetiség 
 • Honismeret/Helytörténet

A honlapon ingyenesen letölthető segédanyagok is segítséget nyújtanak a pedagógusok számára. Hiszen ha egy élményszerű látogatást szeretnénk megvalósítani, akkor mindkét oldalon jó felkészültségű szakemberekre van szükség. A múzeum feladata ebben a helyzetben, hogy egy olyan kiállítási és bemutatási élményt adjon a különböző korosztályoknak, amely megérinti őket, és amelynek hatására a későbbiekben is lelkesen látogatnak el a múzeumokba. Ezt sajnos még napjainkban sem sikerült minden múzeumnak magáévá tennie, pedig nagy szükség lenne rá, ugyanis enélkül megszűnik a múzeumlátogatás, ami az élethosszig való tanulás egyik színhelye. Viszont, hogy ezt az élményszerűséget megismerje a fiatal korosztály, nagy szükség van a pedagógusokra is. A látogatás előtt kellő ismeretet kell szerezniük ahhoz, hogy a kiállításhoz, foglalkozáshoz kedvet csináljanak a gyerekeknek. A múzeumlátogatás után érdemes időt szentelni annak, hogy a megszerzett tudást a tanórán elmélyítsék. Ez több módon is történhet egy élménybeszámoló, fogalmazás megírásával, egy beszélgetéssel vagy akár a kirándulás játékos formában való újraélésével. Ez természetesen függ a tanár és a gyermekek közötti kapcsolattól, illetve a habitusuktól is.

A kezdeményezés lényege és célja, hogy a fiatalok tanulását segítő kapcsolatháló alakuljon ki a muzeális és a közoktatási intézmények között. A szoros formális keretek mellett jelenjen meg egy olyan lehetőség, amely nem kötött szabályokon alapul. Ismerjék meg a könyvekben leírt tartalmakat, tárgyakat új köntösben. Ezek az élmények gyakorlatiasabb gondolkodásra serkentik őket, segítségükkel elmélyíthetik ismereteiket.


Felhasznált és ajánlott irodalom:
MúzeumIskola füzetek (mokk.skanzen.hu/oktatasi-segedanyagok1.html)

Hasznos weboldalak a múzeumpedagógia témakörében:
mokk.skanzen.hu
mnm.hu } Múzeum } Múzeumi információk } Múzeumpedagógia
nhmus.hu } Pedagógusoknak
pim.hu } Tanulás } Tárlatvezetések, foglalkozások
ludwigmuseum.hu } Oktatás } Múzeumpedagógia