Olvasási idő: 
8 perc

Kulturális ajánló

Összeállította: Németh Gábor


Réz Pál: Bokáig pezsgőben
Magvető, Budapest, 2018.

Réz Pál 1952-től volt a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, majd 25 éven át a Holmi folyóirat főszerkesztője. A Bokáig pezsgőben nem egyszerű élet- és pályarajz, hanem sok anekdotával fűszerezett beszámoló a kortársakról: írókról, költőkről, pályatársakról és barátokról. Szereplői Déry Tibor, Németh László, Illyés Gyula, Tamási Áron, Szabó Lőrinc, Juhász Ferenc, Csurka István, Petri György, Weöres Sándor és sokan mások, akikkel Réz Pál együtt élte át a magyar irodalom egyik aranykorát. A több mint húsz évvel ezelőtt készített rádióinterjú szerkesztett, kibővített és 2015-ben kiegészített szövegét fényképekkel, könyvdedikációkkal illusztrálták.

A kötet olyan történelmi, irodalomtörténeti és irodalomelméleti szempontok vizsgálatát teszi lehetővé, amelyek árnyalhatják és kiegészíthetik a középiskolai ismereteket, betekintést engedve írók, költők, szerkesztők életébe, Magyarország mindennapjaiba a két világháború közti időszaktól a 2010-es évekig.


BarabásiLab: Rejtett mintázatok.
A hálózati gondolkodás nyelve

Ludwig Múzeum,
2020. október 10. – 2021. március 21.

A Rejtett mintázatok a nagyrészt Barabási Albert-László fizikus és hálózatkutató tevékenységéhez köthető ún. Barabási-hálózatokat felhasználó kutatások elmúlt 25 évének bemutatása köré szerveződik. A BarabásiLab egy olyan együttműködési platform, ahol több tudományterület tudósai működnek együtt művészekkel és tervezőkkel (Kim Albrecht, Szu Yu Chen, Alice Grishchenko, Mauro Martino, Edson Pavoni), előmozdítva a hálózatok vizuális szókincsét.

A hálózati vizualizáció alakulásának-fejlődésének nyomon követésével – a Barabási kutatólabor meghatározó projektjeinek bemutatása révén – az átfogó módszer képzőművészeti alkalmazásához juthat el az érdeklődő. A csúcstechnológia (adatszobrok, MI, AR, VR, rajzoló robot) felhasználásával a hálózati ábrák és struktúrák szemléletesen értelmezik azokat a rejtett kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyek egy-egy vizsgált jelenség hátterében húzódnak.

Barabási kutatásaiban a dolgok és jelenségek közötti, többnyire láthatatlan összefüggések keresése, az ismétlődő mintázatok felderítése áll a középpontban, amelyek összekapcsolják a természetet, a társadalmat, a nyelvet és a kultúrát. A hálózati szemlélet olyan átfogó, univerzális módszerrel kecsegtet, amelynek segítségével szinte minden összefüggés (pl. a művészeti karrierek sikeressége) természettudományos precizitással vizsgálható.

A kiállítás interdiszciplináris alapjai segíthetnek a diákoknak a különböző tantárgyak közti összefüggések felfedezésében és megértésében. A tudományos és művészeti érdeklődés egyaránt fejleszthető a kiállításon, amely rengeteg példával szolgál szerteágazó témakörökből.

Részletek: https://bit.ly/2LGrSL3


Káva Kulturális Műhely
színházi és drámás játékok, akár otthonról

A Résztvevő Színháza (ARS) az angol Theatre in Education (TiE) módszerén és a Káva saját gyakorlatán alapuló metódus, melynek keretében elsősorban gyerekeknek és fiataloknak készítenek komplex színházi nevelési előadásokat. Módszerük kapcsolódik az alkalmazott színház területéhez és a részvételi színházi műfajok közé tartozik.

