Author

Lendületes zöldülés

Több mint 250 óvodai és 360 iskolai pályázat érkezett idén a Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda, Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címekre.

A programokról

2015-ben zárult az ENSZ Fenntarthatóságra Nevelés Évtizede, és kezdődött meg a Fenntarthatóságra Nevelés Globális Akcióprogramja. Mindkét tematikus feladatkörben Magyarország legnagyobb eredménye, illetve vállalása az Ökoiskola Program és a Zöld Óvoda Program. A két programot a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma tartja fenn az évente meghirdetett címpályázatok révén. A programokhoz sikeres címpályázatukkal kapcsolódnak azok az intézmények, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel, így például a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, illetve környezettudatos intézmény működtetésével.

Címpályázatok

Az idén beérkezett címpályázatok tanúsítják, hogy a magyar óvodák és iskolák kiemelkedően fontosnak tartják az egész intézményes környezeti nevelés ügyét. 2016 januárjától várhatóan több mint 920 iskola és majdnem 800 óvoda hordozza büszkén a Zöld Óvoda, az Örökös Zöld Óvoda, az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címet az ország minden szegletében, és neveli a magyarországi gyermekek, diákok egynegyedét. Az SH/4/5 projekt révén mentori támogatással adta be címpályázatát az összes idén pályázó óvoda és iskola 48 százaléka. A projekt végéig, 2016 áprilisáig még elérhető az ingyenes mentori segítség a regionális forrásközpontoknál. A részleteket a www.ofi.hu/sh45 honlapon találják.

Ajánlott kiadványok

Az első címpályázatukra 2016-ban készülő óvodáknak ajánljuk a Zöld óvoda leszünk! című kiadványt, melyben 14 jó gyakorlatot és inspiráló ötleteket, valamint a jó címpályázat elkészítésének lépéseit találják. Hasonló kiadvány készült az iskoláknak is. Mindkét kiadvány, valamint a tantervfejlesztőknek és innovatív pedagógusoknak szóló UNESCO-forrásgyűjtemény elérhető és teljes egészében letölthető az alábbi linken:
www.ofi.hu/letoltheto-dokumentumok.

Az ENSZ és a fenntartható fejlődés

A fenntarthatóságra nevelő programok új lendületet kapnak az ENSZ szeptemberben elfogadott új, globális fejlesztési programjával. A nemzeti programok és a nemzetközi együttműködés új korszakát bevezető új agenda az országokat egy sor akcióra kötelezi. Öt szó – népünk, bolygónk, fellendülés, béke, partnerség – fedi le a legteljesebben a keretrendszer témaköreit, melyet 17 célként fogadott el a 193 tagállam. A negyedik cél az oktatásé: biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulás lehetőségét mindenki számára. További információ: www.menszt.hu, www.unis.univienna.org

A címek ismertségét, a címpályázatok elkészítését a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében az SH/4/5 Ökoiskola és Zöld óvoda hálózat bővítési projekt – a Svájci Szövetségi Tanács hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása – is támogatta.

A projekt további céljai: a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növelése és a Natura 2000 területek ismertségének növelése.