Olvasási idő: 
18 perc
Photographer
Photographer

Műértés és pedagógia

Tanítási háttéranyag színházi látogatásokhoz

Az Örkény Színház honlapjára az előadásokhoz kapcsolódó tanítási háttéranyagokat írt Hudáky Rita gimnáziumi magyartanár. Az egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően már négy mű – A vihar, a Peer Gynt, a Tóték és a Meggyeskert – feldolgozásához kapnak ötleteket és óravázlatokat a pedagógusok.

 Hudáky Rita:
„Törekszem megtalálni az egyensúlyt az irodalomóra és a színházértés között”

Fotó: Dohy Gábor

– Miért kereste meg az Örkény Színházat ötletével, hogy az előadásokhoz kapcsolódó háttéranyagot és óravázlatot készít a színház honlapjára?

– Az elmúlt években sok színházlátogatást szerveztem osztályoknak. A közönségszervezők értesítettek az új előadásokról, én pedig a kritikákat böngésztem, hogy eldöntsem, elmennék-e egy csoporttal megnézni a darabot. Jó lenne előre megnézni az előadásokat, de azért erre alapvetően nincs idő, és az iskola sem finanszírozza. Tavaly nyáron felkérést kaptam, hogy tananyagot készítsek az Aegon-díjas kortárs művek egyikéről, Rakovszky Zsuzsa Visszaút az időben című kötetéről. Ez a munka hozta az ötletet, mert rájöttem, hogy egy-egy hasonló anyag segítene a színházi előadásokkal kapcsolatban is. Az Örkény Színház nagyon sokat tesz azért, hogy együttműködjön az iskolákkal, így Mácsai Pál igazgatót kerestem meg először.

– Hogyan fogadta kezdeményezését?

– Nyitottan és lelkesen. Mácsai Pál a tanári tájékozatón elmondta: a színházaknak nem szabad elhanyagolniuk a felnövekvő generációkat, hiszen belőlük lesz a jövő közönsége. Aki nem tapasztalja meg a színház varázsát, aki nem válik érzékennyé, fogékonnyá a színházi nyelv befogadására, az talán soha nem lesz kíváncsi erre a művészetre.

– Miért különleges feladat a tanárnak az előadásra való felkészülés?

– Természetesen el lehet menni az előadásra készülés nélkül is, és rábízhatjuk magunkat a spontán élményre. Ez gyakran működik. De a magyartanárok jól tudják, hogy a remekművekkel szemben is milyen erős elutasítás nyilvánulhat meg, ha a diák felkészületlen a mű élvezetére, ha nem alakultak ki azok az értési-értelmezési készségei, amelyek valódi élménnyé teszik számára a művel való találkozást. A felkészítés és a feldolgozás hihetetlen sokat segíthet abban, hogy ez a találkozás ne valljon kudarcot.

– Szétválik-e a pedagógusi feladat, ha osztályfőnökként vagy magyartanárként készül az előadásra?

– Valamelyest természetesen igen. A magyartanár valószínűleg megpróbálja az irodalom tantárgyi tanmenetébe is beépíteni az előadás feldolgozását, akkor is, ha nem egy úgynevezett kötelező művet néznek meg a színházban. Az osztályfőnöki óra kérdésfelvetései jobban hasonlítanak azokhoz a mindannyiunk által folytatott magánemberi beszélgetésekhez, amelyek spontán követnek egy művészeti élményt. Mivel az iskolai óra keretei mégis eltérnek a magánemberi beszélgetésektől, a háttéranyagokba megpróbálok olyan feladatokat is beépíteni, amelyeket egy nem magyartanár osztályfőnök is nyugodtan felhasználhat.

– Az előadások tanmenetbe illesztésére hetediktől tizenkettedik osztályig több javaslata is van. Milyen saját tapasztalatokra épített?

– A középiskolás korosztályban nagyon gyors érési folyamatok zajlanak. Vannak művek, előadások, amelyek tágabb korösszetételű közönség számára is élvezhetők – ezeknél a feldolgozáskor válik szét, hogy az előadás milyen rétegeit beszélhetjük meg az adott csoportban. Más előadásokhoz viszont kell bizonyos érettség, műveltség. Lehet, hogy az előadás remek 17 éveseknek, de a 15 évesek nem fogják értékelni. Nagy a tanár felelőssége, hogy jól válasszon.

– Nemcsak a mű hagyományos értelmezéséhez ad szempontokat, hanem az Örkény Színház előadásának hangsúlyairól is szól. Miért?

