Olvasási idő: 
13 perc

Iránytű

2015. január-február

20 millió forinttal támogatja a MOL az Iskolai Közösségi Szolgálatot

97 iskolai közösségi szolgálati program kapott támogatást, összesen 20 millió forint értékben a KÖSZ! Program keretében, amelyet a MOL Új Európa Alapítványa hirdetett meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben. A Program célja volt, hogy a támogatott civil szervezetek az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9–11. évfolyamos diákjai számára. A Program szeretné elősegíteni, hogy minél több diák végezze el a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot, és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.

A szeptemberben meghirdetett pályázatra összesen 268 pályamunka érkezett, ezekből 97-et tudott díjazni a kuratórium. 50 úgynevezett nagyprojekt kap finanszírozást – ezekben átlagosan 10–30 diák vesz részt, míg a 47 kisprojektben 3–5 fő. A támogatott projektekből 23 a szociális, 21 a kulturális és közösségi kategóriából, 19 pedig a sport- és szabadidős kategóriából került ki. Ezen kívül 14 környezetvédelmi, 8 oktatási és 2 egészségügyi projekt is kapott támogatást. A nyertes pályázók között 71 civil és 26 egyházi szervezet található.

 

Változik a felsőoktatási felvételi eljárás

Emelkedik a felvételihez szükséges általános ponthatár, és a tavalyi 16 szak mellett további 25 szakon határoztunk meg magyar állami ösztöndíjas követelményeket – ismertette a 2015-ös felsőoktatási felvételi eljárás változásait dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Elmondta: 2015-ben kizárólag elektronikusan lehet majd jelentkezni, 2020-tól pedig kötelező lesz az emelt szintű érettségi és a középfokú általános nyelvvizsga. A felvételi eljárás során az eddigiekhez hasonlóan akár 100 ezer főt is felvehetnek majd magyar állami ösztöndíjas finanszírozású képzésekre, amennyiben a jelentkezők megfelelnek a felvétel minőségi követelményeinek. (EduPress)

 

Rendelkezésre áll a pedagógus-életpálya fedezete

Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelési államtitkár szerint a pedagógus életpálya és a hozzá kapcsolódó keresettöbblet fedezete egyaránt rendelkezésre áll a 2015. évi költségvetésben. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) forrásai jelentősen nőttek, és a pedagógus életpálya következő fokozatainál – a Pedagógus II. és a mesterpedagógus besorolásoknál – a bérnövekményhez a források nevesítve szerepelnek a büdzsében. Kifejtette: tartalmazza a költségvetés azt a többletforrás-igényt is, amely a 2013.  augusztusi kormánydöntés alapján az akkori megállapodás szerint, a szeptemberben esedékes, arányosított 10 százalékos bérnövekményét jelenti. Ez reálértéken 3,4 százalékos emelkedést jelent – jelezte, hozzátéve: ezt a már megemelt bérekhez kell viszonyítani.

Az államtitkár kiemelte, hogy a pedagógus életpálya merőben új bérezési rendszert jelent, mint a korábbiakban, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. Akkor a mindenkori minimálbér volt a vetítési alap, de az új rendszerben, 2013 óta a pedagógusok először az összes közszolgálati dolgozók közül élhetnek az életpálya-modell lehetőségével. A területen érdemi béremelkedés volt, és most a kormány a közszféra többi területén dolgozza ki az életpálya-modelleket. Ezeket egy szintre kell hozni – hangsúlyozta, hozzátéve: ezért rögzítették a 101 500 forintot vetítési alapként. Ez az intézkedés „az infláció nemléte miatt” nem fog érdemi csökkenést okozni a pedagógus életpálya kereseti elemeinél – mutatott rá, hozzátéve: emellé jön a Pedagógus II. fokozat, a mestertanári fokozat, illetve az általános szeptemberi fizetésemelkedés. Az adminisztratív és technikai dolgozókról elmondta: a pedagógus végzettséggel rendelkező, nem oktatói munkakörben dolgozóknak az életpálya szerinti besorolás működik szeptembertől. A nem oktatói munkát végző, nem pedagógus végzettségűek esetében dolgoznak a bérek rendezésén. (MTI)

 

Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj

Gábor Dénes a Római Klub felkérésére vezette azt a neves kutatókból álló csoportot, amelynek feladata volt felmérni, hogy a tudomány és a technológia mennyiben képes hozzájárulni az energiaipar, a nyersanyagellátás és az élelmiszertermelés/mezőgazdaság területén jelentkező problémák megoldásához, figyelemmel arra, hogy a Föld népességének növekedése következtében az igények is folyamatosan nőnek. A Kuratórium 2014-ben Találjuk fel a Holnapot! címmel hirdette meg a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatot, amelyen a határainkon túl élő, magyarul tudó középiskolások is indulhattak. Ennek keretében a diákok olyan ígéretes tudományos felfedezésekről, technikai vagy társadalmi innovációkról írhattak, amelyet ma még nem használ széles körben a társadalom, de amelyeknek a közel­jövőbeni elterjedése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberiség fenntartható fejlődési pályára álljon. A beérkezett jeligés dolgozatokat két csoportban, hét-hétfős bíráló bizottság értékelte, és konszenzus alapján döntött az ösztöndíjjal elismert 11 pályázatról.

 

Indul a 2015-ös GEOMATECH tanulmányi verseny

Folytatódik a tavaly nyár elején nagy sikerrel zárult GEOMATECH tanulmányi verseny.

A vetélkedő célja, hogy az induló 1–12. osztályos diákok – a projekt célkitűzéseihez igazodva – az újszerű és kreatív feladatok megoldása révén megszeressék a matematikát és a természettudományos tantárgyakat, és javuló eredményeket érjenek el az érintett tudományterületeken. A GEOMATECH versenyek során a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy a feladatokat csapatban oldják meg, ezáltal nemcsak a tantárgyi, hanem a kommunikációs készségeiket, együttműködési kompetenciáikat is fejleszthetik, illetve a feladatok elkészítése során számítógép- és eszközhasználatban is fejlődhetnek. A diákok csapatmunkában, vagy akár a kísérletek útján is láttathatják, magyarázhatják, prezentálhatják a saját maguk által elkészített feladatokat, illetve az így elért eredményeiket.

A szervezők továbbra sem csak a kiváló matematikus- és fizikuspalántákat várják, hanem a kreatív közösségeket is. Az 1–5 fős csapatok ismét minden hónapban új feladatot kapnak, a feladatok elkészítéséhez pedig a világ egyik legnépszerűbb, ingyenes oktatási szoftverét, a GeoGebrát használják, amely könnyen kezelhető és látványos vizuális elemekkel segíti az elvont fogalmak, problémák megértését, játékosan fejleszti a diákok számítógépes ismereteit.

Bővebb információ és jelentkezés:
http://www.geomatech.hu/

 

Idén 2,8 milliárd forint a Nemzeti Tehetség Program forrása

Az idén a tavalyi duplájára, 2,8 milliárd forintra emelkedik a Nemzeti Tehetség Program pályázataira fordítható forrás, és további 1,2 milliárd forintot fordítanak az úgynevezett Tehetséghidak programra is, amelyben egyebek mellett halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését, tehetséggondozását is végzik. A tehetséggondozás nem felzárkóztató program, de adott esetben, például egy rossz anyagi helyzetű család esetében, kompenzációként akár extra segítséget is kell nyújtani a gyerek tehetségének kibontakozása érdekében.
Az uniós forrásból megvalósuló Tehetséghidak programban az elmúlt két évben kétmilliárd forintot használhattak fel, és a nyáron a kormányzat további 1,2 milliárd forintot biztosított, továbbá csaknem 6200 pedagógussal kötöttek megállapodást a tehetséges fiatalok fejlesztéséről, és több mint 25 ezer diákot vontak be csoportos és egyéni programjaikba. A tehetséggondozást segítő pályázatok a www.tehetseg.hu oldalon érhetők el. (MTI)

 

Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címátadó

2014. december 13-án Budapesten ünnepélyes keretek között 122 Ökoiskola és 52 új Örökös Ökoiskola képviselője vette át a díszokleveleket, amelyeket Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár és dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium, FM) adományozott az idei esztendőben sikeresen pályázó iskoláknak. Az OFI éppen tizedik esztendeje szervezi meg az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola című pályázatokat, az EMMI és az FM támogatásával.

A cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, ún. „egész intézményes” megközelítésben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, környezettudatos intézmény működtetésével. Az Ökoiskola elismerést elnyerő intézmény három esztendeig viselheti a címet, és tagja lesz az ökoiskolák hálózatának. Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére azon iskolák pályázhatnak, amelyek egymást követő két alkalommal már elnyerték az Ökoiskola címet.

Az idén 122 iskolát díjaztak első vagy második alkalommal, további 52 iskola nyerte el az Örökös Ökoiskola minősítést. Velük együtt összesen 746 intézmény (az általános iskolák mellett néhány művészetoktatási intézmény és kollégium, 64 gimnázium, 156 szakközépiskola vagy szakiskola) tartozik az Ökoiskola hálózathoz az ország minden szegletében.

 

PÁLYÁZAT
Felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére
A címpályázat benyújtása folyamatos, a 2015-ös pályázati kiírásig a 2014-es pályázat is benyújtható.

 

PÁLYÁZATOK

 

Cselekvés a szolidaritás jegyében

„Szolidaritás: Tesszük, merjük, megosztjuk!” – ez a mottója az idei év határokon átívelő pályázati kiírásának, melyet nyolcadszorra hirdet meg az ACES, a Közép-Európai iskolák akadémiája. A pályázat iskolai tanárok és tanulók számára szól, célja, hogy a résztvevők nemzetközi partnerekkel közösen egy projektet hozzanak létre.

2015. január 15-e és április 15-e között lehet más országok iskoláival közösen pályázni, egy közös projekttel. A pályázatban 12–17 éves tanulók vehetnek részt. A közös projektekhez az ACES honlapján lehet partneriskolákat keresni (www.aces.or.at/partnerfinder). A legjobb ötleteket és a díjazottakat egy nemzetközi bizottság választja ki. A nyertesek támogatásban részesülnek, hogy a határokon átívelő projekteket megvalósíthassák. A kiválasztott projektek képviselői nemzetközi találkozókon ismerhetik meg a többi nyertest, melyek kiváló alkalmat teremtenek a nemzetközi tapasztalatcserére és a közös tanulásra is.

A pályázat témaköre:
Szolidaritás: Tesszük, merjük, megosztjuk!

Pályázati határidő:
2015. április 15.

Bővebb információ:
http://www.aces.or.at/howtoapply/

 

MMM tanári pályázat

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete pályázatot hirdet tanárok és diákok számára. A pályázó feladata mindkét kategóriában az, hogy meggyőzően és hitelesen mutassa be, hogy az általa sikeresnek ítélt gyakorlat az idegennyelv-tanulást eredményesen segítette.

A tanári pályázat benyújtása aktív nyelvtanári tevékenységhez kötött, mely során a pályázónak be kell mutatnia, hogyan támogatja, követi a diákok tanulását, míg a 9–12 osztályos diákok azt mutathatják be, hogyan hasznosítják nyelvtanulásuk során az internetet és az információtechnológiai eszközöket.

A díj összege
a tanár kategóriában nettó 250.000,- Ft,
diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.

2015-ben a tíz legkiválóbb pályázatot benyújtó tanár számára biztosítják a díjátadó konferencián való részvételt (útiköltség-térítést is beleértve), melynek során külön műhelymunka keretében megoszthatják egymással tapasztalataikat, gondolataikat.

A pályázat beküldésének határideje:
2015. március 16.

Bővebb információ:
http://www.nyelviskola.hu/mmm_dij_palyazat

 

IVF standard pályázatok

Meghirdette a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásainak 2015-ös első körére kiírt pályázatát. A következő hat kategóriában lehet pályázni: kulturális együttműködések, tudományos eszmecserék és kutatások, oktatás, diákcsere, határokon átnyúló együttműködés, valamint az idegenforgalom ösztönzése. A támogatások legfeljebb 12 hónapos időtartamú projektekre használhatók fel. A projektek legfeljebb 6001 euró támogatást kaphatnak A támogatásra szánt keretösszeg 2,2 millió euró.

Beadási határidő:

2015. március 15.

Bővebb információ:

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/