Olvasási idő: 
9 perc

Iránytű

2015. március

Elindult az Iskolai Konfliktus Tudásközpont online felülete, az ISKON

Az iskolai agresszió nem sajátosan magyar probléma, a világon mindenütt küzdenek ellene. Ennek a küzdelemnek lehet fontos hazai eszköze az Iskolai Konfliktus Tudásközpont online felülete, a most indult ISKON (iskon.opkm.hu). Az ISKON célja, hogy segítse a pedagógusokat, a diákokat, a szülőket, az iskolafenntartókat és a politikusokat, hogy ki-ki a maga területén találja meg a leghatékonyabb eszközt a különféle iskolai és – végső soron – a társadalmi konfliktusok sikeres kezeléséhez. Az online Tudásközpont olyan strukturált felület, amely intelligens keresőmotorral kiegészítve segíti minden felhasználó munkáját, aki az iskolai konfliktusokkal foglalkozva koherens képet igyekszik kapni a jelenlegi hazai helyzetet és lehetőségeket illetően.

A portálon hazai jó gyakorlat gyűjtemény is található konfliktuskezelési programokról, módszerekről, lehetőségekről. Az összegyűjtött gyakorlatok és programok rövid leírása implementáló intézményeik és elérhetőségeik bemutatásával, webes felületen való közzétételével történik. A projekt eredményeként kialakított felületen azoknak a programoknak az összegyűjtése is cél, melyek csak részben köthetők iskolákhoz.

A Tudásközpont tartalmazza továbbá azon kurrens iskolai konfliktusok felmérésére irányuló kutatás eredményeit, mely elsősorban az iskolai zaklatás/bántalmazás online és hagyományos jelenségeit vizsgálja. A kutatás az 5–8. osztályos korcsoportra nézve országosan reprezentatív, a diákok mellett az őket tanító pedagógusok körében is zajlott. A vizsgálat célja a helyzet felmérésén túl felderíteni a lehetséges beavatkozási pontokat, valamint megtalálni a konfliktusok megoldásában a támogatást, segítséget leginkább elfogadó és igénylő szereplőket.

Az ISKON honlapján számos más fontos információ mellett a finn KiVa (www.kivaprogram.net) elnevezésű, iskolai zaklatással foglalkozó program magyarországi adaptációs tanulmánya található, mely a hazai döntéshozók számára ad rövid összegzést a KiVa magyarországi adaptációjának lehetőségeiről, beilleszthetőségéről a magyar köznevelés rendszerébe.

 

Környezettudatos beruházásokkal korszerűsítik az iskolákat

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ idén márciustól összesen 21 intézményt, 18 települést és 12 tankerületet érintő, évi több százmillió forintos megtakarítást jelentő energiahatékonysági beruházást, többek között homlokzati hőszigetelést, nyílászárócserét és fűtéskorszerűsítést, továbbá napelem- és napkollek­tor-telepítést valósít meg. A projekt során csaknem 4500 tanuló és 500 pedagógus környezetét teszik élhetőbbé. A munkálatok idén márciusban kezdődnek és előreláthatólag július 31-ig fejeződnek be. (edupress)

 

Történelmi tanácsadás Tisza Istvánnak

Március 30-án tartották a 2015. évi Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny (OKPV) döntőjét, amely során Romsics Ignác, Száray Miklós, Török Gábor és Strohmayer János zsűrizték a Tisza István magyar miniszterelnöknek tanácsot adó középiskolás csapatokat. A rendezvényre az idei 86 jelentkező csapat közül a selejtező forduló során legjobban teljesítő 15 kapott meghívást. A program egy ismerkedős, feszültségoldó tréninggel kezdődött, ahol a csapatok és kísérőtanáraik olyan humoros információkat osztottak meg egymással, mint például hánykor keltek aznap, vagy mi jut eszükbe a történelemóráról.

Ezt követően a délelőtti elődöntőben három divízióban mérték össze tudásukat a csapatok, ahonnan a délutáni döntőbe a három csapat jutott tovább. A döntős csapatoknak több mint 100 vendég előtt nyílt alkalma meggyőzni a zsűrit arról, hogy az elmúlt 72 órában nekik sikerült a legjobb stratégiát kidolgozniuk Tisza István magyar miniszterelnök számára a szarajevói merényletet követő, meglehetősen összetett helyzetre.

A neves szakértőkből álló zsűri természetesen nem állt kötélnek egykönnyen, Ferenc Ferdinánd meggyilkolásán túl a nemzetiségi kérdéssel, az általános választójog megreformálásával és a Monarchia fenntarthatóságával kapcsolatos, komoly történelmi ismereteket és átfogó gondolkodást megkövetelő kérdésekkel bombázta a döntős csapatokat.

