Olvasási idő: 
9 perc

Iránytű

2015. április

Fókuszban a pedagógusminősítés és a pedagógiai tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése

Idén folytatódik a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetése: csaknem 15 ezer pedagógus vesz részt minősítővizsgán vagy minősítési eljáráson, valamint elkezdődnek a tanfelügyeleti ellenőrzések is. A TÁMOP 3.1.15 kiemelt uniós projektben az Oktatási Hivatal egyik feladata a pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer bevezetésének támogatása. A projekt keretében megtörténik a minősítési eljárások és a tanfelügyeleti ellenőrzések tervezése, előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az ehhez szükséges logisztikai és informatikai háttér biztosítása, továbbá a hosszú távú és hatékony működtetést szolgáló minőségbiztosítási rendszer kiépítése.

A projekt további vállalása a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a KIR egységesebb adatkezelést és közös támogató funkciókat biztosítson a felhasználóknak. Az Oktatási Hivatal konzorciumi partnere a projektben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI). Az OFI célja a pedagógiai innováció és tudásmenedzsment-rendszer elméleti megalapozása, a tartalmi és módszertani innovációk támogatása, valamint a pedagógiai tudásmenedzsment-rendszer fejlesztése és a pedagógusok horizontális tudásmegosztásának támogatása. A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása című kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg 2015. szeptember 30-ig. A projekt támogatási összege 4,09 milliárd forint.

 

Elindult az OFI tankönyvkatalógusa

A tankonyvkatalogus.hu oldalon elérhető adatbázisban megtekinthetők az OFI által kiadott 2015/2016. tanévre szóló tankönyvek. A korábbi Apáczai Kiadó Kft. és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. kiadványait is az OFI kínálatában találhatják meg. Az érdeklődők a tankönyvek borítóképét, tartalomjegyzéket, néhány oldalas betekintőt és rövid ismertetőt találhatnak az oldalon. A tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveken kívül fellelhetők kiegészítő kiadványok is, amelyeket az OFI boltjaiban lehet megvásárolni.

Mintabolt várja az érdeklődőket a 1085 Budapest, József körút 63. sz. alatt, illetve a Pedellus Tankönyvboltban (1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.), emellett a KELLO-pontokon lévő boltok is árusítanak OFI által kiadott tankönyveket, a KELLO webshopján pedig online vásárlásra van lehetőség. A kísérleti tankönyvek teljes terjedelmükben olvashatók és letölthetők az etananyag.ofi.hu weboldalról, ahol a kiadványokhoz kapcsolódó számos digitális tartalom is elérhető. A tankönyvrendelés az elmúlt évekhez hasonlóan a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) felületén zajlik, az OFI tankönyveit is onnan rendelhetik meg.

 

Zökkenőmentes a pedagógusminősítés

Április 9-én és 10-én tartották a 2015. év első pedagógusminősítési eljárásait. A két nap alatt országszerte 476 minősítési eljárásban 128 általános iskolai tanár, 111 középiskolai tanár, 116 tanító, 103 óvodapedagógus és 18 egyéb munkakörű, pedagógus besorolású dolgozó vett részt. A megkérdezett pedagógusok a felkészülés során alapdokumentumként használták az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című összeállítást, mely elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu/kiadvanyok).

A minősítési szakértők egybehangzóan állították, hogy megfelelő felkészítést kaptak az Oktatási Hivatal által szervezett pedagógusminősítői szakértői továbbképzésen, az oktatási segédanyag (jegyzet) egyértelműen támogatta a szakmai tartalmak, valamint az eljárásrend egyes elemeinek elsajátítását. Az első két nap tapasztalatai alapján elmondható, hogy a pedagógusminősítési eljárásokat mind a minősítésre váró pedagógusok, mind a minősítésben közreműködő intézményvezetők/intézményi delegáltak feladatait illetően megfelelő előkészítés előzte meg, így azok zökkenőmentesen megvalósultak. 2015-ben 15 000 pedagógus vesz részt minősítésen, közülük csaknem 3600 fő a 2014/2015-ös tanév 2. félévében.

 

Tájoló program a gimnáziumokban

A gazdasági kamaráknak 2013 óta van lehetősége szervezett keretek között a pályaorientáció segítésére. 2015-től ezt a pályaorientációs tevékenységet a Kamara kibővítette a gimnáziumok irányába is. A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola három tagintézménye szakoktatóinak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, illetve a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadóinak munkáját összehangolva a Kamara a Tájoló program keretében biztosít lehetőséget a diákoknak feltérképezni a munka világában alapvetőnek számító gyakorlati kompetenciáikat.

