Olvasási idő: 
10 perc

KAPOCS az iskolák között

Iskolahálózat, Élménysuli és szakmai támogatás a Komplex Alapprogramban

Május elejétől lehet csatlakozni a KAPOCS-iskolahálózathoz. Hogy pontosan milyen előnyökkel jár, kik csatlakozhatnak, és mit kell ehhez teljesíteni, arról Jobbágy Zsuzsát, a Szakmai Támogatórendszer (SZTR) munkacsoport-vezetőjét kérdeztük.

Mi a KAPOCS-iskolahálózat célja, és kik csatlakozhatnak hozzá?

A KAPOCS-iskolahálózat célja, hogy összefogja a Komplex Alapprogramot (KAP) megvalósító intézményeket, szakmai fórumot biztosítson a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében, és hogy a szervezeti kultúra fejlesztésén keresztül segítse a Komplex Alapprogramhoz kapcsolódó pedagógiai, módszertani megújulást. Az iskolahálózat partnerintézményei azok lehetnek, amelyek a fenntartóval kötött együttműködési megállapodás alapján vállalják a Komplex Alapprogram bevezetését és iskolai megvalósítását. A programot 2018 őszétől bevezető iskolák idén májustól csatlakozhattak, amelyek pedig 2019-ben vezetik be, 2019 szeptemberétől csatlakozhatnak hozzá. Jelenleg közel 40 iskola tagja az iskolahálózatnak.

Milyen kritériumoknak kell megfelelni, ha egy intézmény szeretne csatlakozni?

A pontos feltételrendszert a Komplex Alapprogram Iskolahálózat Koncepció tartalmazza (https://komplexalapprogram.hu/upload/kapocs_koncepcio.pdf), ebből néhányat szeretnék felsorolni. A regisztrációt megelőzően elvárás, hogy az iskola nevelőtestületének legalább kétharmada elvégezze a KAP-hoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzések közül a két kötelező képzést (KAK, DFHT) és két szabadon választott alprogrami képzést. Emellett az intézmény vezetőségének az intézmény pedagógiai programját a Komplex Alapprogramhoz igazítva kell elkészítenie, vagy annak megfelelően át kell dolgoznia, és elektronikus úton meg kell küldenie a Szakmai Támogatás Munkacsoportnak.

A regisztrációt követően, a tagsági időszak alatt a KAP bevezetésével érintett évfolyamokon az intézménynek minden tanuló számára biztosítania kell a lehetőséget (akár évfolyamok összevonásával), hogy legalább heti egy alkalommal minden alprogrami foglalkozáson (Digitális alapú, Életgyakorlat-alapú, Logikaalapú, Művészetalapú, Testmozgásalapú) részt tudjon venni. A KAP bevezetésében érintett évfolyamokon a pedagógusoknak a kötelező közismereti tanórák 20%-át a DFHT tanulási-tanítási stratégia (melynek 50%-a DFHT-KIP) alkalmazásával kell megszervezniük. A fennmaradó órák során a tananyagot, a tanulócsoportot – a tanulók egyedi tudásszintjét figyelembe véve – a pedagógus saját belátása szerint szabadon tervezi meg. A KAP bevezetésének tanévében az intézményvezetőnek lehetővé kell tennie, hogy két alkalommal négy DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazó, státuszkezelő óra és egy komplex óra hospitálására sor kerülhessen.

Milyen előnyökkel jár, ha valaki a KAPOCS-iskolahálózat tagjává válik?

Egy olyan közösséghez fog tartozni, amelynek tagjaival az iskolahálózat online felületén keresztül vagy akár személyesen is fel tudja venni a kapcsolatot, és meg tudja keresni a saját iskolájához hasonló partnerintézményeket. Minden évben szervezünk szakmai napokat az őszi és a tavaszi ciklusban, továbbá egyet a tanév végén is. A szakmai napok célja egyrészt a tudáscsere, másrészt a KAPOCS-partnerintézmények kapcsolatfelvételének és együttműködésének elősegítése. Az őszi és tavaszi szakmai napoknak mindig az iskolahálózat egy-egy partnerintézménye ad otthont. Az óralátogatások lehetőséget adnak arra, hogy a más partnerintézményekből érkező kollégák betekintést nyerjenek az ott folyó munkába. A szakmai napon részt vevő pedagógusok megtekinthetnek DFHT-KIP és komplex órákat, valamint különböző alprogrami foglalkozásokat.

Ezeket a programokat a Szakmai Támogatás Munkacsoport koordinálja: meghirdeti az eseményeket (a részvétel regisztrációhoz kötött), és megszervezi, hogy 3-5 szakmai támogató is részt vegyen ezeken az alkalmakon, akik az óralátogatások után reflektálnak a látottakra, és moderálják a közös szakmai beszélgetést. A szakmai napokon a különböző iskolákból érkező pedagógusoknak lehetőségük van röviden bemutatkozni és megosztani egymással a Komplex Alapprogrammal kapcsolatos tapasztalataikat.

A 2018/2019-es tanévben májusban és júniusban három helyszínen tartottuk meg a KAPOCS-iskolahálózat első közösségi programjait: a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolában, a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolában és az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetben.

