Olvasási idő: 
12 perc

Művészet és nevelés a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikumban

Aki a négysávos Soroksári úton közeledik Budapest központja felé, Budapest IX. kerületében, a Soroksári út és az Illatos út kereszteződésében megpillantja a közel 110 éve – egy fővárosi iskolaépítési program keretében – épült impozáns saroképületet, mely 1993 óta – önkormányzati rendelet által – műemléképület. Ebben az épületben működik a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum, melynek pedagógusai, művésztanárai hitvallásuknak tekintik a névadó, Jaschik Álmos (1885–1950) grafikus, könyv-, díszlet- és jelmeztervező, animációs filmes szakember, iskolaalapító és pedagógus sokoldalúságát, pedagógiai elveit továbbörökíteni, továbbá a névadó legfőbb célkitűzéseit megtartani, melyek között szerepel az igényesség fejlesztése, az ízlés alakítása a tárgykultúra és a szélesebb értelemben vett vizuális kultúra területén. Látogatásunk során Kárpáti-Kladiva Krisztina tanügyi igazgatóhelyettessel beszélgettünk az iskola jelenéről, jövőjéről, az intézményben folyó művészi, szakmai munkáról.

Milyen múlttal rendelkezik ez az épület?

Ebben a monumentális épületben 1913-tól elemi iskola működött; a két bejárat felirata tanúskodik arról, hogy külön épületrészben tanultak a fiúk és a lányok, az alagsorban pedig óvodások kaptak helyet. A II. világháború után közvetlenül fiúkollégiummá alakították az épületet, de volt itt polgári leányiskola is. A XX. század második felében szakiskolaként, szakközépiskolaként és – egyik szárnyában – óvodaként működött, majd a nagy múltú Dekoratőr Iskola tanulóit is befogadta az intézmény. Ezzel indult el a tulajdonképpeni művészeti nevelés.


Milyen művészeti képzést kapnak jelenleg az itt tanuló diákok?

Több éve szakgimnáziumi és ettől a tanévtől kezdődően technikusi képzést is folytatunk, nem csupán 9–13. évfolyamig, hanem a kétéves nappali és esti felnőttoktatásban is tanulhatnak nálunk a kreatív, a képző- és iparművészetek, illetve a média-design szakmák iránt érdeklődők. Herbert Read angol íróval együtt valljuk, hogy „A művészetben kifejeződik a legbelső emberi lényeg. Érzékennyé tesz, és megtanít a harmóniára, egyfajta belső iránytűvé válik.” Ezzel a hitvallással igyekszünk nevelni az itt tanuló diákokat.

Mely szakmák mestereivé válhatnak az itt tanulók?

Gazdag tárházát kínáljuk a művészeti képzésnek. Mind az általános iskolát végzettek, mind az érettségivel már rendelkezők választhatnak a képzőművészeti, az iparművészeti és a média-design szakmák közül. Képző- és iparművészeti munkatárs – festő, szobrász, kerámiaműves, üvegműves szakmáink diákjai a szakma múltjával, elméleti tudásanyagával ismerkednek meg, és a gyakorlatorientált képzéssel vagy a felsőoktatásban folytatják művészi pályájukat, vagy vállalkozást indítva kamatoztathatják tudásukat, ötletességüket, a szép, az esztétikum iránti érzéküket, örömet szerezve a megrendelőknek.

Rendkívül népszerű napjainkban a művészeti grafikus, a mozgókép- és animációtervező, illetve a művészeti fotográfus képzésünk. A művészeti grafikusaink a képzés során elsajátítják a komplex tervezőgrafikai munkálatokat: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai tervezését, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisait. Számítógépes grafikai tervezést, sokszorosító grafikai eljárásokat is tanulnak: Photoshop, Illustrator, InDesign programok, illetve a képgrafika eljárásaiban – linómetszés, papírmetszés, szitanyomás, hidegtűtechnika alkalmazásában – is jártassá válnak.

A mozgókép- és animációtervezőink különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) ismerkednek meg az 5, illetve 2 év alatt, hogy később filmes stábok munkájába tudjanak bekapcsolódni, játékfejlesztők, vagy utómunka-stúdió munkatársai lehessenek; vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, bábanimátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunkákat és vizuáliseffekt-készítő feladatokat egyaránt képesek legyenek elvégezni.

A művészeti és médiafotográfusainkat arra képezzük, hogy olyan kreatív gondolkodású fotográfussá, designerré váljanak, akik képesek magas színvonalon, a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi, valamint multimediális munkát végezni.

Hogyan őrzik az egykori Dekoratőr Iskola hagyományait?

Ettől a tanévtől kezdődően, a szakképzés legújabb alakítása révén a dekoratőr képzésünk a technikusi kreatív vizuális ágazatba tartozó képzéssé vált, melyre kreatív, rajzolni, tervezni, berendezni szerető diákokat várunk, akik készek megtanulni számítógépes programokat. Jó térlátású, színérzékű fiatalokat fogadtunk, hisz a dekoratőr kirakatokat, kereskedelmi, kiállítási belső és külső tereket rendez, árut mutat be, dekorációkat, installációkat, display-t, feliratokat készít. Diákjaink megtanulják a látványterveket szabad kézzel, illetve számítógépes programokkal készíteni, megismerik a szakma történetét, a felhasználható alapanyagokat, a nemzetközi és hazai irányzatokat, vezető stílusokat. Gyakorlatorientált képzésre törekszünk, igyekszünk a tanműhelyünket az igényeknek megfelelő színvonalúvá alakítani. Ezen a szakon tanítványaink tanulmányi eredményük függvényében ösztöndíjban részesülnek.

