Author

Iránytű

2022. szeptember

Összeállította: Vágóné Ugró Szilvia, Karkó Ádám


Pont Ott Parti 2022

2022. július 21-én este kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat Budapesten és az ország több pontján. Az idei évben is együtt izgulhatott a jövő nemzedéke a Pont Ott Partin Budapesten, Debrecenben, Egerben, Győrött, Miskolcon, Pécsett, Salgótarjánban és Szegeden. Pontban este 8 órakor a Városligetben Dr. György László, a KIM innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, valamint dr. Vanó Renáta, az OH felsőoktatási elnökhelyettese indította el a ponthatárok vetítését, melyek kivetítése egyazon időben indult el az ország különböző pontjain. Később az Oktatási Hivatal sms-üzenetben is tájékoztatta az érintetteket . Az idei évben is színes programok tették izgalmasabbá a várakozást. Koncertek, kiállítások, meglepetések várták a fiatalokat a partikon.

 

Lezárult a 2022/2023-as tanévi pedagógusminősítésekre jelentkezés

A 2022. február 15-én megjelent közlemény tartalmazta a 2023-as tanév pedagógusminősítési keretszámokat. A pedagógusok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhették a jelentkezésüket a minősítésre. Az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési, gyermekvédelmi és szakképző intézménynek elküldte a jelentkezési lapokat, melyeket az intézményvezetőknek március 31-ig két példányban kellett benyújtania. A jelentkezéseket a hivatal ellenőrizte, majd június 20-ig döntött. A pedagógusokat és munkáltatóikat június 30-áig értesítette a KIR rendszerben rögzített emailcímeken. A minősítési eljárás szakmai és technikai kérdéseivel kapcsolatosan a pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai az eletpalya@oh.gov.hu email címen keresztül nyújtanak segítséget.

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2023_evi_
minositesek_tajekoztatas

 

Jóval több jogosítványuk lesz az egyetemeknek a hallgatók kiválasztásában

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter a felvételi átalakításával kapcsolatban azt közölte, hogy a felvételi rendszer továbbra is 500 pontból fog állni, ebből 100 pont a középiskolai tanulmányi eredményektől függ, 300 pont az érettségi eredménytől, 100 pontról pedig a jövőben maga az egyetem dönthet, „akár szóbeli vizsgáztatással, akár sport-, művészeti vagy bármilyen más teljesítmény tekintetbevételével”. Az 500 ponton felül az önkéntes katonai szolgálatot vállalók megtarthatják az azért járó pluszpontokat – mondta a miniszter. Tájékoztatása szerint a rendszer a 2024-es őszi szemeszterben lép életbe, így elsőként a jelentkezésüket 2023 decemberében beadó diákokra vonatkozik. Csák János az egyetemi modellváltásra utalva kiemelte, ma már a hallgatók háromnegyed része „átalakult, alapítványi rendszerű” vagy egyházi fenntartású egyetemen tanul. A szervezeti átalakításon túl a kormányzat növelte az egyetemek finanszírozását, fejlesztési lehetőségeit is. (MTI)

 

Elérhetők a 2021. évi országos kompetenciamérés iskolai és tanulói adatai

Az Országos kompetenciamérés minden évben három teljes évfolyam (6., 8., 10.) tanulóinak szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgálja. A mérésre járványügyi okokból egy év kihagyást követően, 2021 májusában került sor. A nemzetközi tapasztalatok alapján várható volt, hogy a digitális munkarend bevezetése, a világjárvány negatív hatást fog gyakorolni a tanulók eredményeire, kérdéses legfeljebb az lehetett, hogy azok mely évfolyamokon, milyen mértékben csökkennek. Az eredmények azt mutatják, hogy a 10. és a 8. évfolyamon az eredmények a negatív várakozás ellenére sem tértek el érdemben az előző évek átlagától, ezeken az évfolyamokon a tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarendben is az előző évekhez hasonlóan teljesítettek. A hatodik évfolyamon matematikából az előző 12 év átlageredményéhez képest 1,7%, a szövegértés terén 0,7% a csökkenés mértéke, ami az adott körülmények között jó eredménynek számít.

Az elmúlt öt kompetenciamérés eredményei arra világítanak rá, hogy – amint azt már a PISA-mérések adataiból is kiolvashattuk – a családi háttér teljesítményre gyakorolt hatása mindkét mérési területen gyengülő tendenciát mutat Magyarországon, azaz javult az iskolák hátránykompenzáló képessége. A korábbi felmérésekhez hasonlóan a 2021. évi kompetenciamérésben is megmutatkozik a településtípusok közötti különbség, melyek azonban nem nőttek a járvány ellenére sem, ami nagyon biztató adat, hiszen azt mutatja, hogy a járvány nem erősítette fel a meglévő különbségeket. (BM)