Olvasási idő: 
7 perc

Megnőtt az érdeklődés az egyetemek iránt

Kiemelkedően sokan szeretnének felsőfokú végzettséget szerezni a 2023/2024-es tanévben, mellyel párhuzamosan a felvételi követelmények is jelentősen megváltoztak a korábbi évekhez képest. Az emelt szintű érettségi már nem általános bemeneti feltétel, azonban továbbra is kiemelt fontosságú mind a jelentkezők kompetenciái, tudásszintje okán, mind a pontszámítás, mind a későbbi felsőoktatási tanulmányok vonatkozásában. Az egyetemek szerepe nőtt azáltal, hogy nagyobb részt vállalnak a hozzájuk felvételizni vágyó diákok felvételi követelményeinek meghatározásában. A felvételi eljárás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk dr. Vanó Renátával, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettesével.

Az E-felvételiben 2023. február 15-ig kellett rögzíteni a felvételi kérelmeket. Hányan jelentkeztek a szeptemberben induló képzésekre? Hogyan változott a felvételizők száma az évek során?

A 2023. évi általános eljárás során kiemelkedően sokan, 126 449 fő jelentkezett magyar felsőoktatási intézményekbe. Ez a jelentkezői szám mintegy 27%-kal magasabb, mint az előző évi volt, de általánosságban elmondható, hogy egy évtizede nem volt ilyen sok jelentkező a felsőoktatási intézményekbe. Ez azt jelenti, hogy örvendetesen megnőtt az érdeklődés a felsőoktatási tanulmányok iránt, a fiatalok és a korábban a felsőoktatásba nem jelentkezők is felismerték a felsőoktatási tanulmányok fontosságát, illetve a magyar felsőoktatási intézmények értékeit.

A jelentkezési számok alapján melyek az idei évben a legnépszerűbb szakok és egyetemek?

A jelentkezési adatok elemzése alapján az látszik, hogy minden felsőoktatási intézmény fel tud venni megfelelő számú és felkészültségű hallgatót a 2023/2024-es tanévre. Az intézmények rangsorát az első helyes jelentkezők száma szerint vizsgálva természetesen a nagy egyetemek vezetik, mint az előző években is. Közülük is kiemelkedik az ELTE a közel 18 ezer jelentkezőjével, de nagyon sokan szeretnének első helyen tanulni a Debreceni Egyetemen (11 351 fő), a Szegedi Tudományegyetemen (9 015 fő), és a Budapesti Gazdasági Egyetemen is (8 034 fő). Fontos kiemelni azt is, hogy a jelentkezők számának növekedése nem csak az említett nagy, széles oktatási portólióval rendelkező intézményekre volt jellemző, hanem általános tendencia a budapesti és vidéki szakegyetemek, de gyakorlatilag minden intézmény vonatkozásában. Kiemelendő, hogy a vidéki egyetemeken az alapképzésre jelentkezők száma az országos átlagnál lényegesen magasabb arányban, mintegy 59%-kal nőtt a tavalyi évhez képest.

Fontos, hogy bizonyos hátrányos helyzetű térségekből az átlagnál szintén lényegesen magasabb a jelentkezők száma, aránya.

A jelentkezői preferenciákat vizsgálva azt látjuk, hogy a legtöbben a gazdaságtudományi, műszaki, bölcsészettudományi, az orvos- és egészségtudományi terület szakjai iránt érdeklődnek. Fontos kiemelni azt is, hogy jelentősen nőtt a pedagógusképzés alapszakjai iránti érdeklődés, illetve azt, hogy egyre többen szeretnének informatikai területen tovább tanulni.

A fentieknek megfelelően alakult a legnépszerűbb szakok „rangsora” is. Idén is, mint évek óta a gazdálkodási és menedzsment szak vezeti a szakok rangsorát. Itt azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a képzés folyik a legtöbb helyen, ami hozzájárulhat a magas jelentkezési számhoz. A szakok rangsora ezt követően a következő: pszichológia, ápolás és betegellátás, kereskedelmi és marketing, mérnökinformatikus, óvodapedagógus, programtervező informatikus.

A korábbi évekhez képest változtak a pontszámítás szabályai. Milyen változások történtek ezen a területen, és milyen változások várhatóak még?

A 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárás szabályai jelentősen megváltoztak a korábbiakhoz viszonyítva. A jogszabályi módosítások alapján megszűnt az emelt szintű érettségi általános kötelezettsége, illetve megszűnt a jogszabályi minimum ponthatár, amely alatt nem lehetett felvételt nyerni magyar felsőoktatási intézménybe. A felsőoktatási intézmények lehetőséget kaptak arra is, hogy eltekintsenek az emelt szintű érettségi követelményétől azokon a szakokon is, ahol ezt korábban meghatározták, illetve saját hatáskörben határozhattak meg minimális ponthatárt a jelentkezőik számára. Ez tehát azt jelenti, hogy jelentősen csökkent azoknak a szakoknak a száma, ahol kell emelt szintű érettségi a felvételi pontok kiszámításához, illetve már nem egységes az emelt szintű érettségi követelmény a különböző intézményekben az egyes szakokon.

2024-ben jelentős változások lesznek a pontszámítási rendszerben. Marad a 400+100 pontos rendszer, viszont megszűnnek a központilag meghatározott többletpontok, helyette intézményi pontok lesznek. Ezeket a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben határozták meg, és már megnézhetők a www.felvi.hu honlapon. Ugyancsak változik az érettségi pontok számításának rendszere is, a felsőoktatási intézmények egy listából választva maguk dönthettek arról, hogy milyen érettségi vizsgatárgyakból számítják ki a pontokat. A tanulmányi pontok számítása során megszűnik a természettudományos tantárgy kötelező figyelembe vétele, ez is intézményi döntés alapján változhat, illetve az is módosul, hogy a tanulmányi pontok számításánál milyen érettségi tárgyat lehet figyelembe venni.

Mindenki számára ajánljuk és javasoljuk, hogy nézze meg a honlapunkon a 2024-es pontszámítás leírását, az intézményi döntések ismertetését, hogy amennyiben 2024-ben akar jelentkezni a felsőoktatási tanulmányaira, akkor fel tudjon készülni a változásokra.

A Felsőoktatási Felvételi Főosztály hogyan készült az idei felvételi eljárásra, milyen folyamatok zajlanak most?

A Főosztály munkatársainak természetesen minden évben a jelentkezési időszak lezárása után van a legtöbb feladatuk, ellenőrizni kell a jelentkezőkről beérkező adatokat a közhiteles nyilvántartásokból, illetve ellenőrizni és hitelesíteni kell a jelentkezők által beküldött dokumentumokat is. Évente több százezer elektronikus dokumentum érkezik be a felvételi eljárással kapcsolatban, amivel foglalkozni kell. Folyamatos feladat az ügyfélszolgálat működtetése, illetve a kapcsolattartás a jelentkezőkkel és a potenciális jelentkezőkkel. Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig áll a jelentkezők rendelkezésére telefonon, e-mailben, valamint az Oktatási Hivatal Maros utcai épületében működő Ügyfélszolgálaton személyesen.

Kiemelt feladata a kollégáknak emellett a 2024-es általános felvételi eljárásra való felkészülés, hisz a jogszabályi változások egy teljesen új belső eljárásrend kialakítását eredményezik.

A felvételi pontszámítás újdonságai 2024-től