Olvasási idő: 
12 perc

Iránytű

2018. január-február

Összeállította: Balatoni Kinga Cecília

 

Első európai oktatásügyi csúcstalálkozó
2018. január 25., Belgium, Brüsszel

Január 25-én rendezték meg az első európai oktatásügyi csúcstalálkozót, amelyen számos oktatási szakemberen kívül 18 tagállami miniszter is részt vett, köztük Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Az esemény többek között arra hivatott választ adni, hogy a minőségi, inkluzív és értékalapú oktatás miként járulhat hozzá Európa sikeréhez, milyen készségekre és képesítésekre lesz szükség az elkövetkező évtizedekben, és hogyan lehet elősegíteni, hogy mindenki elsajátíthassa az alapvető, a digitális és a vállalkozói készségeket. A következő oktatási csúcstalálkozóra várhatóan 2019 őszén kerül sor.

ec.europa.eu/education/education-summit_hu
europa.eu/rapid/press-release_IP-18-388_hu.htm

 

Nőtt a pedagógusképzésre jelentkezők száma

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a köznevelés megújítása terén elvégzett munka visszaigazolásának tekinti, hogy 30 százalékkal nőtt a pedagóguspályára jelentkezők száma. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjak ünnepélyes átadásakor elmondta, 2017 novemberében 1481 hallgató volt Klebelsberg-ösztöndíjas, most további 651 hallgató szerezte meg rá a jogot, vagyis összesen 2132-en részesülnek az ösztöndíjban. Közülük 1920-an osztatlan tanárképzésben tanulnak, 212-en pedig gyógypedagógus-alapképzésben vesznek részt. A miniszter első alkalommal köszönthette az ösztöndíjasok között a gyógypedagógusnak készülőket. Mint elmondta, a gyógypedagógusok munkája egyre fontosabb, és mivel a terület szakemberhiánnyal küzd, úgy döntöttek, az idei évtől ők is pályázhatnak az ösztöndíjra.

 

Köznevelés-stratégiai Kerekasztal

A kormány tavalyi döntésének megfelelően a 2017. novemberben újjáalakult Köznevelés-stratégiai Kerekasztal testületének létszáma és a delegálási joggal rendelkezők köre is bővült. A testületben eddig is részt vevő Nemzeti Pedagógus Kar és az Országos Köznevelési Tanács is nagyobb létszámmal képviselteti magát, illetve új tagként kerültek be a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolák, a tankerületek, a szakképzési centrumok, valamint a négy történelmi egyház.

 

Egyre nagyobb az igény közművelődési szakemberekre

2018. január 1-től módosult a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény, aminek eredményeként a következő 3-5 évben a közművelődésben növekedni fog a szakemberek iránti igény. A közösségi művelődés területén a 2017-es év egyik sikere, hogy szeptemberben hiánypótló egyetemi alapszakként elindult a közösségszervezési BA-szak. Az alapképzés célja olyan – kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző – szakemberek képzése, akik a közösségi művelődésben képesek állami vagy önkormányzati intézményeket, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezeteket működtetni, és helyi szinten meg tudják szervezni a művelődés és a felnőttképzés fejlesztésével összefüggő állami feladatok ellátását. A képzést 2017‑ben 7 felsőoktatási intézmény hirdette meg 346 hallgatóval, 2018-tól pedig az ország 9 felsőoktatási intézménye 12 képzési helyen várja a közösségszervezés alapszakra jelentkezőket nappali és levelező tagozaton. Emellett a kulturális mediáció és a közösségi művelődés tanára képzések állnak nyitva a mesterfokozatú szakirányú végzettség megszerzéséhez.

