Olvasási idő: 
6 perc
Author

Jeles napok élményalapú feldolgozása

A Jeles napok portál célkitűzése, hogy az összegyűjtött tartalmak révén szélesítse a feldolgozható jeles napok körét, illetve hogy az ünnepek, emléknapok olyan alkalmak legyenek a gyermekek számára, amelyeken aktívan részt vehetnek, és átélhetik, befogadhatják az ünnep üzenetét. A felület működéséről, kialakításáról Fási Andreával, az Oktatási Hivatal szakmai vezetőjével beszélgettünk.

Széles körben elérhetővé vált a jelesnapok.oktatas.hu portál. Milyen munka előzte meg a felület létrejöttét? Mi az oldal célja?

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása kiemelt uniós projekt Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása alprojektjében fejlesztettük ki a Jeles napok internetes portált. A portál célja, hogy támogassa az általános- és középiskolában tanító pedagógusok jeles napokhoz kapcsolódó pedagógiai tervező- és szervezőmunkáját, illetve segítséget nyújtson a jeles napok élményalapú feldolgozásához. A felület informatikai fejlesztése az Oktatási Hivatalban történt a projekt szakmai igényei alapján. A tartalom tekintetében az „alkotások tára”, a „módszerajánlások” és a rövidfilmek beszerzés útján valósultak meg. A szakmai segédanyagok fül alatt elérhető öt kiadvány belső erőforrásból született.

Milyen segédanyagok találhatók a portálon?

A Jeles napok portálon 48 féle jeles naphoz kapcsolódó tartalom érhető el, melyek a következők:

 • A jeles napok rövid leírása: A nyitó oldalon mindig az éppen aktuális hónap jeles napjai jelennek meg. A naptár segítségével viszont bármelyik kereshető.
   
 • Jeles napok hosszú leírása, amely tartalmazza a jeles nap kialakulásának történeti hátterét tanulóknak és pedagógusoknak szóló verziókban, és amennyiben kapcsolódnak hozzá, hazai és külföldi eseményeket, szokásokat, népszokásokat, tevékenységeket, ünnepeket, forrásokat. Ugyanitt böngészhetők a kiválasztott jeles naphoz kapcsolódó módszertani ajánlások és kapcsolódó alkotások is, de ezek külön menüpontban is megtalálhatók.
   
 • Alkotások tára: szövegek, képek, hanganyagok, videók érhetők el. Az alkotások tárában jelenleg 967 adat található.
   
 • Módszertani ajánlások (288 db): jeles napokhoz kapcsolódóan, azok feldolgozásához nyújtanak a pedagógusoknak módszertani segítséget. Szerepel a leírásokban a módszer rövid áttekintése, az ajánlás célja, az elvárt eredmény, illetve a NAT-hoz való kapcsolódás is. A módszerek kidolgozása az RJR (ráhangolódás-jelentésteremtés-reflexió) modell mentén történt. 1–4., 5–8. és 9–12. évfolyamokhoz A és B variáns készült (osztálytermi, osztálytermen kívüli). Amikor egy-egy módszerre rákattintunk, megjelenik a tevékenységhez kapcsolódó módszerelem leírása, a szükséges források megnevezése, környezeti feltételek és eszközök felsorolása, illetve a tevékenység eredménycéljának leírása.
   
 • Szakmai segédanyagok:

  9 jeles naphoz kapcsolódóan kisfilmek készültek, melyek még inkább érzékenyítik a tanulókat ezekkel a napokkal kapcsolatban (Család napja, Magyar honvédelem napja, A Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, A nemzeti összetartozás napja, Húsvéti ünnepkör, A nemzetközi ne vásárolj semmit nap, A Roma kultúra napja Magyarországon, A magyar sport napja, Társadalmi felelősségvállalás).

  5 db kiadvány (Kulturális emléknapok, értékek, Tudatosságra nevelés, Történelmi emlékezet, Tanévnyitó, tanévzáró és kiemelt magyar ünnepek, Egyházi ünnepek) pedig összesen 38 jeles napot dolgoz fel. A kiadványok további ötletekkel segítik a pedagógusokat ezen jeles napok élményszerű feldolgozásához. (A kiadványokat nyomtatott formában is eljuttatjuk a megvalósító intézmények pedagógusainak.)

Az eddig leírt tartalmak nyilvánosan elérhetők. Egy egyszerű regisztráció után a pedagógusok egy tervezőeszközt is elérhetnek, melynek segítségével elkészíthetik az iskolai programok forgatókönyveit is.

Hogyan jött létre a módszertan és a kifejlesztett tartalmak, hogyan tesztelték ezeket?

A segédanyagok kidolgozása előtt beszerzés útján felmértük az ünnepek, emléknapok elfogadottságát kérdőíves és fókuszcsoportos interjúk formájában. Ezek kiértékelése megmutatta, mely jeles napok tekintetében lenne szükségük a pedagógusoknak módszertani segítségre. Ezek után dolgoztuk ki a tartalmakat beszerzés, illetve belső erőforrás segítségével. A tartalmak elkészítésébe pedagógusokat is bevontunk, hogy a számukra leginkább hasznosítható módszertanok készüljenek.

A honlapon elérhető egy ötkötetes kiadványsorozat is, milyen témákat járnak körül a kötetek?

A kiadványok a 38 jeles napot dolgoznak fel, további ötletekkel segítve a pedagógusokat ezen jeles napok élményszerű feldolgozásához.

A felületnek része tehát egy olyan tervezőeszköz is, amelynek segítségével az iskolai programok során felhasználható forgatókönyvek készíthetők. Hogyan működik ez az alkalmazás, milyen szempontok mentén lehet felépíteni a különböző programokat?

A tervezőfelület olyan, mint egy órarend, a pedagógusok a jeles naphoz kapcsolódó, általuk kiválasztott alkotást, módszert, filmet be tudják húzni a tervezőbe, így össze tudják rakni a nap programját. Hasonló módon működő tervezőfelület van a https://www.csodaszarvasprogram.hu/ oldalon, amely szintén a projekt fejlesztése, így a pedagógusok nagy része számára már ismerős a napok tervezésének ezen formája.

Vannak-e további tervek, kapcsolódó projektek az idei évre?

Projektünk 2022. június 30-án zárul. A Jeles napok portál bővítését nem tervezzük ebben a projektben, folytatásról pedig még nincs tudomásunk.

A portál elérhetősége: https://jelesnapok.oktatas.hu