Olvasási idő: 
7 perc

Iránytű

2023. október

A Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepsége Temesváron

2023. szeptember 9-én 10. alkalommal került sor a romániai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitójára. Az ünnepségnek idén az Európa kulturális fővárosa címet is viselő Temesvár adott otthont. Az Új Ezredév Református Központban tartott rendezvényt a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ), a helyi, magyar tannyelvű Bartók Béla Elméleti Líceum közreműködésével szervezte. A tanévnyitó ünnepség ökumenikus áhítattal kezdődött, majd a helyi, illetve meghívott román és magyar közéleti szereplők köszöntőjével folytatódott. A programot a helyi Líceum diákjai verssel, énekkel, citerazenével színesítették.

Az ünnepi köszöntők keretében többek között szót kapott Temesvár polgármestere, a megye tanügyi vezetője, az RMDSZ szenátora, az anyaország nemzetpolitikáért és oktatásért felelős államtitkára, valamint a házigazda magyar pedagógus szövetség elnöke is. Halász Ferenc, Temesvár megye főtanfelügyelő-helyettese ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy miközben az elmúlt évtizedekben Temesvár magyar nemzetiségű lakossága csökkent, a Bartók Líceumba járó magyar diákok összlétszáma egy kicsit emelkedett. Beszédében kiemelte, hogy a rendezvény különlegességét az is adja, hogy arra egy olyan multikulturális nagyvárosi közegben kerül sor, ahol a szórvány magyarság mellett számos további nemzetiség él békésen, együttműködve, egymás mellett. Ezért is választották a tanévnyitó jelmondatául Umberto Eco következő gondolatát: „A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi széppé, hanem az egységben rejlő sokféleség is.”

 

Elindult az Úszó Nemzet Program

Közel negyvenezer gyermek ingyenes úszni tanulását biztosítja 2023. szeptember 11-től az Úszó Nemzet Program, amely immáron 42 településen van jelen. A cél az, hogy a három korosztályt felölelő, a tantervbe beillesztett oktatásban részt vevő gyermekek mindegyike alapvető úszástudást szerezzen, ezzel csökkentve a jövőbeli vízi balesetek lehetőségét. Vannak olyan települések (Heves, Tokaj, Enying), ahol még sosem volt úszásoktatás az ÚNP előtt. Ezzel hosszabb távon a sportági alapbázist egyértelműen bővíthetik, de talán a legfontosabb, hogy az ország ezen területein is biztos úszástudást szereznek majd az óvodások, az általános iskola 1. és 2. osztályos tanulói.

 

Kisbuszok a magyar diákokért

2023. szeptember 13-án a Tanítsunk Magyarországért programban is elkezdődött a tanév. A program célja, hogy a munkalehetőségektől távol élő felső tagozatos diákok egyetemista mentoraik segítségével élményeken keresztül ismerjék meg a településen túli világot, a továbbtanulási lehetőségeket és a munka világát. Ezen cél eléréséhez járul hozzá, hogy a Tanítsunk Magyarországért program 13 kisbusszal gazdagodott, így a programnak köszönhetően szeptember 5-én a Miskolci Egyetem is két elektromos gépjárművet vehetett át. Az átadáson 19 általános iskolából érkezett kisdiákok és az egyetem mentorai ünnepeltek együtt.

Kiemelten fontos a gyermekek utazása, mobilitása, mert a program azon a felismerésen alapul, hogy a mentorált gyermekek nagy része ritkán hagyja el a települése határát, ami hozzájárul ahhoz, hogy középfokon ezek a diákok 54 százalékban lemorzsolódnak a szakmaszerzés előtt. A kisbuszoknak tehát jelentős a szerepük abban, hogy a mentorált gyermekek még általános iskolás korukban felfedezhessék a településükön túli világ izgalmait. Kelet-Közép-Európa és Magyarország öröksége, hogy szüleink generációjának adatott meg először az a lehetőség, hogy a tanyavilágból vagy a kistelepülésekről doktori fokozatot szerezzenek, egyetemet végezzenek. Erre az örökségre érdemes építeni. Ezért támogatja Magyarország a felzárkózó településeken élőket.

 

Lezajlott az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferencia

Minden vármegyében és a fővárosban, összesen 20 helyszínen zajlott a 2023/2024. tanévi tanévnyitó rendezvénysorozat, országosan 4000 résztvevővel. A programban a Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ és a Pedagógiai Oktatási Központok vezetői tájékoztatták a köznevelési intézmények fenntartóinak képviselőit és az intézmények igazgatóit az új tanévben várható változásokról, feladatokról. A konferencián bemutatott előadások anyagai az alábbi linkeken érhetőek el:

 

Kiírták a Nemzeti Tehetség Program pályázatait

2023-ban mintegy 4,3 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Programban a tehetségek támogatására. Ebben az évben az NTP rendszere sok szempontból megújul azzal a céllal, hogy az eredményei átláthatóbbá és mérhetőbbé váljanak. A tehetségek azonosítása egységes szempontok alapján történik, azért, hogy a lehető legtöbb fiatal elérhető legyen. A pályázatok több ütemben válnak elérhetővé. A most meghirdetett 13 pályázati felhívással a tehetségeket, a hazai és határon túli oktatási intézményeket, tehetségsegítő szervezeteket, valamint a tehetségeket támogató projekteket megvalósító szervezeteket támogatja a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pályázatokat október 12-ig lehet benyújtani.

NEKROLÓG

Elhunyt Kádárné Dr. Fülöp Judit, a Magyar Olvasástársaság alapító tagja

Kádárné Dr. Fülöp Judit (1943–2023), a neveléstudomány kandidátusa mindvégig a pedagógiai fejlesztés és a tanügyigazgatás terepén folytatta munkásságát. Tevékenységének fő területéhez tartozott az optimális oktatásirányítás kérdésének kutatása, fejlesztése, majd ezzel összefüggésben a tanügyi törvénykezés. A hazai rendszerváltozás utáni első kormánynak a tanügyi törvénykezés megalkotását célzó fejlesztési munkájában is részt vett, főtanácsadóként segítve az akkori közoktatási államtitkár, dr. Kálmán Attila munkáját. Szakértőként, kutatásvezetőként bekapcsolódott az IEA, majd az OECD PISA szervezeti keretében zajló mérési rendszerek hazai alkalmazásába. Az IEA tantárgyi teljesítménymérések nyomán jutott el az olvasáskutatáshoz, a szövegértés problémáinak vizsgálatához, amely kandidátusi disszertációjának is témája lett. A Magyar Olvasástársaság egyik alapító tagjaként, elnökeként mindvégig figyelemmel követte az oktatásügyben a szövegértő olvasás helyzetének alakulását. Hosszú szakmai pályafutásának meghatározó kutatási-fejlesztési területe a mérés-értékelés a közoktatásban, az oktatási indikátorok fejlesztése és a tantervelmélet.