Iránytű

2016. május-június

Önálló tankerületi központok lesznek

Sikeres volt a Köznevelési Kerekasztal működésének első időszaka – értékelt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere május 5-én Budapesten. A tárca vezetője a kerekasztal ülése előtt bejelentette: 57 tankerületi központ jöhet létre. Balog Zoltán elmondta: a tankerületi központok önálló jogi személyek lesznek, és egy tankerület egy közepes méretű egyetem, főiskola költségvetésével gazdálkodhat majd. A miniszter közlése szerint bővül az állami fenntartású köznevelési intézmények vezetőinek hatásköre gazdálkodási és szakmai téren egyaránt, és sokkal közelebb kerül a döntéshozatal az iskolákhoz. Idén az eredeti előirányzathoz képest a KLIK többlete 91,5 milliárd lesz, a jövő évi költségvetésben pedig 105,6 milliárd plusz szerepel. Az idén szeptember 1-jén a hét évnél kevesebb idővel nyugdíj előtt álló, pedagógus I. fokozatban lévők automatikusan pedagógus II. fokozatba kerülnek, ez mintegy hétmilliárdos többletet jelent. Az ideiglenesen a pedagógus II. fokozatban levők minősítési kötelezettségét törlik a jogszabályokból.

Összességében a köznevelés plusz 130 milliárdos forrással számolhat a jövő évi büdzsében – jelezte a miniszter. Szólt arról is, hogy a kerekasztal azt javasolja, a béremelés utolsó, 2017. szeptemberi része differenciált legyen, amiről az iskolaigazgatók és a tankerületi vezetők közösen döntenek majd. Balog Zoltán arról is beszámolt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) tartozó köznevelési intézményekben a nevelő-oktató munkát segítők kétszer 35 ezer forintos juttatást kapnak, és az oktatási államtitkárság vállalja, hogy más köznevelési intézményeket illetően egyeztet az érintett minisztériumokkal. Ennek az intézkedésnek a költségvetési többlete 1,2 milliárd – mondta. Ezenfelül 2017. január 1-től minden pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő-oktató munkát segítő dolgozó 10 százalékos emelésben részesül, aminek költségvetési igénye majdnem 10 milliárd forint. Jelezte: az 1–2. évfolyamon megszűnik a kötelező tankönyvhasználat, és a diákok új könyveket kapnak, amire 1,17 milliárdos költségvetési többlet áll rendelkezésre. Az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztésére 7,9 milliárdos többletet biztosít a költségvetés. Kitért arra is, a kormány meg van győződve arról, hogy a vegyes – állami és önkormányzati – működtetésű rendszer nem hatékony, át kell alakítani, erről még tárgyalnak a jövőben.

A miniszter elmondta: az új Nemzeti alaptanterv (Nat) koncepcióját 2017. december 31-ig elfogadják, és a tervek szerint 2018 szeptemberétől vezetik be. A Nat és a kerettantervek kidolgozásáért az EMMI, a Köznevelési Kerekasztal tartalomfejlesztési munkacsoportja és a munkába bekapcsolódó felsőoktatási intézmények lesznek felelősek. Az új tartalmi szabályozást meghatározó dokumentumokkal párhuzamosan döntenek majd arról, hogy bevezetik-e a kilenc évfolyamos általános iskolát – mutatott rá. Jelezte: már idén szeptembertől csökkenhetnek a tanulói terhek, meghatároznak tantárgyi tudásszintet, amit az általános és középiskolában kell elsajátítani. Ki kell mondani és garantálni kell, hogy a kerettantervekben rögzített maximum tanulói óraszámot nem lehet túllépni, tantárgyanként tudásminimumszintet kell meghatározni, ugyanakkor bizonyos iskolatípusokban lesz lehetőség további ismereteket elsajátítani. A miniszter közölte: a nyugdíjaskorú pedagógusok legfeljebb még két évig továbbfoglalkoztathatók lesznek az intézményvezető egyetértésével. A heti munkaidő beosztása és az intézményben való benntartózkodás a munkáltató rendelkezése alapján történik. Elmondta még: a megfogalmazott javaslatokat jogszabályokba ültetik át, hogy a szükséges törvényi, jogszabályi garanciák biztosítva legyenek. (MTI)

 

Jövőre folytatódnak a témahetek

A 2015/2016. tanév tavaszán az EMMI három témahetet ajánlott a köznevelési intézményeknek. A pénzügyi tudatosságról szóló Pénz7 programon 780 iskola közel 1500 tanára és 102 ezer diákja, a Digitális Témahéten 786 iskola közel 5200 tanára és 78 ezer diákja, a Fenntarthatósági Témahéten pedig közel 700 iskola 55 ezer tanulója vett részt.

Azért, hogy az iskolák a 2016/2017-es tanév tervezése során már előre tudják időzíteni a programjaik között a témaheteket, ezek a 2016/2017. tanév rendjében is meg fognak jelenni.

A témaheteket a tanítási évben a minisztérium az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete:
2017. március 6. és 2017. március 10. között

b) digitális témahét: 2017. április 3. és
2017. április 7. között

c)  a fenntarthatóság-környezettudatosság témahete: 2017. április 24. és 2017. április 28. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, a témahét keretében megszervezheti a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat. A témahetek célja a gyakorlati, mindennapokban használható ismeretek átadása. A témahetek egyúttal új pedagógiai módszerek kipróbálására is lehetőséget teremtenek. Az iskolák – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (pl. pénzügyi, illetve infokommunikációs szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát.