Olvasási idő: 
22 perc

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kell működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget. Az iskoláknak és a pedagógusoknak alkalmazkodniuk kell a váratlanul kialakult szituációhoz. Az alábbiakban az iskolák és a pedagógusok számára fogalmazunk meg ajánlást.

Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. Egyfelől a pedagógus mint információforrás, a tudás átadója és a különféle kompetenciák fejlesztője áll a tanulók rendelkezésére, másfelől a tanuló önálló tanulását támogató motiváló, irányító, tutor szerepe is van. Egy olyan helyzetben, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal, az utóbbi szerepköre válik hangsúlyosabbá: támogatnia kell a tanulók önálló tanulását, információfelkutatását és -feldolgozását.

A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében azt kérjük a pedagógusoktól, hogy a lehetőségeikhez mérten az infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adjanak tájékoztatást a tanulóknak, támogassák őket a tanulásban, jelöljék meg a feldolgozandó tananyagrészeket és határozzák meg a számonkérés vagy a beszámolás módját. A pedagógusok döntő többsége rendszeres internethasználó, az online kommunikációs lehetőségek közül az elektronikus levelezést magabiztosan használja.


Kapcsolattartás a pedagógusok és a tanulók között, a feladatok kiadása

Kérjük, hogy az iskolák gondolják át, állítsák össze a következő hetek tantárgyi tematikáját, jelöljék meg a feldolgozandó tananyagokat, az adott tantárgy tankönyvi fejezeteit, mely feladatokat kell a munkafüzetből, a feladatgyűjteményből megoldani, milyen kutatást, beszámolót kell elkészíteni, stb. Készüljenek fel arra, hogy ezeket az információkat a szülők számára is hozzáférhetővé tegyék elektronikusan (pl. az iskola honlapján, az e-Kréta felületen, e-mailben kiküldve) vagy akár papíron.

A tanulók számára fontos információforrás a tankönyv, kérjük, hogy ha ez bármely tanulónak hiányzik, biztosítsák ezeket az érintettek számára az iskolai könyvtárból. A tankönyvek jelentős része letölthető PDF-változatban elérhető a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon.
Kérjük, hogy egyúttal tájékoztassák a tanulókat arról, hogyan kommunikálhatnak az egyes pedagógusokkal (pl. a pedagógusok e-mail címének, más online elérhetőségeiknek a megadásával, az oktatásban használt online felületek megjelölésével). Kérjük, ellenőrizzék, hogy az egyes osztályokban, illetve tanulóközösségekben működnek-e, és valamennyi érintett tanulót, illetve szülőt vagy gondviselőt elérik-e az e-mailes vagy egyéb online kapcsolattartási formák.


Digitális oktatási tartalmak hozzáférhetősége

Javasoljuk, hogy a pedagógusok – amennyiben ennek módszertani gyakorlata az adott tanulóközösségben már kipróbált – jelöljék meg azokat az interneten elérhető információforrásokat, amelyeken a tanulók a tanulást támogató segédanyagokat, vagy magát a tananyagot elérhetik.

A következő információforrásokat javasoljuk használni:

 • Arcanum Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai érhetők el online,
   
 • BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális anyag, amelyhez tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- és különböző kompetenciafejlesztő feladat található,
   
 • Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,
   
 • Dover Nyelviskola E-learning (https://doverelearning.com): angol és német nyelvoktató e-learning program,
   
 • Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program): a pedagógusok élő videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat,
   
 • eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály részére,
   
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
   
 • EvaExam vizsgáztató rendszer (https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf): számonkérési segédlet digitális oktatáshoz: vizsgák 100%-ban automatikus lebonyolítása a vizsgalapok elkészítésétől a vizsgákra való felkészülésen-gyakorláson át a dolgozatok feldolgozásáig és az eredménylapokig. Alkalmas az otthoni tanulásra kényszerült diákok tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésére is. A rendszerek telepítéséhez, kialakításához, oktatásához a VSL Kft. térítésmentesen ajánlja fel kapacitását,
   
 • Gyógytestnevelési gyakorlatok videófelvételeken,
   
 • HiperSuli (https://hipersuli.hu/tavoktatas/): digitális oktatási módszertanjavaslatok távoktatáshoz az iskolabezárások idejére,
   
 • iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): természettudományos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
   
 • LearningApps (https://learningapps.org): különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez, a felhasználók által készített interaktív feladatok, ún. tankockák,
   
 • Logopédiai gyakorlatok,
   
 • M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/): Minden hétköznap reggel nyolc órától este fél kilencig oktatási műsorok. 8 órától 11 óráig az 5–8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsorokat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben. 11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéje érhető el egymás után, majd 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály számára érettségi műsorok következnek: magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem mindennap, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal. A délutáni műsorstruktúrában 14.30-tól az 5–8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsort, 17.00 órától az Érettségi műsorokat ismétlik. 20.00 órától pedig a Mindenki akadémiája című tudományos ismeretterjesztő sorozat következik. Szombaton és vasárnap 11 órától az Ismerd meg vetélkedőműsor ismétlései kerülnek műsorra. Az előzetes műsorterv mindennap frissül: a https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/ oldal oktatási műsorajánló menüjében,
   
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban érhetők el (https://nava.hu/free/m5/),
   
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
   
 • Mateking (https://www.mateking.hu/): az oldalon ingyenesen hozzáférhető középiskolai matematikakurzus 36 témakört és 369 kiválóan érthető epizódot tartalmaz, a tanuláshoz és a sikeres vizsgához nagy segítség,
   
 • Matek Oázis (www.matekmindenkinek.hu): a legnagyobb magyar matematikaoktatási portál az iskolabezárás idejére ingyenesen hozzáférhetővé tette számos otthon tanulásra kifejlesztett interaktív videóját, gyakorló feladatsorát és készségfejlesztő játékát az 1–11. osztályosoknak: https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/; valamint érettségire felkészítő interaktív matematika-tananyagát is: https://www.matekerettsegi.hu/tartalomjegyzek?erettsegi-turbo,
   
 • Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
   
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
   
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyag, teszt, feladatsor érhető el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
   
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
   
 • SNI-protokollok és -eljárásrendek (https://www.educatio.hu/projektjeink/tamop342b/eredmenyek/szakszolgalati_protokollok): A sajátos nevelésű igényű gyermekek integrációjával kapcsolatos protokollok és eljárásrendek,
   
 • Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok érhetők el,
   
 • Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,
   
 • Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával,
   
 • A tanulás jövője YouTube-csatorna (https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w): tömeges, nyílt és online kurzus a pedagógusok számára. A videók segítenek a tanároknak az online eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy mely eszköz mire és hogyan használható, konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők el a távoktatást támogató videók (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc),
   
 • Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsgatételek találhatóak minden tárgyból, témakörből,
   
 • Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális oktatáshoz letölthető innen,
   
 • Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
   
 • Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók,
   
 • Videotorium (http://videotorium.hu),
   
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
   
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
   
 • Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angol nyelvtanító, számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig),
   
 • Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.

A felsorolás nem kizárólagos, a későbbiekben további lehetőségekkel is bővítjük.

A fenti tartalomtárak, online tanulásban-tanításban használható információforrások használata a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. június 15-ig nem terheli a felhasználók adatkeretét a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatában, amely vállalat oktatási tartalmakat is kínál (https://www.vodafone.hu/informacio). A Telenor Magyarország Zrt. 100 GB, a Magyar Telekom Nyrt. pedig 10+5 GB extra adatjegyet biztosít az ügyfeleik részére.


Távoktatást, együttműködést támogató eszközök

Az iskolák, a pedagógusok és a tanulók számára több, az együttműködést és a távoktatást támogató eszköz is hozzáférhető. Kiemelten ajánljuk a legtöbb intézményben már használt Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), mely az adminisztrációs funkciókon túl a házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja (akár a KRÉTA honlapján, akár a mobilapplikációban):

 • online kommunikációs fórumot biztosít a pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus és tanuló-tanuló – egyéni vagy csoportos – kommunikációra (e-Ügyintézés Üzenetek funkciója; az üzenetekhez csatolhatók tananyagok, multimédiás anyagok),
   
 • online tesztek, feladatsorok és dolgozatok készítésére ad lehetőséget az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciójával.

