Központi írásbeli 2013.

KÖZEL 70 000 JELENTKEZÉS

A középfokú felvételi eljárás csaknem egy egész tanéven átívelő, összetett, többlépcsős, központosított eljárás, amelynek ebben a tanévben 2013. június 26–28-án lesz vége azzal, hogy a felvételt nyert tanulók beiratkoznak a középfokú iskolába.

SZABÁLYOZÁS

A középfokú felvételi eljárás szabályait a korábbiakban három jogszabály írta elő, és most sincs ez másként. Akik azonban részesei a folyamatoknak, jól tudják, hogy mindhárom vonatkozó jogszabály új ebben a tanévben.

  • A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény vonatkozó előírásait e felvételi eljárás során szükséges először alkalmazni;
  • A tavaly augusztus 31-én kihirdetett nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. évi EMMI rendelet előírásai is első alkalommal határozzák meg a teendőket;
  • Szintén új a tavaly nyáron közzétett 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. EMMI rendelet 3. számú melléklete is, amely ezúttal több újdonságot is tartalmaz.

A középfokú felvételi eljárás folyamatát, a beiskolázás rendszerének alapelveit, a tanulók jelentkezési lehetőségeit, a központi írásbeli vizsgák és a helyi szóbeli meghallgatások rendjét, az értékelés szabályait, az eredmények közzétételét, a rendkívüli felvételi és a jogorvoslati lehetőségeket, az eljárás ütemezését az új jogszabályok gyökeresen nem alakították át, nagy volumenű, a rendszer teljes egészét érintő szabályváltoztatás nem történt. A megújulás sokkal inkább arra irányult, hogy a felvételi eljárás során a köznevelési törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesülni tudjanak.

Néhány speciális tényezőtől eltekintve tehát a felvételi rendszere sok tekintetben hasonlít a korábbiakra, a jól bevált hagyományok továbbra is jellemzik a tanulók kiválasztását. Például eddig is és most is dönthetnek az iskolák arról, hogy a tanulók tanulmányi eredménye, vagy a tanulmányi eredménye és a központi írásbeli vizsgán elért pontszámok, vagy mindkettőt kiegészítve, a helyi szóbeli elbeszélgetés is részét képezze-e a felvételi vizsga összeredményének. Az iskolák több mint fele idén sem tart felvételi vizsgát, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja a hozzá jelentkező tanulókat. Az is változatlan szabály, hogy ha felvételi vizsgát tart egy középiskola, akkor a felvételi eredmények helyi értékelésekor a központi írásbelin megszerezhető pontszám az adott iskola felvételijén megszerezhető összesített eredmény, összpontszám legalább 50%-a kell, hogy legyen, míg a helyi szóbeli ennek legfeljebb 25%-a lehet.  

A szabályozás tehát ebben a vonatkozásban nem változott, de a szabályokhoz való viszony valamelyest igen, ugyanis az már kimutatható, hogy a központi írásbeli vizsgára jelentkezők száma ebben az évben jelentősen megnőtt a korábbi évekhez képest, sőt az Oktatási Hivatal adataiból az is megállapítható, hogy bevezetése óta idén vettek részt a legtöbben a kompetenciákat mérő írásbeli felvételi vizsgán. Növekedett azon középiskolák száma, amelyek a tanulók kiválasztásakor fontosnak tartják a központi és egységes feltételeknek való megmérettetést. A szóbeli vizsgák és a rendkívüli felvételik még hátra vannak, valamint az összegző adatok és a következtetések levonása is.

HÍDPROGRAM

Újdonságnak számít a köznevelési Hídprogramba való jelentkezési lehetőség, amely a középiskolába felvételt nem nyert tanulók számára kínál tanulási lehetőséget.

A Híd I program keretében olyan egyéni képességeket és szükségleteket figyelembevevő képzésre nyílik lehetőség, amely a középiskolai továbbtanuláshoz szükséges alapvető ismereteket és kompetenciákat kívánja pótolni.

A Híd II program révén pedig olyan, 15. életévüket betöltött tanulók kapnak pályaorientációs, illetve szakma megtanulását elősegítő képzést, akik legalább az általános iskola 6 évfolyamát sikeresen elvégezték, de az alapfokú iskolai végzettséget nem sikerült megszerezniük.

Ezekre a képzésekre ebben a tanévben lehet először jelentkezni. Az általános iskoláknak 2013. június 20-ig bezárólag kell értesíteniük a területileg illetékes kormányhivatalt, amely kijelöli azt a köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi.

FELVÉTELI VIZSGA ADATOK

Az Oktatási Hivatal közleménye szerintamelyet a hivatal az oktatas.hu honlapján is megjelentetett – központi írásbeli felvételi vizsgát 490 iskola szervezett 513 telephelyen. A 9. évfolyamos jelentkezések száma közel 59 300 fő; a 6 évfolyamos gimnáziumi jelentkezések száma mintegy 6000 fő; a 8 évfolyamos gimnáziumi jelentkezések száma mintegy 4600 fő volt.