Iránytű

2014. május

A feltöltésre jogosultak több mint három­negyede véglegesítette portfólióját

Lezárult a pedagógus portfólió online felülete, a feltöltésre jogosultak több mint háromnegyede véglegesítette portfólióját 2014. április 30-ig. Az első körben azok a pedagógusok vehettek részt, akik legalább 14 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, s munkájuk során szakvizsgát szereztek. Az egyszerűsített eljárás keretein belül közel 25 ezren regisztráltak, azaz a jogosultak 87%-a. 21 611 pedagógus véglegesítette portfólióját, ők 2015. január 1-jétől új besorolási státuszban, Pedagógus II. fokozatban, magasabb fizetésért végezhetik munkájukat. Az EMMI azt a többletteljesítményt ismerte el, melyet a kedvezményezett pedagógusok pályájuk során nyújtottak. A kormány a köznevelés megújítása során az előmeneteli rendszer kidolgozásával a hivatás jelentőségével arányos, tisztességes és értékálló bérrendszert, valamint a nagyobb szakmai teljesítményt elismerő, kiszámítható életutat biztosított a pályán lévők és a jövőben e pályára lépők számára. (EMMI)

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny országos döntője

2014. április 23-án és 24-én zajlott a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos döntője a budapesti Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium könyvtárában, az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szervezésében. A könyvtárhasználati verseny témája idén a Holokauszt-évhez kapcsolódóan a „…nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora volt. A megyei és a budapesti fordulóra 2014. március 3-án került sor. A verseny két kategóriában indult, az általános iskola 7–8. osztályosai, illetve a 9–10. osztályos középiskolások számára. Az országos döntőbe mindkét kategóriából 12-12 versenyző juthatott be. (ofi.hu)

 

Tanulmányút Auschwitzba

Az OFI az elmúlt hónapokban a Holokauszt Emlékközponttal (HDKE) együttműködve, az EMMI támogatásával két pályázati felhívást tett közzé, és egy tanártovábbképzés-sorozatot indított a holokauszt oktatásával és az arról való megemlékezéssel kapcsolatban. Az „Emlékezni és emlékeztetni” című nyílt pályázatot a magyarországi középiskolások és tanáraik számára írták ki, célja pedig a helyi zsidó közösségek emlékeinek feldolgozása volt. A beérkezett pályázatok tanúsága szerint a diákcsoportok feldolgozták saját lakóhelyük zsidó közösségének történetét és emlékeit. A pályázatok magas színvonala a zsűrit egyöntetűen arra a döntésre késztette, hogy a tervezett négy díj helyett hetet osszon ki, így 70 diák és 7 felkészítő tanár indulhatott április 10-én Lengyelországba az OFI és a HDKE által szervezett Krakkó–Auschwitz-Birkenau négynapos tanulmányútra, közvetlenül a díjátadó ünnepség után. (ofi.hu)

 

Pályázatok

Filmkészítő workshop tanárok
és hallgatók részére
Filmoktatás iránt érdeklődő tanárok, filmszakos egyetemi hallgatók valamint gyakorló(mozgókép)- és médiatanárok részére egy hetes, 90 órás intenzív filmkészítő workshopot rendez a Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával. A képzést az ELTE filmtudományi szakának filmes tanárai vezetik.
A workshop 10. alkalommal kerül megszervezésre 2014. augusztus 11-19. között Cereden, Nógrád megyében.
Előzetes gyakorlat, eszközismeret, filmes tudás a részvételnek nem feltétele.
A pályázat keretében a 175 000 Ft teljes részvételi díj 80%-a nyerhető el. A további 20% fizetendő részvételi hozzájárulás 35 000 Ft.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet a hlacko@t-online.hu e-mail címen lehet 2014. június 5-ig.
 
Komplex intézményi mozgásprogramok
Megjelent a Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával című pályázati felhívás.
A kiírás célja a tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges kompetenciáinak fejlesztése, közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok megvalósítása útján, valamint az programok megvalósításában részt vevő szakemberek tudás- és ismeretbővítése, attitűdformálása.
Pályázatot nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények (általános iskolák, többcélú intézmények) nyújthatnak be. Intézményenként 4-15 millió forint közötti támogatás nyerhető el.
A pályázatok benyújtása 2014. május 30-ig lehetséges. Bővebben: http://diaksport.eu/