Kutatás a Heves megyében sajátos nevelési igényűnek minősített, percepció alapján romának tekinthető iskolaköteles gyermekek számáról és arányáról (2022)

Szöveg: Nagy Gábor Dániel, Belügyminisztérium, Köznevelési Államtitkárság
 

A Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.214/2020/10. számú II. fokú ítéletével (I. fok az Egri Törvényszék 12.P.20.166/2014/96. számú ítélete) arra kötelezte az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy

„2021. január 1. napjától kezdődően öt éven keresztül minden naptári évben vizsgálja meg a Heves megyében sajátos nevelési igényűnek minősített, percepció alapján cigánynak tekinthető iskolaköteles gyermekek számát, az adott naptári évben elvégzett vizsgálat eredményét és a jogsértés megszüntetése érdekében meghozott intézkedéseit pedig a következő naptári év március 31. napjáig tegye közzé a honlapján.”

E tekintetben az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogutódja a Belügyminisztérium. Az adatok gyűjtése 2021-ben kezdődött meg, a 2021. év adatainak publikálása az Oktatási Hivatal honlapján az Új Köznevelés 2022/3. számában történt meg, Kutatás a Heves megyében sajátos nevelési igényűnek minősített, percepció alapján romának tekinthető iskolaköteles gyermekek számáról és arányáról (2021) címmel, mely cikk az alábbi elérhetőségen olvasható:

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/kutatas-a-heves-megyeben-saj...

A jelzett publikáció tartalmazza a történeti előzményeket, az adatgyűjtés módszertanát, a vonatkozó – a bíróság előtt felhívott – kutatásokat és azok összevetési alapjait, így azokat jelen közzétételben nem ismételjük meg, csak a 2022. évi adatokat és bírósági állításokra vonatkozó válaszainkat jelezzük.

A 2022. évi adatgyűjtés során az alábbiak voltak megállapíthatóak:

A fentiek alapján az alábbiak állapíthatóak meg (jelezve Debreceni Ítélőtábla (D) ítéletében és az ítéletben is hivatkozott, az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt folyt Horváth és Kiss kontra Magyarország per ítéletében elhangzott állításokat és az adatok alapján arra adott válaszainkat):

Állítás: „1993-ban a speciális oktatásban a gyermekeknek legalább a 42%-a roma származású volt.” (D)

Válasz: Jelenleg a sajátos nevelési igényű tanulóknak 22%-a roma származású (az 1974 sajátos nevelési igényű tanulóból becsülten 443 tanuló).

Állítás: „A Hazai Térségfejlesztő Rt. … 2003 decemberében Stratégiai Programot készített a Heves megyei cigány társadalom fejlődéséért, amelyben kitért arra, hogy a jogszabályi rendelkezések ellenére olyan roma gyermekek is kisegítő iskolákba, osztályokba kerültek, akikről szakmailag megnyugtató módon nem bizonyosodott be, hogy értelmi fogyatékosok. Emiatt a vizsgálattal érintett időszakban a megyében működő speciális iskolákban 80%, a speciális osztályokban 98% volt a romák aránya.” (D)

Válasz: Jelenleg az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 43%-a roma származású (az 578 enyhe értelmi fogyatékos tanulóból becsülten 251 tanuló)

Állítás: „Az Európa Tanács emberi jogi biztosa azonban 2006-ban megállapította, hogy a roma gyermekek 20%-át továbbra is speciális osztályokba irányítják, ezzel szemben a többségi gyermekeknek mindössze 2%-át.” (EJEB)

Válasz: Jelenleg a roma tanulók 6%-a, a „többségi” tanulók 3%-a sajátos nevelési igényű.

Részletes adatok* 2021. október 1-jei KIRSTAT statisztikai adatközlés.
** A jelzés: 0, ahol az arány kevesebb, mint 0,5. A nemzetiségi adatok forrása: népszámlálási adatok (2011).
*** Felülreprezentált adat, az Egri Mlinkó István EGYMI és Kollégium nemcsak Heves megyei gyermekeket, tanulókat lát el.