Legfőbb célunk itt is, mint minden szakon, felkészíteni diákjainkat a kor elvárásaira; tudjanak vállalkozást indítani, kapcsolatrendszert kiépíteni, a művészvilágban helyet találni. Kiállításokat szervezünk, bepillanthatnak grafikai, dekoratőr stúdiók, nyomdák napi munkájába, szakmai portfóliójukba a piacon és a kiállító terekben is színvonalasnak számító munkákat várunk.

Milyen felvételi eljárásnak kell az ide kerülő fiataloknak megfelelniük?

A 9. évfolyamra jelentkező 8. osztályos diákok az általános iskolában szerzett pontszámukat a központi matematika, magyar nyelvi írásbelin szerzett pontszámmal egészítik ki, majd nálunk motivációs beszélgetésen és rajzfelvételin vesznek részt.

Ez utóbbi három részből áll:

Az első rész: a rajzteremben beállított asztal és a rajta elhelyezett tárgyak látvány utáni, fekete-fehér, A/3-as (negyedíves) méretű rajzának elkészítését jelenti 120 perc alatt.

A második részben hasonló beállítás tanulmányrajzát kérjük színes feladatként, szabadon választott technikával, de a kerámiaműves és szobrász specializációt megjelölt felvételizőknek lehetőségük van a színes feladat helyett kisméretű plasztikát készíteni 60 perc alatt.

Kíváncsiak vagyunk a diák személyiségére is, éppen ezért az otthon készített munkákat is megnézzük, és azok elkészítési folyamatáról, az inspirációról, az alkalmazott technikáról érdeklődünk, miközben igyekszünk megtudni, milyen motivációval rendelkezik a felvételiző.

A felnőttek az otthon vagy korábbi tanulmányaik alatt készített munkáikat mutatják be, természetesen a motivációs beszélgetés sem marad el. Az utóbbi időben a felnőttek esetében az online felvételit preferáljuk.

Milyen lehetőségei adódnak a tehetséges diákoknak kreativitásuk megmutatására?

Felkaroljuk a tehetségeket, kiállításainkon – külső és saját galériánkban – rendszeres lehetőséget teremtünk az alkotások megmutatására, neves országos és nemzetközi versenyekre készítjük fel diákjainkat; ott vagyunk a WorldSkills ifjú szakemberek bajnokságán, az Oktatási Hivatal művészeti versenyein: az Országos Festészetversenyen, Rajzversenyen, Mintázásversenyen. Szép eredményekkel büszkélkedhetünk egyéb országos, regionális és fővárosi, kerületi versenyeken is. Mi is szívesen vállalunk országos versenyszervezést, tavaly az Országos Festészetverseny szervezői voltunk, a jövő tanévben az Országos Mintázásversenynek adunk helyet.

Befogadó iskola vagyunk, több részképesség-zavaros diákot tanítunk integráltan, bízva a művészet személyiségfejlesztő, készségfejlesztő erejében. Büszkén mondhatjuk, hogy több sajátos nevelési igényű diákot sikerült az ország képző- és iparművészeti egyetemeire vagy egyéb művészeti felsőoktatási intézményébe felkészítenünk.

Mit kell tudni a tanári, oktatói közösségről?

Elhivatott, a személyiségfejlesztést támogató, empatikus közismereti és művésztanárok nevelik, oktatják a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat. Művésztanáraink közül többen a mai napig alkotnak, jelen vannak a művészvilágban. Igazi mester és tanítvány kapcsolat tud létrejönni diák és tanár között; ezt a kapcsolati hálót hivatott megmutatni a Mesterek és tanítványok kiállítássorozatunk, melyen a tanár és a diák is megmutathatja alkotását a nagyközönségnek. Tanáraink elhivatottságát tükrözi, hogy önerőből például fotólabort, fotóműhelyt alakítottak ki. Több tanárunk egykor itt tanult, erős kötődés alakult ki az intézmény iránt. A közismereti tantárgyakat tanító tanáraink irodalmi kávéházat, sportrendezvényeket, kirándulásokat, drámapedagógiai programokat szerveznek, a tantestület egésze szívesen segíti a különböző projektnapok megvalósulását az iskolai Diákönkormányzattal karöltve, amiket igyekszünk Témahetekhez, művészeti évfordulókhoz kötni.

Rendelkeznek-e külföldi kapcsolatrendszerrel?

Törekszünk arra, hogy diákjaink világot lássanak, kitekinthessenek, tapasztalatot szerezzenek, éppen ezért rendszeresen pályázunk: a Leonardo da Vinci program, a Határtalanul Program és az Erasmus-pályázatok segítségével több diák utazhatott már el Európa különböző országaiba. Jártak tanítványaink Észtországban, Szerbiában, Szlovákiában, Spanyolországban, 2022‑ben Barcelonába, majd 2023-ban Portugáliába szeretnénk eljuttatni a legkiválóbbakat. Természetesen mi is szívesen fogadunk külföldi diákokat, legutóbb észt kerámiaművesek töltöttek nálunk néhány hetet, és próbálták ki a mi szakmai tanáraink segítségével a kerámiakészítés legkülönfélébb eljárásait, munkafázisait.

Milyen célokat szeretnének a jövőben megvalósítani?

Szeretnénk továbbfejleszteni, korszerűsíteni a műhelyeinket, az eszközparkunkat, hogy lépést tudjunk tartani a kor elvárásaival. Minél több jól működő stúdiót, vállalkozást szeretnénk megmutatni diákjainknak, hogy lássák a perspektívát, nyitottak, bátrak legyenek. Továbbra is kreatív, kiváló esztétikai érzékkel rendelkező diákokat szeretnénk beiskolázni, akik élvezik a rendkívül sok színes programot, amit kínálunk nekik.