A legkonzekvensebb megoldást a Városmajori Gimnáziumból érkező, LEGO nevet viselő csapat tagjai, Domb­rovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka és Augusztini Krisztián dolgozták ki. A győztes csapat Tisza István számára egy szigorú, de Szerbia által elfogadható ultimátumot, a keménykezűségére fókuszáló belföldi médiamegjelenést és a nemzetiségi kérdésben óvatos reformlépéseket javasolt. (okpv.hu)

 

Megjelentek a 2014. évi Országos kompetenciamérés iskolai és tanulói eredményei

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhetőek a 2014. évi Országos kompetenciamérés iskolákra vonatkozó és tanulói adatai. Az Országos kompetenciamérés igazi közszolgáltatás. Eredményeit, információit nemcsak a pedagógiai szakma szereplőinek (tanároknak, osztályfőnököknek, iskolaigazgatóknak, iskolafenntartóknak, oktatási szakértőknek, kutatóknak és a köznevelési rendszer irányítóinak) szánja, hanem minden – az iskolák, illetve a köznevelés iránt érdeklődő – állampolgárnak. Mindezt a teljes nyilvánosság előtt, mindenki számára publikus, elérhető módon teszi. Az Országos kompetenciamérés minden évben három teljes évfolyam (6., 8., 10.) tanulóit vizsgálja. Nagy előnye, hogy a munkaerőpiac, és így az állampolgár számára is alapvetően fontos szövegértési és matematikai készségeket, képességeket méri fel. Ez által az eredmények és a mérés feladatai is könnyen értelmezhetők min­denki számára.

 

Létrejönnek a Pedagógiai Oktatási Központok

2015. április 1-jétől az állami köznevelési feladatellátás keretében az Oktatási Hivatalhoz kerülnek az állami pedagógiai-szakmai szolgáltatások. A hivatal keretében létrejövő Pedagógiai Oktatási Központok ellátási terü­letükön biztosítják a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, azok koordinálását. Gondoskodnak továbbá a pedagógiai munkát támogató szaktanácsadói, valamint a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről. (kormany.hu)

 

Új tantárgyakat dolgoznak ki a pénzügyi tudatosság fejlesztésére

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által vezetett munkacsoport a fiatalok alapvető pénzügyi ismereteinek és vállalkozói kompetenciáinak fejlesztésére dolgoz ki tantárgyat, amely hamarosan az iskolai tananyag részévé válhat. A 2013-ban hatályba lépett Nemzeti alaptantervvel megnyílt a lehetőség arra, hogy a 7–12. évfolyamos diákok pénzügyi és vállalkozási ismereteket sajátítsanak el a tanórákon. A két minisztérium márciusban és áprilisban országjáró rendezvénysorozaton mutatja be a tananyagot. Az Európai Pénz7 keretében március 9. és 13. között több mint 90 ezer diák osztályfőnöki órákon ismerkedhet meg az őket is érintő hétköznapi pénzügyi témákkal, a családi költségvetés alapkérdéseivel. (MTI)

 

NEKROLÓG
Neuwirth Gábor oktatáskutató, egyetemi docens, a hazai tehetséggondozás meghatározó alakja életének 84. évében, méltóságát, munkaszeretetét, példamutató szakmai elkötelezettségét mindvégéig megőrizve, csendesen, szinte észrevétlenül – ahogyan élt és dolgozott – eltávozott közülünk. Felkészültsége, embersége, közvetlensége kitörölhetetlen nyomott hagyott hallgatóiban és munkatársaiban, a vele kapcsolatba kerülőkben. Szellemi örökségét – saját szakterületén – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Budapesti Műszaki Egyetem Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék feltárja és ápolja. (A vele készült tavalyi portrébeszélgetést, mely lapunk 69. évfolyam 4-5. számában jelent meg, most is elolvashatják honlapunkon.)

 

PÁLYÁZAT

Tovább bővül az Ökoiskola Hálózat

Az idén tizenegy éves hálózathoz jelenleg 746 iskola tartozik. A cím népszerűségét mutatja, hogy a tavaly decemberi ünnepségen 122 iskola nyerte el első vagy második alkalommal az Ökoiskola, és 52 az Örökös Ökoiskola minősítést.

Jó hír az érdeklődőknek, hogy megjelent az idei címpályázat. Az önértékelésre alapozott pályázat folyamatosan beadható, az első értékelési határnap 2015. május 4. 

A sikeresen pályázó intézmények három évig használhatják az Ökoiskola címet. Eközben számíthatnak az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakembereinek segítségére, valamint a környezettudatos iskolák egymást segítő hálózatára: tapasztalataikra a környezeti nevelés egész intézményes megvalósításában, jó gyakorlataikra, és a találkozókra, ötletbörzékre.

Az Ökoiskola minősítés mellett lehetőség van az Örökös Ökoiskola címre is pályázni. Ha egy intézmény egymást követően két alkalommal elnyerte az Ökoiskola minősítést, azaz legalább hat évig környezettudatosságra, fenntarthatóságra oktatta-nevelte diákjait, és a tantervében, valamint az intézmény működésében a környezeti nevelés elvei határozottan érvényesülnek, elnyerheti az örökös tagságot.

A nyílt pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hirdette meg a magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények számára. A részletes kiírás az ofi.hu/okoiskola oldalon található.