A komplex színházi nevelési előadás olyan színházi nevelési program, amelyben a színház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó beszélgetések, valamint a sajátos esztétika alapján illeszkedő interaktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás-továbbgondolás dramaturgiailag szerves egységet képez. Az előadások témája mindig valamilyen erkölcsi/társadalmi probléma, ami az embert mint a jelenben élő közösségi lényt vizsgálja. Olyan műfaj, ahol a nézőt helyezik a középpontba és módszerré vált az alkotó résztvevői jelenlét megteremtése. Ezekben az előadásokban nem az üzenet átadása, hanem a dilemma középpontba helyezése a cél. Az alkotók igyekeznek olyan kérdést, problémát hangsúlyossá tenni, aminél a többszempontúság, a több nézőpontból való vizsgálódás elkerülhetetlen. Fórumot hoznak létre, ahol egyeztetni lehet a véleményeket, ütköztetni a gondolatokat annak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a résztvevők között.

A jelenleg érvényes szabályozás következtében arra törekednek, hogy minél többféle színházi és drámás játékot tudjanak az osztályközösségeknek ajánlani, akár úgy, hogy az iskolában vesznek ezen részt, akár úgy, hogy otthon, saját számítógépeik előtt vannak jelen a diákok.

Részletek: https://bit.ly/3mvRTJI


A Müpa programjai iskolásoknak

A Müpa kiemelten fontos küldetésének tekinti, hogy szerepet vállaljon az elkövetkező nemzedédek koncertlátogatóinak nevelésében. Ez a tevékenység nem azonos a koncerttermek műsorában régóta rendszeresen jelen lévő hagyományos gyermekhangversenyekkel, hanem az azok mellett megjelenő, a hangsúlyt az ismeretterjesztésről az élményre, kreativitásra és interakcióra helyező, újszerű programokról van szó. Különös hangsúlyt helyeznek nemzeti zenekultúránk értékeinek felmutatására, és jelentős mértékben támaszkodnak a magyar zenei hagyományokra.

Iskoláskoncertek extra – Zeneboncolás

A komolyzene számára a legnehezebben meghódítható közönség a gimnazisták és egyetemisták korosztálya. Rájuk összpontosít a Zeneboncolás programsorozata, amely kettős feladatot teljesít. Egyfelől ráébreszti a fiatalokat arra, hogy a klasszikus muzsika világa nem feltétlenül elutasító a popzenével szemben, másfelől meggyőzi őket arról, hogy a komolyzene merőben más eszközökkel, mégis nagyon hasonló módon építkezve beszél az őket is foglalkoztató érzelmekről és gondolatokról. A Zeneboncolás figyelmes, a finom részletek iránt fogékony zenehallgatókat kíván nevelni. Amellett, hogy a fiatalok a klasszikus zenét a saját, otthonos és ismerős zenei világukon átszűrve sajátítják el, a popzenét is biztosan más füllel hallgatják majd ezután. A kétrészes estek minden alkalommal egy „témára” adnak variációkat: azonos hangnem, műfaj, hangulat vagy zenei kifejezőeszközök kerülnek egymás mellé, hogy értelmezzék egymást. Mert a könnyű lehet komoly, de a klasszikus sem okvetlenül nehéz. További információval és jegyrendeléssel a csip@mupa.hu e-mail címen tudnak segíteni.

Próbalátogatás

Az érdeklődő iskolai csoportok részt vehetnek a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbatermi próbáin, a zenekar próbarendjéhez igazodóan előzetesen meghirdetett időpontokban. A diákok bepillantást nyernek a zenekari műhelymunkába, a próbához kapcsolódó beszélgetésen sok apró részletet tudhatnak meg a zenekar tevékenységéről és működéséről. A program időtartama 90 perc, a részvétel oktatási intézmények 15−30 fős csoportjai számára ingyenes és előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni és időpontot egyeztetni a csip@mupa.hu e-mail címen lehet.

Részletek: https://bit.ly/2LCgKyM