 

Idén több pénz jut az oktatásra, folytatódnak az iskolafejlesztések

Palkovics László oktatási államtitkár sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a tavalyihoz képest több mint 130 milliárd forinttal több jut az oktatás fejlesztésére, ezzel a teljes oktatási rendszerre fordított éves támogatási összeg eléri a 2000 milliárd forintot. 2018-ban 126 milliárd forint összegben mintegy 540 iskolában valósulnak meg fejlesztések, és több mint 16 milliárd forint értékben épülnek új tornatermek, tanuszodák és tantermek. Így a közeljövőben lezáruló 82 beruházáson felül további 75 településen indulhat hasonló fejlesztés. További mintegy 53 milliárd forint értékű iskola- és óvodafejlesztés valósul meg a megyeszékhelyeken a Modern városok program keretében. Jelentős eszközvásárlások is segítik a pedagógusok munkáját: a Klebelsberg Központ 14 ezer számítógépet, ugyanennyi monitort, 6 ezer laptopot és 7 ezer projektort vásárolt az iskolák számára. Tavasszal várhatóan további 70 ezer informatikai eszközt – közte csaknem 46 ezer tanári és tantermi laptopot, 24 ezer tanulói tabletet és 800 tárolószekrényt, továbbá 8 ezer tantermi megjelenítő eszközt – adnak az iskoláknak.

Az államtitkár jelezte: a pedagógusok is nagyobb anyagi megbecsülésre számíthatnak az új évben, hiszen a 2013 és 2017 között végrehajtott pedagógusbér-emelésnek köszönhetően mára átlagosan 50 százalékkal nőtt a pedagógusok bére. Erre a célra eddig 350 milliárd forintot fordítottak – egy pályakezdő, egyetemi végzettségű pedagógus öt éve 130 ezer forintot keresett, tavaly szeptembertől már 203 ezer forintot visz haza, ami 73 ezer forinttal magasabb összeg. Egy 20 éve dolgozó, egyetemi végzettségű pedagógus a béremelés előtt 173 ezer forintot keresett, míg tavaly szeptembertől csaknem a dupláját, 335 ezer forintot. A jelentős béremelésnek és a kiszámítható életpályának köszönhetően egyre több fiatal látja kiszámíthatónak, vonzónak a pedagógusi pályát, 30 százalékkal nőtt a pedagógusképzésre jelentkező fiatalok száma – mondta az államtitkár.

Palkovics László hangsúlyozta: az idei többletforrás a köznevelés területén valamennyi fenntartó számára biztosítja a béremelésekből és a pedagógus-életpálya bevezetéséből fakadó kiadásokat, az első ingyenes nyelvvizsga finanszírozásának hátterét, megnöveli az állami intézmények és táborhelyek felújítására rendelkezésre álló összegeket, a felsőoktatás területén pedig a januári újabb 5 százalékos illetményemelés fedezetén túl további 15 milliárd forinttal növeli a költségvetési forrásból kutatás-fejlesztés céljára rendelkezésre álló tételek nagyságát.

 

Bölcsődefejlesztések a Közép-Magyarország régióban

A kormány idén elsősorban a Közép-Magyarország régióban hoz létre új bölcsődéket, illetve bővíti a férőhelyeket, mivel az ország ezen része eddig kimaradt az EU-s fejlesztési forrásokból. 2018-ban a tervek szerint 10 milliárd forintot fordítanak fejlesztési és központi költségvetési forrásokból bölcsődei fejlesztésekre. Az elmúlt években 117 milliárd forintot irányoztak elő bölcsődei és óvodai férőhelyek létrehozására, aminek köszönhetően az új bölcsődei férőhelyek száma közelít az 5 ezerhez, a fejlesztetteké pedig 11 ezer felé tart.

 

Sikeres az óvodai és iskolai szociális segítő munka új modellje

Félidejéhez érkezett, és az eddigi tapasztalatok szerint sikeres a gyermekjóléti szolgálatok fejlesztését szolgáló modellkísérleti program, amelynek célja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése Magyarországon. Erre azért van szükség, hogy hátrányos helyzete miatt egyetlen gyermek se maradjon ki az oktatási intézményekből. A tavaly indult és 2,1 milliárd forint állami forrásból megvalósuló modellkísérletben jelenleg 54 járás gyermekjóléti intézménye vesz részt, ám szeptembertől a feladat ellátása az ország valamennyi ilyen központja számára kötelező.

