Iránytű

2015. augusztus

Magyarországon egyedülálló IQ-teszt született az OTP Fáy András Alapítvány támogatásával

Végleges formát nyert az a Magyarországon újdonságnak számító, középiskolásoknak szóló adaptív IQ-teszt, amelyet az OTP Fáy András Alapítvány pénzügyi és szakmai támogatásával készített a Mensa HungarIQa Egyesület. A két fél együttműködésével létrehozott közös társadalmi érték a jövőben jelentősen segítheti a magyarországi középiskolás korosztály pályaorientációjához szükséges tanácsadást és a korosztály tagjainak karrierjét is; egyben segítséget nyújthat a szülőknek, a továbbtanulással foglalkozó tanároknak és szakembereknek is napi tevékenységük során.

„A teszt egyedisége komplexitásában és adaptivitásában rejlik, Magyarországon ilyen összetett – kimondottan a középiskolás korosztály számára összeállított, őket ekkora pontossággal mérő – IQ-teszt még nem született.” – foglalta össze Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezetője, miért egyedülálló a fejlesztés. „17–18 éves középiskolásokon sztenderdizáltuk a tesztet. Ebbe többek között az OTP Fáy András Alapítvány Mintaiskolájának, a Budai Középiskolának a diákjait is bevontuk több alkalommal. Ezek a fiatalok nemcsak egy tudományos munka meghatározó résztvevői lettek ezáltal, hanem természetesen ingyenesen megkapták saját mensás teszteredményeiket is. Sőt, több kiemelkedő eredményt elért fiatal az egyesületükbe is felvételt nyert” – mondta Nagy-Lantos Balázs, a Mensa HungarIQa elnöke. Az elkészült produktum tartalmaz verbális és nem-verbális tesztet is, azaz magyar nyelvre applikált, a magyarországi társadalmi és kulturális értékrendhez igazodó, valamint kultúrafüggetlen, nemzetközileg is használható logikai kérdéseket egyaránt. Szintén különlegességnek számít, hogy a teszt adaptív, így a különböző feladatok a korábbiakra adott válaszoktól és a rájuk fordított időtől is függnek, ezáltal a kérdések sorrendje mindenki számára más és más.

 

Nemzeti Pedagógus Kar – Óvodai tagozat

A Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) Óvodai tagozatát 2014. október 28-án alakította meg Szalai Ferenc elnökségi tag mentorálásával 38 óvodapedagógus, 10 megyéből és Budapestről. Az Óvodai tagozat célja, hogy elősegítse az óvodapedagógusi hivatás szakmai, etikai normájának fejlődését, egységes szemléletének kialakulását, társadalmi elismertségének növelését, ellássa a köznevelés rendszerében foglalkoztatott óvodapedagógusok szakmai érdekvédelmét. A tagozat megyei koordinátorok segítségével igyekszik feltérképezni az óvodapedagógusokat érintő problémákat, jogszabályokhoz kapcsolódó véleményeket, országos jó gyakorlatokat. Az összegyűjtött javaslatokat, észrevételeket közvetíti az Elnökség felé, akik egységes álláspontként továbbítják a jogalkotókhoz. Céljaik elérése érdekében együttműködik szakmai szervezetekkel, hivatalokkal, továbbképző, köznevelési és kulturális, szociális intézményekkel, valamint mindazon személyekkel, akik az óvodai nevelés fejlődését elősegíthetik. Az Óvodai tagozat jelenlegi létszáma: 419 fő.

Folyamatban van az NPK részéről egy informatikai rendszer, ahol lesz óvodai hírfórum is. Jelenleg Nagyné Szabó Etelka a képviselője az Óvodai Tagozatnak.

Az Óvodai tagozathoz folyamatosan lehet csatlakozni, az NPK honlapján (www.nemzetipedkar.hu) lévő nyilatkozattal, melyet szkennelve elektronikus úton vagy postán lehet eljuttatni hozzájuk.

Elérhetőségek:

1148 Budapest, Fogarasi út 3.
(+36-30) 789-1859
nemzetipedkar@nemzetipedkar.hu 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Ökoiskola” és „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére

„Ökoiskola” és „Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében fontos az iskolai nevelési tevékenységek legjobb példáinak terjesztése.

Az OFI a két szakminisztérium megbízásából szintén minden évben meghirdeti az „Ökoiskola” és az „Örökös Ökoiskola” címet.

A címnyertes intézmény kapcsolatrendszerében és marketingtevékenysége során kamatoztathatja a kapott elismerést, továbbá tagja lesz az Ökoiskola Hálózatnak, mely a pedagógusok részére szakmai továbbképzést is elérhetővé tesz.

A pályázat ezévi 2. ütemének benyújtási határideje szeptember 30.
További információ és ingyenes segítség a címpályázat elkészítéséhez: www.ofi.hu/okoiskola