– Egy műalkotással való találkozás mindig konkrét élmény, amely csakis egyediségében értelmezhető. A színházi előadás nem arra való, hogy illusztrálja a megírt drámát, és nem azért nézzük meg, hogy ne kelljen elolvasni a kötelező olvasmányt. A dráma természetes létmódja az előadás, tehát a színház a legtermészetesebb közeg, amelyben találkozhatunk vele. Ha egy iskolai „kötelezőt” látunk jó előadásban, akkor érvényes értelmezését is kapjuk a leírt szövegnek, tehát megkönnyíti irodalomórai munkánkat. Ezzel együtt nem mindig könnyű összeegyeztetni a magyaróra szempontjait a színházéval. Szeretnék a magyartanárok számára olyan felhasználható feladatokat előkészíteni, amelyekkel „haladhatnak a tananyagban”, fejleszthetik a készségeket, tehát nyugodt lehet a lelkiismeretük, hogy nem növelik a magyarnál úgyis állandóan feszítő lemaradást. Másfelől viszont, ha túl „irodalomórás” lesz az anyag, akkor a színháznál kérdezik meg –
joggal –, hogy hogyan is lesz ebből színházértés. Arra törekszem, hogy megtaláljam az egyensúlyt.

– A ráhangoló és a feldolgozó óra javaslataiban számtalan kérdést, lehetséges megoldásokat, megközelítési módot írt le. Miért törekedett ilyen részletes útmutatásra?

– Nagyon káros és zavaró, ha a tanárra úgy tekintenek, mint akinek a fejében minden, a tárgyával kapcsolatos kérdésre ott van a kész válasz. Különösen káros, ha azt hiszik, hogy lehet improvizálni egy jó iskolai órát. Persze előfordulhat sikeres rögtönzés, de egy jó óra előkészítése sok időt és munkát igényel. A jelenlegi tanári leterheltséget akkor lehet túlélni, ha már vannak az előző évekről jól bevált óratervek, és a másnapi órák közül csak egyet vagy kettőt kell alapvetően újratervezni. A műelemzés elkészítése rendkívül időigényes munka, a mű többszöri megnézését és az előadás által használt szöveg elolvasását igényli. A színházi előadások valódi és szerves beépítése az iskolai tanítási kultúrába úgy történhet meg, ha a tanárok olyan alapos segítséget kapnak, amely biztosítja a szükséges többlettudást számukra, hogy ne kelljen feltétlenül szakirodalom után nyomozniuk. A tanárok szerencsére nagyon kreatívak, és a megoldási javaslatokat szabadon kezelik, elvesznek belőlük és hozzátesznek, hiszen mindig az adott – általuk ismert – csoportban kell segíteniük, hogy a diákok felismerései, gondolatai megszülessenek.

IRAM az Örkényben
A színház mélyebb megismerését, a „nézni tudás” fejlesztését, az alkotó képzelet serkentését tűzte ki célul az Örkény Színház fiataloknak létrehozott műhelye. Tavaly óta több mint ezerötszázan vettek részt az Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely (IRAM) foglalkozásain. Működésük fókuszában a színház áll. Szeretnék elérni, hogy a fiatalok művészi módon kérdezzenek, a válaszkereséshez pedig történeteket és felismeréseket kapnak.
Az IRAM programjai – amelyekre egyénileg és csoportosan is lehet jelentkezni a színház honlapján – tartalmilag az előadásokhoz kapcsolódnak, ám a személyes érintettségre koncentrálnak. Maradandót kap, aki részt vesz a foglalkozásokon: a világra való fogékonyságot, érzékenységet a színház iránt, jártasságot a kommunikációban, aktív részvételre való hajlamot az életben.
A Műhely célja, hogy erősítse a kreativitást, az önálló gondolkodást, a véleményformálást, és ösztönözzön az alkotó munkára. Ezt érik el az előadásokat megelőző játékokkal és beszélgetésekkel. Ezen az úton válnak nyitottá a diákok a színházi élményre. Gazdagodik fantáziájuk, élnek az asszociációs lehetőségekkel. Így ismerik fel a színház társadalmi jelentőségét, és azt, hogy saját életük történései művészileg értelmezhetőek, a színházban az ő történeteik tükröződnek. Foglalkoznak az előadások látványvilágával és a színészi játékkal is. Nyomon követik az előadásokhoz kapcsolódó alkotófolyamatokat, a különböző művészeti ágak munkáját, művelőinek döntéseit. Mindeközben bepillantást nyernek a színház működésébe, mindennapjaiba.
Az IRAM foglalkozásainak választható témái Arthur Miller Pillantás a hídról, Shakespeare A vihar, Friedrich Dürrenmatt János Király című előadásokhoz kapcsolódnak. Választható téma még egy általános áttekintés, amely a többi között arra keresi a választ, hogy miként működik a színház; mit kell tudnia annak, aki színpadra lép; lehet-e koncentrációt vagy ritmusérzéket tanulni.
Az Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely keretein belül működik a KAPTÁR, amely több csoportban teremt lehetőséget a fiataloknak szövegírásra, színjátszásra, valós és elképzelt történetek feldolgozására, interjúkra, színházi anyaggyűjtésre, elemzésre és kísérletezésre. A KAPTÁR-tagok az alkotómunka mellett figyelemmel kísérik a színház életét, beszélgetéseken és próbalátogatásokon vesznek részt.

