Olvasási idő: 
8 perc

Kortárs segítség a tudományos életpálya első lépéseihez

Interjú Jancsó Andrással, a HÖOK Tehetségmentor Program vezetőjével

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) az egyetemi hallgatók mellett évek óta aktívan segíti a középiskolába járó diákság boldogulását is. A Tehetségmentor Program keretében kortárs mentoráláson alapuló tehetséggondozás zajlik, ahol a tudományos életpálya iránt nyitott, tehetséges középiskolás fiataloknak egy felsőbb éves egyetemista, vagy doktoranduszhallgató segíti megtenni az első lépéseket a felsőoktatás és a tudományosság világában. A program céljairól és lehetőségeiről a program vezetőjét, Jancsó Andrást kérdeztük.

Immár közel öt éve, a 2015/2016-os tanév óta segíti a HÖOK a középiskolás diákok tehetséggondozását. Milyen elhatározás hívta életre a Tehetségmentor Programot?

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jó ideje kiemelt területként kezeli a hazai tehetséggondozás ügyét. A kezdetekkor alapvetően két problémával szembesültünk: egyfelől a felsőoktatásban számtalan tehetséggondozási platform működik, viszont ezeket az önállóan kiemelkedő munkát végző szereplőket – kezdve a kari tudományos diákköröktől, az OTDK-n keresztül, a szakkollégiumokig – nem feltétlenül ismerik az egyetemre bekerülő hallgatók. A tehetséggondozás lehetősége elveszik abban a hatalmas információs zajban, ami a gólyákat éri az első évben. Másrészt jól ismert tény, hogy a hazai tehetségek egy része már a középiskolában lemorzsolódik, és legkésőbb a pályaválasztás során elvész. Ennek megfelelően a két probléma azonosítása után kettős célt fogalmaztunk meg a Tehetségmentor Program számára: kortárssegítő hálózatként már az egyetem előtt megpróbáljuk elérni és felkarolni a diákokat, hogy segíteni tudjuk a felsőoktatásba történő bekerülésüket; továbbá megpróbáljuk helyi szinten is összekapcsolni a tehetséggondozás szereplőit a hallgatókkal, hogy minden lehetőségükről időben értesülhessenek.

Hogyan illeszkedik a program a HÖOK tehetséggondozási rendszerébe?

A HÖOK elsősorban a Tehetségmentor Programon keresztül vállal szerepet a tehetséggondozásban, erre alapul minden további ilyen jellegű tevékenységünk. Kiváló az együttműködésünk a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ), ennek köszönhetően a Tehetségmentor Program résztvevői térítésmentesen vehetnek részt a DOSZ országos Tavaszi Szél Konferenciáján, ahol a program már egyetemista tehetségei több száz előadó között mutathatják be aktuális kutatásaikat. A Tavaszi Szél Konferencia egyben verseny is, ahol 2019-ben öt helyezést sikerült elérniük a programban részt vevő mentoráltaknak és mentoroknak. Az idei Tavaszi Szél a vírus miatt csúsztatva, épp most, ősszel zajlik, úgyhogy az eredményekről még nem tudok nyilatkozni, de idén is több mentoráltunk regisztrált a rendezvényre. Említhetem még az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal (OTDT) ápolt jó kapcsolatunkat is, amelynek keretében 2015 óta, minden OTDK-évben külön díjazzuk a felsőoktatás témakörében született OTDK-dolgozatokat, amelyek számára – a pénznyeremény mellett – a Valóság című folyóiratban biztosítunk publikációs lehetőséget.

A mentoráltak középiskolai, majd egyetemi segítéséhez számos különböző tulajdonságra van szükség. Milyen az ideális mentor?

