Olvasási idő: 
7 perc

Iránytű

2020. október

Összeállította: Dallman Kristóf, Németh Gábor


Emlékezés dr. Tóth Ervinné tanárnőre

A debreceni iskolatörténet és egyben az ország pedagógustársadalmának egyik kiváló személyisége távozott 2020. szeptember 7-én, 98 éves korában. A Rubin-diplomás Dr. Tóth Ervinné Almády Gizella földrajz−történelem szakos tanár volt a debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Technikumban.

A mi osztályunk, a IV. c. német nyelvi tagozatos osztály abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a tanárnő osztályunkban tanította a földrajzot. Kiváló szakmai tudással mutatta be a földrajz világát, kitekintést adva a világegyetemre, a kozmoszra. Rendkívül fontos volt számára a topográfia, a földrajzi helyek ismerete, eligazodás a térképen. Történelmet ugyan nem tanított nekünk, de mégis számos esetben kaptunk utalást történelmi korokra, elhelyezve azokat földrajzi helyszíneken. Sőt, művészeti vonatkozások is színesítették az órát a stílusok megismertetésével. Igazi interdiszciplináris órák voltak ezek.

Kidolgozott egy rendkívül hasznos módszertani segítséget a történelemoktatás számára. Szintetizált gondolkodásával mutatta be az egyes történelmi korokat, helyszíneket, birodalmakat párhuzamba állítva. A „lepedőim” – ahogyan nevezte a nagyméretű, összehajtható lapokat – nagyban segíthették a tanárok munkáját és eligazodást a történelem évszázadaiban. Elgondolkodtató az – manapság innovációnak neveznék –, hogy az örök érték bármilyen korban és bármilyen korú szellemiségtől származik, mindig megállja a helyét.

Szellemi nagyságát és kitartását jelzi az is, hogy több mint 60 éven át minden nap vezetett naplót. Ezeket az írásokat Napló-könyvbe írta, megörökítve az eseményeket, beszélgetéseket, személyes találkozásokat. A naplókat életében folyamatosan átadta a debreceni református Kollégium Levéltárának, ahol külön polcrendszer őrzi azokat. Ezek valódi forrásértékű iratok.

Osztályunk mindig bámulta nagy tudását, műveltségét, és mint ember iránt is a legnagyobb szeretettel voltunk. Ez a szeretet kölcsönös volt, számára is igen kedves volt a „szuperosztály”, ahogyan bennünket nevezett. Néhányunkkal rendszeresen tartott kapcsolatot levelezés, telefonbeszélgetés útján, az érettségi találkozókon mindig személyes jelenlétével és bölcs gondolataival tisztelt meg bennünket.

Az egész osztály hálás szeretettel gondol rá, és őrzi emlékét.
Isten adjon neki nyugalmat!

                                Papp Ágnes
                                           volt IV. c. tanulója
                                                                   német-történelem szakos tanár

 


ORFK: kedvező az iskolaőrök fogadtatása

Kedvező volt az iskolaőrök fogadtatása mind a pedagógusok, mind a diákok részéről az első hónap tapasztalatai alapján − közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

A közleményükben azt írták, hogy szeptember 1. és 30. között 206 esetben volt szükség az iskolaőrök intézkedésére, elsősorban bűnmegelőzési célú figyelemfelhívásra. Testi kényszert kétszer kellett alkalmazniuk, egyéb kényszerítő eszköz alkalmazására nem volt szükség. Legtöbbször Nógrád (50) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (32) intézkedtek.

Az iskolaőrök alapvetően segítőként vesznek részt az intézmények életében a tanítási idő alatt, munkájuk jellemzően bűnmegelőzési természetű: céljuk a belső rend fenntartása, az iskolai erőszak megelőzése. Kényszerítő eszközöket csak legvégső esetben használhatnak, ha saját vagy másvalaki élete, testi épsége veszélybe kerül − emlékeztettek. Hozzátették: a rendőrség kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, és kiemelt feladatként kezeli az iskolaőrök utánképzését. (MTI)

 


Sikeres és bővül a Tanítsunk Magyarországért program

Folyamatosan és erőteljesen bővül a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram, amelyben ősztől már 1639 felső tagozatos általános iskolás és 377 mentor vesz részt az ország mintegy hatvan kistelepülésén – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. György László azt követően nyilatkozott újságíróknak a programról, hogy csaknem száz professzionális hordozható számítógépet adtak át a kezdeményezésben részt vevő, mentorált tanulók részére egyidejűleg az ország négy pontján: Pécsen, Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a Tanítsunk Magyarországért program azzal a céllal indult el a kormányzat, a Klebelsberg Központ és felsőoktatási intézmények összefogásával, hogy segítsenek a munka- és továbbtanulási lehetőségektől távoli kistelepüléseken élő fiataloknak. A programmal azt szeretnék elérni, hogy a diákoknak 14 éves korukban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, az azzal járó rendszeres utazás és a beilleszkedés; a tapasztalatok szerint ugyanis leginkább ezek felelősek a középiskolai lemorzsolódásért − mondta György László. Kiemelte: a kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy ma már hét egyetem vesz részt a mentorok képzésében, s a meglévő 377 után további 650 hallgató jelezte részvételi szándékát, kezdte meg a feladat ellátásához szükséges kurzust. (MTI)

 


World Press Photo kiállítás

A World Press Photo Budapesten a harmadik alkalommal fogadja a közönséget a Magyar Nemzeti Múzeumban! A világszerte 120 városban bemutatott válogatás Magyarországon október 25-ig tekinthető meg. A gyakran megrázó pályaműveket bemutató tárlatot idén több kísérő kiállítás egészíti ki.

Soha nem volt még ilyen nagy szükség hiteles képekre és történetekre! A kiállítás és a digital storytelling filmek fontos ismeretekkel szolgálnak napjainkról, olyan történeteket vonultatnak fel, amelyek megállásra, átélésre, gondolkodásra és együttérzésre késztetik a nézőt. A látogatók az évről évre megrendezett kiállításon olyan eseményeket ismerhetnek meg, amelyekre máskülönben nem figyelnének fel. A kiállítás 151 felvételét a nemzetközi zsűri 73 996 fotóból válogatta. Az utazó kiállítást világszerte 120 helyszínen több mint négymillióan tekintik meg. Az elmúlt két évben a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás világviszonylatban a második leglátogatottabb volt. Idén is van magyar díjazott! Esther Horvath a környezet kategóriában kapott első díjat. A kiállítás szervezője már 29. éve a Herald Europa, felelős koordinátora Révész Tamás, aki korábban többszörös zsűritagja és díjazottja is volt a pályázatnak. (Magyar Nemzeti Múzeum)