 

Bővül a Kollégium Plusz program

Ebben az évben már nyolc kollégium vesz részt az általános iskolás korú, hátrányos helyzetű tanulók számára elindított Kollégium Plusz programban. A tavaly elindított, három évig tartó modellprogramban a kollégiumi körülmények között élő, 6 és 10 év közötti, szegény családban nevelkedő gyermekek oktatását és továbbtanulását támogatják. A 110 millió forintos keretösszegű projektbe évente 200-250 gyermek kerülhet be.

 

18. EDUCATIO Szakkiállítás
2018. január 18–20., Budapest

A háromnapos nemzetközi oktatási szakkiállításon 15 ország 150 kiállítója mutatkozott be. A rendezvény célja, hogy összekapcsolja a hazai és külföldi oktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat és szakképző intézményeket a továbbtanulni szándékozó diákokkal és tanáraikkal. A kiállítók informálták a fiatalokat a meghirdetett ösztöndíjakról, a duális képzésekről, az egyes szakmákról, a kollégiumokról, az átképzési lehetőségekről, illetve karrierépítési tanácsokkal látták el őket; a pedagógusoknak és intézményvezetőknek pedig a szakma újdonságait, a legkorszerűbb taneszközöket és módszereket mutatták be.

www.educatioexpo.hu

 

Magyarország is bemutatkozott a BETT Show-n
2018. január 24–27., Egyesült Királyság, London

Magyarország idén első alkalommal önálló országstanddal mutatkozott be a világ legnagyobb digitális oktatástechnológiai kiállításán, a British Educational Training and Techology Show-n. A látogatók megismerhették Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS), valamint az innovatív magyar oktatástechnológiai termékeket, szolgáltatásokat. A Digitális Jólét Program 50 gyakorló pedagógusnak biztosított lehetőséget arra, hogy a kiállítás megtekintésén túl két angol iskolába is ellátogasson.

ivsz.hu/hirek/magyarorszag-eloszor-orszagstanddal-a-bett-show-n

 

7. OKÉS – Országos Közétkeztetési Szakácsverseny

Idén hetedik alkalommal rendezik meg az OKÉS Országos Közétkeztetési Szakácsversenyt az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (ÉTREND) és az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (ÉLOSZ) közös szervezésében. A verseny kiemelt célja az ételek modernizálása mellett az ellátási lánc rövidítése, a fenntartható gasztronómia társadalmi jelentőségének fókuszba állítása.

etrendegyesulet.hu

 

Honlap indult a 2018-as kulturális örökség vonatkozású programok népszerűsítésére

Elindult a Kulturális Örökség Európai Évének dedikált honlap, melyen az év programjai közé már felvett hazai és nemzetközi rendezvényekről, kezdeményezésekről, illetve Magyarország és Európa kulturális örökségéről tájékozódhatnak az érdeklődők. A tematikus év célja, hogy minél több embert ösztönözzön az egyetemes európai kultúra felfedezésére, felkutatására, és megerősítse polgáraiban az európai, keresztény kultúrkörrel való azonosságtudatot, az európai családhoz való tartozás érzését.

koee2018.kormany.hu

 

Nyelvvizsgadíj-visszatérítés

2018. január 1-jétől már nemcsak az első, hanem az újabb sikeres nyelvvizsgák díját is megtérítik a 35 év alatti fiataloknak. A visszatérítési igényt a nyelvvizsga-bizonyítvány kézhezvétele után lehet benyújtani a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához (NYUFIG). 

ujnemzedek.hu/ingyenes-nyelvvizsga

 

Megkezdődött a Mátyás király‑emlékév

Január 12-én kezdetét vette a Mátyás király-emlékév, melynek fontos célkitűzése a gyermekek bevonása az ünneplésbe, például tanulmányi versenyek indításával. Emellett különös hangsúlyt fektetnek programok szervezésére a Mátyás király életéhez szorosan kötődő helyszíneken, többek között Kolozsváron, Budapesten, Székesfehérváron, Bécsben, Pozsonyban és Prágában.

bgazrt.hu/magyarsaghaza