Olvasási idő: 
8 perc

Iránytű

2021. április

Összeállította: Németh Gábor

Nekrológ Mészáros István
(1927–2021) emlékére

Nagy veszteség érte a magyar neveléstudományt: eltávozott Mészáros István neveléstörténész, művelődés- és egyháztörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott tanára. Páratlanul sokoldalú tudós volt, aki kutatásainak tematikai gazdagodását ezekkel a szavakkal jellemezte egy vele készült interjúban: „Először a középkori oktatás-nevelés érdekelt. Igen színes, érdekes világ volt az. Később bemerészkedtem a reneszánsz idejébe is. Az 1970-es években azután tovább terjeszkedtem a 17–18. század felé: Apáczai és Comenius, valamint a Ratio Educationis foglalkoztattak. Ezek köréből írtam könyveket, tanulmányokat. A következő évtizedben váltott át érdeklődésem a gyönyörű reformkorra, majd a dualizmus időszakára. Az 1980-as években már a két világháború közötti időszak iskoláival is foglalkoztam, míg végül az 1990-es években térhettem rá az 1945 utáni hazai iskola- és nevelésügyre, többek között ennek kritikájára is. De az 1990-es években időm nagy részét már az 1945–1990 közötti hazai egyháztörténet kutatására fordítottam.”[1]

Hatalmas tudományos életművet tudhatott magáénak: könyveinek, szaktudományos monográfiáinak száma meghaladja a hatvanat. Műveit a forrásgazdagság, a tények feltétlen tisztelete, a minden tekintetben alapos és igényes feldolgozásmód jellemezte és mindezek mellett az olvasmányos stílus, az esztétikai értelemben is szép szövegminőség. A régi és újabb történeti korok iskolás gyermekeiről, tanárairól, az iskolai szokásokról, az iskola életét jellemző érdekes rekvizitumokról szóló népszerűsítő könyveit, írásait, rádióelőadásait érdeklődéssel olvasták és hallgatták fiatalok és idősebbek egyaránt – egyebek között a Köznevelés hasábjain is.

Mészáros István a katedrán állva is nagyon sokat tett a nevelői gondolkodásmód és az ezt megalapozó hiteles történeti szemléletmód kialakításáért. Előadásaiban a nagy történeti ívek felrajzolása, az összefüggések érzékeltetése mellett a konkrét forrásanyagban rejlő tényeket is nagy műgonddal tette érzékletessé hallgatósága számára.

Egykori tanítványaként sokan életre szóló szellemi és erkölcsi indíttatást kaptunk tőle: példát emberségből, tanításból, a tudás, a tudomány iránti alázatból. De mindenekelőtt példát kaptunk tőle az értékeivel, eszményeivel együtt is esendő ember iránti tiszteletből és elfogadásból, hiszen – gyermekként és felnőttként egyaránt – az ember volt valamennyi történeti tárgyú művének főszereplője. Nyugodj békében, Tanár Úr!

Pukánszky Béla

Ingyenes szupervíziót kínálnak a pedagógusoknak és a gyerekekért dolgozó szakembereknek

Az UNICEF Magyarország felkérésére mentálhigiénés szakértők vállalták, hogy tudásukat ingyenesen a gyerekekért dolgozó szakemberek szolgálatába állítják. A szupervíziós programba jelentkezhet minden pedagógus, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban dolgozó szakember. Egy ülés jellemzően 45 perces beszélgetést jelent, az igényekhez és a kapacitáshoz igazodva 1–5 alkalommal. Indokolt esetekben az alkalmak száma bővíthető. A pandémia korábbi szakaszában ötvenen részesültek a pro bono szolgáltatásban, mintegy 160 szupervíziós ülés során. A kezdeményezést a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága is támogatja. Minden, a gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakember és pedagógus jelentkezhet.

További információ: unicef.hu/szupervizio-gyermekvedelemben-dolgozoknak

 

Több ezer fiatal kapott esélyt az oktatásban

Több ezer hátrányos helyzetű fiatal kapott szakértő támogatást tanulmányai folytatásához és a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen végzettség megszerzéséhez az Oktatási Hivatal (OH) Esélyteremtés a köznevelésben (EFOP-3.1.7-16-2016-00001) című kiemelt projektjének köszönhetően, amely – az Európai Unió 3 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával – összesen 4,29 milliárd forintból valósult meg. Az OH a projektbe bevont 150 iskola szakmai munkáját segítette az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Módszertan (ETIPE) alkalmazásával: a fejlesztési célokat mentorok, szupervizorok, pszichológusok és gyógypedagógusok összehangolt munkájával valósították meg.

A hivatal továbbá több, intézményrendszeren kívüli programnak biztosított módszertani támogatást:

288 tanodát segített 25 tanácsadó, akik rendszeresen látogatták az intézményeket, közreműködtek a be- és kimeneti mérések elvégzésében, az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében és a költséghatékony gazdálkodásban, valamint képzéseket, műhelyfoglakozásokat szerveztek.

A Bari Shej program két éven át 88 intézményben 2000 roma lányt támogatott mentorálással végzettsége megszerzésében és a hétköznapi életben. Az eredményes munkát az OH mentorkézikönyv elkészítésével, képzésekkel és műhelyfoglalkozásokkal segítette.

A második esély iskolák célja a végzettség nélküli iskolaelhagyók visszaterelése az oktatásba. Az intézmények a tanulók egyéni jellemzőit, körülményeit figyelembe véve szervezték meg a nevelés-oktatást. Az OH 13 ilyen iskola munkáját is támogatta továbbképzésekkel, műhelyfoglalkozásokkal.

A projektben létrejött a Módszertani Partneriskola Hálózat: az intézmények feladata, hogy a gyakorlatban készítsék fel a pedagógushallgatókat az esélyteremtő munkára. A partneriskolák az OH közreműködésével változatos módszertani kultúrát ismertek meg, amelynek elsajátításával képessé váltak a tanárjelöltek fogadására. (Oktatási Hivatal)

 

Ingyenes kurzusok segítik a felkészülést a matematikaérettségire

A Telekom támogatásával ingyenesen elérhető Gerőcs László, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium országosan ismert vezetőtanárának, több tucat tankönyv szerzőjének, az egykori Repeta – Matek tévéműsor arcának, továbbképzések vezetőjének, tanítási módszertan kidolgozójának, az Index.hu-n évente látható matekérettségik megoldójának felkészítő kurzusa.

„A középszintű kurzus a teljes középiskolai tananyagot átismétli 20 részben – definíciókkal, kidolgozott példákkal, házi feladatokkal. Az utolsó videóban egy próbaérettségi feladatsort oldunk meg. Célunk, hogy a résztvevők egy külső, ugyanakkor éles vizsgahelyzetben próbára tehessék tudásukat és modellezhessék a vizsgaszituációt. A feladatsor összeállításáért, azok színvonaláért Gerőcs Tanár Úr felel. Az emelt szintű kurzuson más módszertant alkalmazunk, mert feltételezzük, hogy a középiskolai tananyag alapjait már ismered. Megtanítunk komplex matekfeladatok megoldására, hogy emelt szinten ne érjen meglepetés. Gerőcs Tanár Úr összeállított 16 feladatlapot, 9 feladattal. Ezeket önállóan kell megoldanod, vagy elkezdened, mielőtt megnézed a videókat. A feladatok megoldását sokszor több megközelítés alapján is bemutatjuk.”

További információ: korrepeta.hu

Footnotes

  1. ^ Tölgyesi József: Beszélgetés Mészáros István professzorral, nevelés- és művelődéstörténésszel. Neveléstörténet, 2004. 1. szám.