A Tájoló program célja az életpálya-tervezés támogatása, melynek egyik sarokköve, hogy az egyénnek saját élményekre és tapasztalatokra támaszkodva legyen képe arról, milyen tevékenységekben tud jó teljesítményt nyújtani, melyeket végez szívesen, milyen kihívások bosszantóak számára, és melyek azok, amelyekbe szívesen fektet többletmunkát. (promenad.hu)

 

Átlagosan 20%-kal lettek olcsóbbak a tankönyvek

Az idei tankönyvrendelésnél a legfőbb változás az volt, hogy sokkal több, harminc nap állt rendelkezésre a tankönyvek kiválasztására és a rendelések rögzítésére, illetve a kiadványok további húsz százalékkal lettek olcsóbbak. Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár elmondta: a tankönyvellátásra vonatkozó eddigi tapasztalatokat összegezve változtatták meg a következő tanévre a tankönyvrendelési felületet. Jelentősen könnyebbé és egyúttal biztonságosabbá is vált a folyamat. Hozzátette: a Nemzeti Pedagógus Karral és az egyházakkal folytatott egyeztetések nyomán több változtatással találkozhattak az intézmények; a tankönyvcsomagok átlagára 12 ezer forint körül mozog. Idén újabb évfolyam kapja majd ingyenesen a könyveket, így a térítésmentesség már az általános iskola első három évfolyamára kiterjed.

Az új rendszerben közel háromszázezren juthatnak majd ingyenesen a kiadványokhoz, a fenti évfolyamokon túl további diákok is kaphatnak támogatást rászorultsági, gyermekvédelmi alapon. Czunyiné Bertalan Judit jelezte: folyik a tankönyvek tartalmi fejlesztése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél, újabb évfolyamokra fejlesztettek ki kiadványokat, a véleményezésben több száz pedagógus vesz részt. Emellett a tankönyvek elosztásában és az iskolákba eljuttatásában is praktikusabb, logikusabb rendszert alakítanak ki – közölte a köznevelési államtitkár. (kormany.hu)

 

PÁLYÁZATOK

Álláspályázat
A Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium felvételt hirdet hivatását szerető, egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógusok számára.
Műveltségi területek: magyar, történelem, matematika, fizika, informatika, testnevelés.
Jelentkezési határidő: 2015. 05. 22.
Cím: 1043 Budapest, Nyár utca 4.
e-mail: igazgato@benkorefi.hu
 
Virág Benedek Pályázat
A Professzorok Batthyány Köre tudományos pályázatot ír ki a magyar ifjúság számára az alábbi témákban:
1. Két EU-tagország oktatási rendszerének az összehasonlítása
2. Tudás és információ. A műszaki fejlődés hatása a műveltségre
A pályázat célja, hogy támogassa a tudományokkal elkötelezetten és elmélyülten foglalkozó fiatalok szakmai kibontakozását. Korhatár: be nem töltött 20. év. Pályázni önálló, a Virág Benedek Pályázat számára készített pályaművel lehet.
Terjedelem: maximum 1 ív (40.000 leütés).
A pályaműveket nyomtatott és elektronikus formában kell benyújtani a Professzorok Batthyány Köre részére elektronikusan vagy postai úton:
Postacím: 1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. 16.
E-mail: pbk-titkar@bla.hu
A jelszóval ellátott pályaművek beadási határideje: 2015. július 31.
A pályázatokat a Professzorok Batthyány Köre tagjai­ból alakult bizottság bírálja el.
A sikeres pályázók között több díjat osztanak ki, a fődíj 50.000 Ft.
A Professzorok Batthyány Köre által alapított Virág Benedek díjak kiosztására 2015. október 22-én, a nyertes művek bemutatására rendezett konferencián kerül sor.
Bővebb információ: www.bla.hu/professzorok
 
"Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez, ha képviselő lennék?"
Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet gyermekintézmények számára a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek az ősszel megrendezésre kerülő V. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén az Országházban. Pályázni egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal lehet, 8–18 év közötti fiatalok részvételével. A pályázat formája: a tervezett kérdések leírása és azok indoklása, minimum egy A4-es oldal terjedelemben, elektronikus vagy postai úton benyújtva.
A pályázat beérkezési határideje: 2015. június 1.
JELIGE: „Ha képviselő lennék…”
Postacím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24.
E-mail: ngysz@gyermekmento.hu
A nyertesek kiértesítésének határideje: 2015. szeptember 7.
Bővebb információ: www.gyermekmento.hu