Olvasási idő: 
8 perc

Kalandozó történelmi vetélkedő Kisnánán

Legendás bajvívók

16. alkalommal rendezték meg a tavalyi évben a Kalandozó történelmi vetélkedőt. A Kisnánai Szent Imre Általános Iskola nevelői 2005-ben indították el a helytörténeti vetélkedőt, melyet sikeresen és évről évre nagyobb érdeklődéssel kísérve hagyományőrző módon rendeznek meg. A vetélkedő a 2010/2011-es tanévtől sikeres Nemzeti Tehetség Programos pályázatokkal országosan ismertté vált. A 2015-ös döntőről az M1 Iskolapad című műsora és az Új Pedagógiai Szemle 2015/9–10. lapszáma is tudósított.

Szöveg: Juhászné Koklács Éva versenyszervező


Negyedik éve a Hatvani Tankerületi Központtal (HTK) közösen szervezik a versenyt, és a 2018/2019-es tanévtől a HTK intézményeinek határon túli testvériskoláinak is meghirdetik. A döntő a 2017/2018-as tanévtől kétnapos rendezvénnyé bővült.

A verseny háromfordulós, melynek első két fordulója írásbeli feladatsor.

A téma minden tanévben más-más. A cél minden esetben a magyar nemzet és Magyarország történetének részletesebb megismerése, az adott történelmi kor, időszak, vagy részterület tükrében, a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezésközpontú, komplex tehetséggondozó, kommunikatív, kognitív, művészeti, konstrukciós képességek alkalmazásával, projektmunka keretében. A verseny témái segítik az érdeklődő tanulók számára a történelemtudomány és a hagyomány által elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal való ismerkedést, a témára való rálátást, az abban való kutatást, elmélyülést. A csapattagokban tudatosodik a nemzeti hovatartozás érzése.

A csapatverseny erősíti a társas együttműködést, a társas tanulás közösségi élménye növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképük alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást.

A feldolgozott téma a Nat követelményrendszere szerint a tankönyvekben 5–10 anyagrészben jelenik meg. A verseny során az adott időszak történelmi és kulturális ismereteit átfogóan, tantárgyközi átfedésekkel történelmi, irodalom- és művészettörténeti szempontból dolgozzák fel a versenyzők, élményszerű, tevékenységközpontú, változatos fejlesztési feladatokkal. A döntőben a gasztronómiai, kézműves és a táncos gyakorlati feladatok is mélyítik, kiegészítik a megszerzett ismereteket.

A levelező fordulóban minden iskola felfedezheti a tehetségígéreteit, hiszen a versenyen a hátrányos, halmozottan hátrányos, alulteljesítő diákok is esélyt kaphatnak (pl.: a Hatvani EGYMI tanulói). A művészeti ágakban lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására, hiszen az egyéni kompetenciájuk ezeken a területeken mutatkozik meg.

A 2020/2021. tanévben a feladatsorok megoldása során Legendás bajvívók témában az érdeklődő tanulók részletesebben megismerkedtek a magyar történelem várháborúk korának híres és hírhedt vitézeivel, kardforgatóival. A vetélkedőre 51 négyfős csapat, azaz 204 diák jelentkezett az ország 36 iskolájából. A járványhelyzet miatt a külhoni iskolák nem jelentkeztek.

A döntőre a levelező fordulókban az első 12 helyen végzett intézmény 1-1 csapata kap meghívást. A sikeres pályázatokkal a Nemzeti Tehetség Program által is támogatott harmadik forduló maga a döntő.

A döntő nem hagyományos tanulmányi vetélkedő. A kisnánai várban, mely a késő középkori rezidenciák egyik emléke, a résztvevők megvívnak a Kalandozó vándorkupa megszerzéséért, mely az ügyességre, a jó együttműködésre, leleményességre készteti a csapatokat, miközben a várháborúk korának mindenkori életét idézik fel. A verseny során megszerzett tudásukra épülnek a feladatok, a totó, a vaktérkép és az időrend, az Activity, az előzetes feladat (címerpajzs készítése). A döntőben vitézi próbák várnak a csapatokra: gólyaláb, íjászat, kelevézdobás, várostrom; továbbá LOGI-vár építése, tánctanulás, énekes, gasztronómiai és kézműves feladatok szerepelnek. Az eredményhirdetést az első helyezett csapat ünnepélyes lovaggá avatási szertartása zárja.

A verseny lebonyolítását a szervező intézmények dolgozói mellett Kisnána Község Önkormányzata, a Nánai Sólymos Vitézek és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző tagjai segítik. Az idei verseny témája a Pragmatica Sanctio és kora lesz.

Az iskola honlapján a korábbi évek versenyeiről és döntőiről feladatsorokat, beszámolókat, fotódokumentációt és videókat találnak az érdeklődők:
http://kisnanaisuli.sulinet.hu/

Néhány adat a korábbi évek versenyeiről:

2016/2017-es tanévben sajnos nem sikerült pályázatot nyernünk, de így is meghirdettük a közös történelmünkre vonatkozó ismeretek alapján szervezett versenyt, melynek témaköre a Magyar várak a XV–XVI. században volt. A téma a Magyarország területén elhelyezkedő várak történetét, hadászati jelentőségüket, építészeti jellegzetességeiket, a korszak történelmi ismereteit foglalta magába.

A versenyre 45 csapat, 180 tanuló jelentkezett az ország 29 iskolájából.

A verseny első két fordulója levelező forduló volt, melynek feladatai közös történelmünkre vonatkozó ismeretek alapján a megnevezett időszak magyar történelmét, kultúráját és nemzetiségi részvételét foglalta magába. A levelező fordulók során a megjelölt feladatok megoldása könyvtári kutatómunkát igényelt, megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel történt, melyek projektmunka keretében kreativitást, összehangolt csapatmunkát igényeltek.

A levelező fordulók témája:

  • Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel.
     
  • Magyarország területén elhelyezkedő várak hadászati jelentősége, építészeti jellegzetességeik megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel.
     
  • 2017/2018-as tanévben a versenyt a Hatvani Tankerületi Központ és a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola közös szervezésben bonyolította le, melyre az ország 23 iskolájából 42 csapat, 168 tanuló jelentkezett. Téma: Heves megye kulturális örökségei. A döntő 2 napos lett.

2018/2019-es tanév: Kalandozó történelmi vetélkedő: Magyar reneszánsz című pályázatával a támogató döntése alapján 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 2018/2019-es tanévben megrendezett vetélkedőre az ország 16 tankerületének 31 iskolájából 37 csapat, 148 tanuló jelentkezett. A Kisnánai várban megrendezett döntő az ügyességre, a jó együttműködésre, leleményességre késztette a csapatokat, miközben Mátyás korának mindenkori életét idézték fel.

2019/2020-es tanév: „… felelősséggel minden magyarért …” Kalandozó történelmi vetélkedő

A trianoni béke centenáriumi éve alkalmából meghirdetett vetélkedőre a 2019/2020-es tanévben Magyarország 15 tankerületének 30 iskolájából 35 csapat, a határon túlról 1 csapat jelentkezett Romániából, a szilágycsehi általános iskolából, összesen 144 tanuló.

A járványhelyzet miatt csak a levelező fordulókat tudtuk lebonyolítani. A lefolytatott verseny 2 fordulójának megoldásai digitálisan érkeztek meg, így a beérkezett munkákból nem tudtunk kiállítást rendezni, mindössze virtuálisan tudjuk bemutatni azokat.