A KRÉTA részletes tájékoztatóját mellékletben csatoljuk összeállításunkhoz.
A KRÉTA mellett ajánljuk a következő szolgáltatásokat is:

 • Az Up2University – Digitális Oktató Környezet (https://moodle.niif.hu/) egy fájlmegosztást, közös szövegszerkesztést, videómegosztást támogató rendszer.
   
 • A Tisztaszoftver program keretében minden magyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus verziójához, amely magában foglalja a Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, csevegést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét, tehát az irodai szoftverek mellett ezt is térítésmentesen használhatják.

Az oktatási intézmények az Avaya Spaces szolgáltatást vagy a LogMeIn által felajánlott ingyenes szolgáltatást igénybe véve tarthatnak online értekezletet, illetve használhatják ezeket az eszközöket is tanulói csoportok távoktatására.


A tanulási folyamat nyomon követése

Javasoljuk az iskoláknak, hogy motiválják a tanulókat rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés, önellenőrzés érdekében – online feladatokkal. A beszámoltatás módja lehet pl. beadandó dolgozat, prezentáció vagy videós beszámoló. Emellett természetesen a tanulási folyamat nyomon követésére alkalmasak a különböző online tesztek, fórumok, amelyekben lehetőség van egyúttal a feladatmegoldást orientálni, a tanulók együttműködését elősegíteni.


Ha nincs otthon számítógép vagy internetkapcsolat

Azok a pedagógusok, akiknek nem áll rendelkezésére otthoni számítógép vagy internetkapcsolat – a helyi lehetőségeket is figyelembe véve – az iskolai infrastruktúrát használhatják. A számítógépteremben, a helyi könyvtárban vagy a Digitális Jólét Pontokon a tanulók is használhatják az informatikai eszközöket, tanulhatnak vagy elkészíthetik anyagaikat. Ezen esetben érdemes időbeosztást készíteni, hogy egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak egyazon térben.

Tisztában vagyunk vele, hogy az új munkarend komoly kihívás mindannyiunk számára. Próbáljunk rá úgy tekinteni, mint a magyar oktatást ért legnagyobb innovációs lehetőségre!


A minőségi online oktatás támogatása a KRÉTA rendszerben

Összefoglaló

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) hatékony támogatást biztosít az otthoni tanuláshoz, a diákokkal és szülőkkel történő kommunikációhoz, továbbá az online oktatási folyamatokhoz. A KRÉTA rendszerben lehetőség nyílik a diákok otthoni tanulási folyamatainak irányítására, valamint a világhálón található információk – pedagógusok általi – tudatos megosztására. A KRÉTA rendszer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi és adminisztrációs funkciókon túl – többirányú kommunikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság-bejegyzések, e-Ügyintézés, üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), melyek eredményesen támogatják az online tanulási folyamatokat. Az alábbiakban egyrészt bemutatásra kerülnek azok a KRÉTA rendszerben rendelkezésre álló funkciók és lehetőségek, melyek az online oktatási folyamatokat segítik, másrészt gyakorlati, módszertani útmutatót és összefoglalót tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a köznevelési intézmények bezárásával a pedagógusok milyen módszerekkel és eszközökkel támogathatják a diákok otthoni tanulását és felkészülését, továbbá milyen formában van lehetőségük a diákokkal és szülőkkel való online kapcsolattartásra.


Házi feladatok és otthoni munkák

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva a tanuló és/vagy a szülő – a mobilapplikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot. A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben a KRÉTA házi feladatok funkciója egy online kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok elvégzéséhez. A házi feladatok funkciót a KRÉTA elektronikus naplóban a tanórák adminisztrálása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni. A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577


Elektronikus kommunikációs felület – e-Ügyintézés Üzenetek funkció

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is.
Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is. Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus – tanuló/szülő relációban használható, ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az osztályfőnököket. Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.

Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:

 • tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)
   
 • mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videóanyagokat, előadásokat
   
 • a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére és fogadására (tanár – tanuló – gondviselő körben, intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üzenetküldési mátrixban beállítottaknak megfelelően).

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962


Online tesztek és feladatsorok készítése – e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen online számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható. A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt- vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően. A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még – az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál – helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljes körű adatelemzésre is. A Kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764507

                                                                                                  Forrás: Oktatási Hivatal