A mentorok feladatát két fő részre lehet bontani: a középiskolák felkeresésére, illetve magára a mentorálási folyamatra. Éppen ezért egy jó mentor tanácsadó, valamint egy picit coach is. Tanácsadóként információkkal segíti a mentoráltjait, tájékoztatja a különféle lehetőségekről, segíti a problémák felmérését és megoldását. Az egyetemen ilyen lehet például a TDK-ra felkészítő tanár kiválasztása vagy a kutatási téma szűkítése. Coachként pedig pozicionálja a mentorált felsőoktatási tudományos világban betöltött helyét, előremenetelét. Az ideális mentor legfőbb tulajdonsága mégis az együttműködésre való képesség, hiszen az alapelvünk szerint a mentor nem a mentorált helyett, hanem vele együtt dolgozik.

Milyen programokon vehet részt a Tehetségmentor Programba bekerülő középiskolás?

A program részleteit – alkalmazkodva a régiós specifikumokhoz – nem centralizáltan, hanem lokális szinten határozzuk meg, hiszen az ország különböző pontjain más-más sajátosságokkal kell a fiataloknak szembenézniük. Általánosságban elmondható, hogy a mentoráltak számára szervezett programok két típusba sorolhatók. Az egyik típust a szakmai programok alkotják, amik mindig a tehetség kibontakoztatását szolgálják. Ilyenek lehetnek például a beszéd- és előadástechnikai, tudományos írások, vagy az önfejlesztési tréningek. A másik nagy halmazt az informális programok alkotják, melyek célja a mentor és mentorált személyes kapcsolatának mélyítése, ami megteremti a kortárs mentorálás alapját jelentő bizalmat, illetve lehetőséget teremt arra, hogy a mentoráltak megismerkedjenek egymással, hogy mint közösség később egymást is támogatni tudják.

A program keretében a mentorok évről évre előadások keretében keresik fel a középiskolákat. Mit tegyen az a pedagógus, aki szeretné, hogy a mentorok az osztályában is népszerűsítsék a programot?

Fontos kiemelni, hogy jelenleg nyolc „telephellyel” működünk: Debrecen, Eger, Miskolc, Kecskemét, Pécs, Szeged, Gödöllő és Veszprém. Ezen városok vonzáskörzetében működő középiskolákra tudunk fókuszálni, de minden érdeklődést örömmel fogadunk. Juhász János kollégám, a program országos koordinátora igyekszik menedzselni, hogy minden középiskolai megkeresésnek eleget tudjunk tenni. Ezért minden pedagógust csak bátorítani tudok, hogy keressen bennünket a tehetsegprogram@hook.hu e-mail címen.

A program elsődlegesen a konvergencia régiókban működik. Mik a tapasztalatok, milyen szinten segíti a tehetséggondozás a korai iskolaelhagyás csökkentését?

A Tehetségmentor Program által végzett kortárs mentorálás ugyan alapvetően segíti a korai iskolaelhagyás csökkentését, de a program elsődlegesen az említett konvergencia régiókban is a kiemelt tehetségek felkutatására fókuszál és e diákok fejlődését segíti. Természetesen a felzárkóztatás is fontos a HÖOK számára, ezért ezen a területen szoros együttműködésben dolgozunk az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. A minisztérium által 2018-ban meghirdetett Tanítsunk Magyarországért program célja (a témával lapunk 76. évf. 4. számában foglalkoztunk – a szerk.), a kistelepüléseken élő általános iskolás diákok felzárkóztatása és mentorálása. A program négy pillérjének egyikét a HÖOK biztosítja.

Tervben van a Tehetségmentor Program további bővítése?

A már említett nyolc városban működünk, egész pontosan e városok felsőoktatási intézményei adják számunkra a bázist, ahol a program sikeressége érdekében szorosan együttműködünk az intézményi hallgatói önkormányzatokkal. A programot természetesen igyekszünk folyamatosan bővíteni. Ennek egyedül – a tehetséggondozás egyéb területein is jól ismert – financiális korlátai lehetnek, de nagy öröm, hogy az idei tanévben Veszprémben is elindulhatott a program.