Olvasási idő: 
7 perc
Author
Author

Megújult nemzetiségi taneszközök

2018 előtt a nemzetiségi taneszközök nagyon hiányosan fedték le a tantervi anyagokat, azaz minden nemzetiség esetén igen sok évfolyam számos tantárgyában egyáltalán nem volt taneszköz, vagy ha létezett is, nagyon régi, nemegyszer több évtizedes anyagok voltak a tankönyvjegyzéken. Az új fejlesztések során elsőrendű cél az esélyegyenlőség biztosítása volt: olyan tananyagok, taneszközök készítése a nemzetiségi iskolák számára, amelyek tartalmukban a hatályos kerettantervekhez igazodnak és megjelenésükben is korszerűek. Egy nemrég zárult európai uniós projekt keretében a szlovák, horvát, szerb, román, német és bolgár nemzetiségek számára készültek ilyen taneszközök, tananyagok, melyeket ezúton mutatunk be röviden.

Szlovák taneszközök

A projekt keretében összesen 28 új taneszköz született a fejlesztések során, amelyek közül az összes elkészült taneszköz felkerült a tankönyvjegyzékre is (tankonyvkatalogus.hu). Alsó tagozaton elkészültek a 3. és 4. évfolyamra az olvasókönyvek, valamint az azokhoz kapcsolódó munkafüzetek. Ugyanakkor felső tagozaton, azaz a 7. és 8. évfolyamon már elérhetőek a nyelvtan-, az irodalom-, valamint a kommunikáció-tankönyvek, illetve az azokhoz kapcsolódó munkafüzetek is. A gimnáziumba járó 9. és 10. évfolyamos diákok pedig kézbe vehetik a szlovák nyelvtankönyvet és munkafüzetet, továbbá a testnevelés tantárgyból érettségiző diákok számára elérhetővé vált a Testnevelés érettségi feladatgyűjtemény című könyv. A fejlesztések során megtörtént a meglévő 23 taneszköz aktualizálása, azaz a hatályos kerettantervi megfeleltetéssel való akkreditálás. Így összesen 51 akkreditált címet találunk a tankönyvjegyzékben a szlovák nemzetiségi taneszközöknél.


Horvát taneszközök

A projekt keretében összesen 23 új taneszköz született a fejlesztések során, amelyek közül az összes elkészült taneszköz felkerült a tankönyvjegyzékre is. Alsó tagozaton eddig nem történtek meg a fejlesztések, viszont felső tagozaton már elérhető a horvát irodalomtankönyv az 5. és 6. évfolyamon, továbbá a horvát történelemtankönyv és munkafüzet az 5–8. évfolyamokon. A gimnáziumi diákok számára elkészült az új nyelvtantankönyv és munkafüzet a 9–12. évfolyamokon. A fejlesztések során megtörtént a meglévő 9 taneszköz aktualizálása, azaz a hatályos kerettantervi megfeleltetéssel való akkreditálás. Összesen tehát 32 akkreditált címet találunk a tankönyvjegyzékben a horvát nemzetiségi taneszközöknél.


Szerb taneszközök

A projekt keretében összesen 67 új taneszköz született a fejlesztések során, amelyek közül az összes elkészült taneszköz felkerült a tankönyvjegyzékre is. Alsó tagozaton az első évfolyam számára elkészült a teljes olvasókönyvcsalád. Továbbá elkészültek az énektankönyvek és munkafüzetek az 1–4. évfolyamokon. A teljes alsó tagozat számára elérhető a népismerettankönyv és a kapcsolódó munkafüzet. Ugyanez a helyzet a matematika-tankönyvekkel és munkafüzetekkel, illetve a környezetismeret-tankönyvekkel és munkafüzetekkel. A felső tagozat számára elkészültek az 5. és 6. évfolyamos énektankönyvek és munkafüzetek. A teljes felső tagozat (5–8. évfolyam) számára elkészültek a történelem- és matematika-tankönyvek, valamint az azokhoz kapcsolódó munkafüzetek. A gimnáziumi tanulók (9–12. évfolyam) számára pedig elérhetők a nyelvtantankönyvek és a hozzájuk kapcsolódó munkafüzetek. A fejlesztések során megtörtént a meglévő 13 taneszköz aktualizálása, azaz a hatályos kerettantervi megfeleltetéssel való akkreditálás. Így összesen 80 akkreditált címet találunk a tankönyvjegyzékben a szerb nemzetiségi taneszközöknél.


Román taneszközök

A projekt keretében összesen 12 új taneszköz született a fejlesztések során, amelyek közül az összes elkészült taneszköz felkerült a tankönyvjegyzékre is. Az alsó tagozaton történt fejlesztések közül kiemelendő az Ábécéskönyv, illetve a hozzá kapcsolódó munkafüzet, amelyek az 1. évfolyamon tanulók számára érhetők el. Továbbá fontos fejlesztés volt a Román olvasókönyv tankönyv és munkafüzet, amiket az alsó tagozat 2–4. évfolyamain tanulók érnek el. Továbbá elkészült a Román nyelv tankönyv és munkafüzet a 2. és 3. évfolyamok számára. A fejlesztések során megtörtént a meglévő 4 taneszköz aktualizálása, azaz a hatályos kerettantervi megfeleltetéssel való akkreditálás. Összesen tehát 16 akkreditált címet találunk a tankönyvjegyzékben a román nemzetiségi taneszközöknél.


Német taneszközök

A projekt keretében összesen 15 új taneszköz született a fejlesztések során, amelyek közül az összes elkészült taneszköz felkerült a tankönyvjegyzékre is. A teljes alsó tagozat számára elkészültek a népismerettankönyvek, és az azokhoz kapcsolódó munkafüzetek. Ugyanakkor a felső tagozat 7. és 8. évfolyamain már elérhetőek a német nyelv-, irodalomtankönyvek és munkafüzetek; a népismerettankönyv és munkafüzet elérhető az 5. és 6. évfolyamon tanulók számára, továbbá elkészült a felső tagozat 6. évfolyama számára a természettudomány-tankönyv és munkafüzet. A gimnáziumban tanulók számára elkészült a 10. évfolyamos földrajz munkafüzet, valamint a földrajzból érettségizők számára elérhető a földrajz érettségi feladatgyűjtemény (írásbeli, szóbeli). A fejlesztések során megtörtént a meglévő 18 taneszköz aktualizálása, azaz a hatályos kerettantervi megfeleltetéssel való akkreditálás. Így összesen 33 akkreditált címet találunk a tankönyvjegyzékben a német nemzetiségi taneszközöknél.


Bolgár taneszközök

A projekt keretében összesen 8 új taneszköz született a fejlesztések során, amelyek közül az összes elkészült taneszköz felkerült a tankönyvjegyzékre is. A fejlesztések csupán az alsó tagozaton történtek meg eddig, megjelent a bolgár nyelvtankönyv és munkafüzet a 2–4. évfolyamokon. Továbbá elérhető a népismerettankönyv, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafüzet a teljes alsó tagozaton. Összesen tehát 8 akkreditált címet találunk a tankönyvjegyzékben a bolgár nemzetiségi taneszközöknél.