Játékgyűjtemény – személyiségfejlesztő, drog- és alkoholmegelőző programhoz óvodáskorú gyerekek számára

Felhasznált irodalom:

Dévai Margit: Játszd meg magad, LAMIN Kft., Budapest, 1994

Óvónők kincsestára, RAABE kiadó, Budapest

Kaposi László (szerk.): Játékkönyv, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ. Marcibányi Téri Művelődési Központ, 2002

Varga Irén – Gönczi Károly – Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2008

Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó: Önismereti tükör, Pedellus
Tankönyvkiadó, Debrecen, 2007

Napról napra: bábdarabjaink, receptjeink, Sinai Miklós Utcai Óvoda, Debrecen, 1995

Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye 2., Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen

Perlai Rezsőné (szerk.): Az óvodáskor fejlesztőjátékai, OKKER Kiadó, Budapest, 1999