A visszajelzések szerint nagyon hasznosak voltak ezek az alkalmak, nagyon sok jó gyakorlatot láthattak a szakmai napokon részt vevő pedagógusok. Az órát tartó pedagógusok különösen örültek annak, hogy szakmai támogatók is részt vettek ezeken az eseményeken, akiktől sok biztatást, dicséretet és megerősítést kaptak, hogy jó úton járnak.

Mindemellett a tanév során szeretnénk rendszeresen tematikus nyílt napokat tartani, amikor az adott intézmény DFHT-KIP vagy komplex órák látogatására ad lehetőséget. Ezeket az eseményeket a szakmai napokhoz hasonlóan a KAPOCS-iskolahálózat online felületén hirdetnénk meg, de a Szakmai Támogatórendszer kollégái már nem vennének rajtuk részt.

Jobbágy Zsuzsa, az SZTR-munkacsoport vezetője

Kizárólag személyes találkozókat terveznek, vagy lesz egyfajta online fórum is?

Az ősz folyamán elkészül a KAPOCS-iskolahálózat interaktív online felülete. Itt minden iskolának meglesz a saját profilja, hogy a hasonló tevékenységi körben működő intézmények könnyebben megtalálhassák egymást, és közvetlenül is fel tudják venni a kapcsolatot egymással. Szeretnénk online fórum működtetésével is segíteni a KAPOCS tagjainak egymással való kommunikációját. Az iskolahálózat tagjainak lehetőségük lesz majd, hogy hozzászóljanak az egyes témákhoz.

Mi különbözteti meg az Élménysulit a KAPOCS-iskolahálózat tagjától?

A KAPOCS-iskolahálózat tagjai minden év május 1. és július 15. között pályázhatnak az Élménysuli címre. A címet azok az iskolák nyerhetik el, amelyek példaértékűen valósítják meg a Komplex Alapprogramot, azaz a program szakmai tartalmi elemeit beépítették a mindennapi pedagógiai gyakorlatukba, és annak alapján működnek. A cím elnyerése után jogosulttá válnak az Élménysuli cím és a logó használatára, ami egyfajta szakmai elismerés. A cím elnyerése emeli az iskola presztízsét. Örömmel mondhatjuk, hogy az idén 12 intézmény nyerte el az Élménysuli címet.

Milyen egyéb támogatást kapnak a pedagógusok a Szakmai Támogatórendszertől?

Rendkívül összetett segítséget nyújtunk mind elektronikus, mind jelenléti támogatás formájában. A Tudástár felületén elérhető az összes szakmai kiadványunk, az óraterv- és foglalkozásterv-illusztrációk. Ezt egészíti ki az Elektronikus Szakmai Támogatórendszer (e-SZTR), ezen a felületen több témakörben lehet beküldeni konkrét kérdéseket. Kollégáink gyors és szakszerű választ adnak, így minden pedagógust és intézményvezetőt buzdítunk a használatára. A jelenléti támogatások közül szeretném kiemelni az intézményvezetőknek nyújtott segítséget. Szakembereink nemcsak a program bevezetésének évében, hanem már a program bevezetése előtt is jelen vannak, és igény szerint személyes tanácsadással segítik az igazgatókat. A pedagógusokat DFHT-s szakmai támogatók segítik, akik a tanév során kétszer is ellátogatnak az intézménybe, több órát is megtekintenek, majd a látottakat, a megoldandó feladatokat, kihívásokat közösen megbeszélik. A DFHT-s szakmai támogatók óratervek áttekintésével, fejlesztő célú javaslatokkal is segítik a státuszkezelő módszer elsajátítását. Ezt egészíti ki az alprogrami csoportszintű hospitálás, ami már a hálózatosodás jegyében történik. A jelenléti támogatórendszer online felületén hirdetjük meg a hospitálási lehetőségeket, amelyekre a közelben lévő, Komplex Alapprogramot bevezető iskolák pedagógusai tudnak jelentkezni. A hospitálás keretében a szakmai támogatóval együtt részt vesznek az adott alprogrami foglalkozáson, majd egy fókuszcsoportos beszélgetésen megvitatják a tapasztalataikat.

Számtalan hasznos kiadvány és segédanyag áll rendelkezésre a Tudástár elektronikus felületén. Milyen típusú kiadványok ezek, és bővül-e a jövőben a portál?

A Tudástár felületén a Komplex Alapprogramhoz kapcsolódó tartalmakhoz férhetnek hozzá a program résztvevői. Az itt található szakmai anyagokat kilenc fő kategóriába sorolhatjuk: tanítói és tanári kézikönyvek, tematikus tervek, tanmenetek, óravázlatok, tankockák, alprogrami foglalkozástervek, médiatár és egyéb szakmai kiadványok. A médiatár teljesen új típusú tartalom a Tudástárban, ide töltjük majd fel a Komplex Alapprogram elemeit bemutató órafelvételeket, riportokat. Az elérhető tartalmak köre a későbbiekben folyamatosan bővül majd.

 

A 2019/2020-as tanévre az alábbi intézmények nyerték el az Élménysuli címet:

 • Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 
 • Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 
 • Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 • és dormándi telephelye
 • Galgamácsai Fekete István Általános Iskola 
 • Huszka Hermina Általános Iskola 
 • Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 
 • Kisnánai Szent Imre Általános Iskola 
 • Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 
 • Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola 
 • Pusztavacsi Általános Iskola
 • Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája
 • Székesfehérvári István Király Általános Iskola