Csuja Imre:

„A színház megismételhetetlen élményt ad: okulást, nevetést, szórakozást, katarzist”

„Ha tudom, hogy fiatalok néznek, akkor összébb kapom magam. Ez akkor is igaz, ha minden este ugyanúgy akarok teljesíteni. A fiatalok előtt van egy kis drukk az emberben, hogy miként reagálnak. Persze az izgalmam nem hatalmasodik el fölöttem” – fogalmazott kérdésünkre Csuja Imre, az Örkény Színház művésze, aki a többi között A viharban, a Tótékban, a Peer Gyntben, a János királyban játszik.

Mint elmondta, nem tesz különbséget abban, hogy kicsiknek, nagyoknak vagy felnőtteknek játszik. Ugyanazt a kihívást jelenti minden este: meg kell küzdeni a közönség elismeréséért.

„Ugyanakkor, ha előadás után leülünk egy közönségtalálkozóra, érezhető a különbség, ha a diákok úgymond felkészültek az előadásból, ami nagyon jó dolog. A felkészült néző számonkérőbb, hiszen vár valamit, aminek a teljesítését mérlegeli. Ha valamit nem ért vagy kétségei vannak, azt szóvá teszi. Ez azért is jó, mert olyankor a színész szembekerül a hibájával, és látja, min kell változtatnia. Az úgynevezett civil közönség nem mer olyan bátran kérdezni, mint a fiatalok.”

Arra a kérdésünkre, miért fontos, hogy színházba járjanak a gyerekek, Csuja Imre kifejtette, legalább olyan fontos a színházba járás, mint az olvasás. „Magam azért neveltem olvasóvá a gyerekeimet, mert ha az ember olvas, nézheti a saját filmjét. A színház a pillanat művészete. Ott a gyerekek egyszeri és megismételhetetlen élményt kapnak. Kialakul bennük az érzékenység, az előadás hatással van az ízlésvilágukra, művészetszeretetükre. A jó díszlet felér egy képzőművészeti alkotással, és alakul zenei kultúrájuk is. A színházi élmény lényegéhez tartozik az ember ember általi ábrázolása, amit legteljesebben a színpad nyújt. Noha a film is ezt közvetíti, de az reprodukció. Az előadás magával ragadja a nézőt, amit érez a színész. Az előadás közben a színész azt csinál a nézővel, amit akar. Mosolyra fakaszt, áhítatos csöndet varázsol. A néző tudja, ez egy olyan este, amikor nyugodtan a színészre bízhatja magát, és szinte ugyanúgy meztelenre vetkőzik, mint a színpadon lévők. Létrejön a kapcsolat a színész és a néző között, bíznak egymásban. Csápjaim vannak a nézőtér felé, ahonnan minden rezdülést megérzek. Felfogom, hogy akarnak minket, szeretik, amit csinálunk. A sóhajból lehet érezni, hogy a nézőtér velem van vagy nincs. Ha létrejön ez a kapcsolat, akkor az egész előadásra rányomja bélyegét, elszáll a színpad és a nézők is”.

Csuja Imre szerint nagyon hasznos, ha egy tanárnak van energiája, és segít ennek a kapcsolatnak a létrejöttében. Így válik valóra a „nézőművészeti főiskola”.

„Igenis, meg kell tanulni nézőnek lenni. Nagy kincs, ha a tanár erre vállalkozik, rávezeti a fiatalokat, miért jó színházba járni, felkészíti őket, mit fognak látni. A ráhangolás kíváncsivá tesz, előkészít a befogadásra. A látottak kielemzése felkelti az érdeklődést, hogy más drámához is hozzányúljanak. Így meg lehet szerettetni az egész drámairodalmat. A jövő közönsége közöttünk van. A kicsikhez elmegyünk mesét olvasni, a diákok eljönnek közösen az osztályukkal, majd néhány év múlva elhozzák a gyerekeiket. Úgy gondolom, színházra mindig lesz igény. Megismételhetetlen élményt ad: okulást, nevetést, szórakozást, katarzist.”

