Olvasási idő: 
7 perc

Iránytű

2016. október

PénzSztár: Legyél nyerő a pénzügyekben!

Immár negyedik alkalommal rendezik meg a PénzSztár elnevezésű Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Versenyt, melynek fő célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi kultúra fontosságára, játékos formában mérje tudásukat, és tovább bővítse ismereteiket.
A 2013-as indulás óta több száz középiskola több ezer diákja vett részt a versenyen, s közben sok új ismerettel, a gyakorlatban hasznosítható tudással, élménnyel és értékes nyereményekkel gazdagodott. A PénzSztár szakmai támogatottsága is évről évre bővült, így az együttműködő partnerek között ma már egyaránt jelen vannak a gazdasági élet, a pénzügyi intézményrendszer és a felsőoktatás elismert képviselői.

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezhetnek magyarországi és határon túli magyar középiskolákból. A nevezés teljesen díjmentes, a jelentkezés feltétele csupán annyi, hogy a csapat tagjai ugyanannak a középiskolának a – 14–22 év közötti – diákjai legyenek, és a 2016/2017-es tanévben aktív középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezzenek. A fordulók során a csapatoknak különféle típusú és fokozatosan nehezedő feladatokat kell megoldaniuk, amelyhez a pénzügyi-gazdasági tájékozottság mellett általános műveltségre, logikus gondolkodásra és gyakorlati készségekre is szükségük van. Nevezni 2016. október 10-ig lehet a www.penzsztar.hu weboldalon található regisztráció kitöltésével.

Mivel a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismeretek ma már szervesen hozzátartoznak az általános műveltséghez, a PénzSztár játékos feladatai is a gyakorlatban hasznosítható tudásra és készségekre helyezik a hangsúlyt. A fiatalok olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodhatnak a verseny során, amelyek meghatározóak lehetnek mindennapi életük, továbbtanulásuk, pályaválasztásuk szempontjából is. A hasznos tudás mellett értékes nyeremények, tárgyjutalmak és továbbképzések is várnak a jól teljesítő csapatokra. A PénzSztár fődíja 100 000 forint és egy okostelefon a győztes csapat minden tagjának.

 

Tájékoztatósorozat indult a szakgimnáziumok pedagógusainak

Regionális tájékoztatósorozat vette kezdetét a szakképzési centrumok és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szervezésében, amelyen az OFI munkatársai a Fejlesszünk együtt! programot és a komplex természettudomány tantárgy bevezetésének támogatását mutatják be.

Az OFI az MTA-val, több felsőoktatási intézménnyel és szakmai szervezettel karöltve Fejlesszünk együtt! címmel indított programjának távlati célja olyan korszerű, integrált szemléletű természettudományi oktatási gyakorlat támogatása és elterjesztése, amely eredményesen szolgálja a versenyképes tudás megszerzését a jövő munkavállalói számára, továbbá tudományos alapokat nyújt az állampolgári véleményalkotáshoz a klímaváltozás, az élelmiszer-gazdaság, a gyógyítás és más fontos, a társadalom figyelmének középpontjában álló kérdésekben. A program fontos eleme a szakgimnáziumi komplex természettudomány tantárgy bevezetésének a támogatása. Így a pedagógusokkal együttgondolkodva alakulhat az új tantárgy oktatása, amely lehetőséget teremt arra, hogy megújuljon a pedagógiai gyakorlat, problémaközpontúvá váljon a természettudományos oktatás, és megteremtődjön a kapcsolat a tudományos eredmények és a hétköznapi felhasználás között.

A komplex természettudomány tantárgyat – amelynek kerettanterve elérhető a kerettanterv.ofi.hu oldalon – a szakgimnáziumi tanulók a 9. évfolyamon heti három órában (évi 108 óra) tanulják. A tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismereteket (azaz a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségi területét, illetve a Földünk – környezetünk műveltségi terület természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. Az OFI 22 témakört javasol feldolgozásra a tantárgy keretein belül. Minden témához tanári eszközcsomagok készülnek, melyek ingyenesen hozzáférhetők a Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP; www.nkp.hu). Az eszközcsomagok egységes szerkezetűek, és többféle tanítási-tanulási segédletet tartalmaznak: leckéket, leírásokat; kísérleteket; animációkat, szimulációkat; képeket, diagramokat; linkgyűjteményeket, projektötleteket; feladatokat és teszteket. Az eszközcsomagok folyamatosan kerülnek fel az NKP-ra, ahol a „szakgimnázium” keresőszóval érhetők el.

A Fejlesszünk együtt! program részletei az OFI honlapján (www.ofi.hu) önálló menüpontban is elérhetők. Itt a témához kapcsolódó aktuális híreket, pályázati felhívásokat, rendezvénymeghívókat, továbbá szakmai háttéranyagokat és módszertani ajánlásokat találhatnak az érdeklődők. Az OFI fontosnak tartja, hogy minél több gyakorló szakembert vonjon be az új tantárgy fejlesztésébe. Azok a pedagógusok, akik részt vennének az OFI fejlesztő munkájában, szívesen megosztanák saját tapasztalataikat, ötleteiket, vagy csak információkat szeretnének kapni a fejlesztésről, a fejlesszunk@ofi.hu e-mail címen jelentkezhetnek.

PÁLYÁZAT

Cím: 8. Ifjúsági Bolyai Pályázat
Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Határidő: 2016. 10. 24.
Pályázhat: a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban tanulók
Az EMMI a pályázattal a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását kívánja elősegíteni.
A pályázat témája:
- Az evolúció elmélete és gyakorlati alkalmazásai 
vagy
- Mesterséges evolúció: Új baktériumok létrehozása és felhasználása az emberi életminőség javítására
Tematikai követelmények:
Az esszédolgozat tartalmazzon egy általános összefoglalást a vizsgált területről. Az írásmű további része lehet egy életmű bemutatása, a téma aktuális problémái közül egynek vagy többnek a jellemzése, párhuzamba állítása. A dolgozat témája vagy annak része lehet továbbá egy kutatási terv elkészítése, esetleg saját vizsgálatok vagy statisztikai elemzések bemutatása. A dolgozat mindenképp tartalmazzon saját ötleteket, esetleg kísérleti terveket a megjelölt témával kapcsolatban.
Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása:
A pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának, valamint felsőoktatási kategóriájának nyertese bruttó 500-500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatják kutatómunkájukat.
A két nyertes felkészülését segítő tanár kiemelkedő munkája is elismerésben részesül: elismerő oklevelet, valamint bruttó 500 ezer Ft pénzjutalmat kap.
A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül az oktatásért felelős államtitkár kéri fel. A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, és 2016 novemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit.
A pályázóknak segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetsége. A www.kutdiak.hu honlapon elérhető a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások, hallgatók támogatását segítő oktatók névsora.
További információ kérhető az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán (telefon: 06-1-795-4380).