Csuja Imre és Törőcsik Franciska – Pillantás a hídról (fotó: Gordon Eszter)

 

Részlet a Peer Gynt című előadáshoz
készített
tanári segédletből

Készítette: Hudáky Rita

PEER GYNT:

Nőtlen vagyok. Mert mi egy férfi rendeltetése?
Hogy mindig hű legyen önmagához,
ne érdekelje más, csak önmaga és a pénze.
De ez módjában áll-e kérdem én,
ha ott lóg rajta egy nő, mint málha a tevén?

Felkészülés – ráhangoló óra

Feladat (kiscsoportos megbeszélésre):
Nézzétek meg a képet, és vitassátok meg a kérdéseket!

- Milyen vágyak fogalmazódnak meg a képen látható helyzetben?
- Hogyan viszonyulnak a vágyak a valósághoz?
- Jellemezzétek a fiút ruhái, testtartása, arckifejezése alapján!
- Milyen jövőt jósolnátok neki?
- Mit tanácsolnátok neki? Hogyan kezdhet hozzá álmai megvalósításához?

Közös megbeszélés:

A diákok várhatóan sokféle gondolatot megfogalmaznak majd a képpel kapcsolatban. Reméljük, szóba kerül az adott realitás és a nagyratörő vágyak ellentéte mellett az is, hogy a láthatóan fiatal figura milyen oldott lazasággal viszonyul e kettősséghez, amely egyébként épp belőle ered. A saját vágyak kordában tartása vagy mértéktelensége, illetve a képzelet szabadsága kulcskérdés az élet „tervezhetőségét” tekintve. Ha a vágyak megvalósításával kapcsolatban szóba kerül az „otthon maradni vagy elmenni a nagyvilágba” kérdése, akkor elárulhatjuk, hogy részben éppen e két lehetőség szembeállítására épül majd az előadás első és második felvonása.

A színházlátogatás feldolgozása – reflektáló óra

Feladat (pármunka): Vitassátok meg a felvetett kérdéseket! Készítsetek jegyzeteket a közös megbeszélésre!

Vegyétek számba, milyen nők játszanak fontos szerepet Peer Gynt életében! Értékeljétek ennek fényében a darab nőképét! Milyen jelentése lehet az úgynevezett szerepösszevonásoknak (azonos színészre osztott szerepeknek) a női figurák esetében?

Gondolatok a közös megbeszéléshez:

Nőkép: Peer életében az anya és Solvejg a két legfontosabb nő. Ők ketten keretezik az életét, ők képviselik a Peer iránti feltétlen szeretetet. Az általuk képviselt értékek az egyedüliek, amelyek nem válnak irónia tárgyává. A velük szembeállított nőtípus (elsősorban Ingrid és alakmásai) veszélyt jelent a férfira, mert szexualitása gyengíti a férfi morálját, erejét – akkor is, ha a férfimorál az előbbi értékekkel ellentétben határozottan irónia tárgya. A menyasszony (Ingrid) elcsábítása véletlen baleset, amely a troll-kalandban, majd a kunyhó idilljét megzavaró nő révén nyeri el méltó büntetését. Anitra ehhez képest egy röpke epizód szereplője.

A feminista kritika bizonnyal fogást találna ezen a kétpólusú nőképen (egyik oldalon az anya és a tiszta nő ideálja, másikon a romlottság). Az előadás finomítja is, de meg is őrzi a darab végének pátoszát – amely a hagyományos felfogások szerint az anya és a tiszta hűséget megtestesítő nő alakjának összeolvadására épít –, amikor a piétaszerű képben Solvejg szinte a halál angyalaként öleli át az agonizáló Peer Gyntöt. (…)

Nagy kérdés, hogy mit lehet kezdeni ma a 19. század polgári prüdériájából fakadó testidegenségével és romantikus hevületéből fakadó nőbálványozásával. Az előadás mindenesetre nem akarja felülírni, sőt inkább kiélesíti, egyértelművé teszi az ibseni mű szemléletét, és így szembesít minket vele.

Témajavaslatok

- Vesd össze Az ember tragédiája nőképét a Peer Gyntével!
- Gyűjtsd össze és próbáld meg értelmezni a Peer Gynt bibliai utalásait!
- Vizsgáld meg a Peer Gyntben a repülés és a (különböző állatokon) lovaglás motívumát!
- Foglald össze az Örkény Színház előadásának díszleteiről szóló megfigyeléseidet! Próbáld meg értelmezni a díszletek szerepét az előadásban!
- Vizsgáld meg a szerepláncokat a színlap segítségével! Befolyásolja-e egy figuráról alkotott képünket, ha ugyanazt a színészt egy másik jelenetben más szerepben látjuk? Foglalj állást: egymásra vetülnek-e, többletjelentést kapnak-e az alakok a szerepláncok miatt?