Olvasási idő: 
9 perc

Iránytű

2015. május-június

Erős Kezdés – konferenciát tartottak az eredményes kisgyermekkori nevelésről

Az OFI „Pedagógusképzés támogatása (TÁMOP-3.1.5/12)” elnevezésű kiemelt uniós projektje 2015. április 17-én Erős kezdés címen szakmai konferenciát szervezett Budapesten, melyen közel 200 óvoda­pedagógus, óvodavezető és szaktanácsadó vett részt.

A szakmai tanácskozást Dr. Pompor Zoltán főigazgató-helyettes nyitotta meg, aki számos olyan, már elindult kezdeményezésre hívta fel a résztvevők figyelmét, amelyek igénybe vételével a magyar óvodai nevelés még minőségibb lehet. Ezek közül kiemelkedik a hároméves kortól kötelező óvodáztatás. Ennek az intézkedésnek a bevezetését Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár is a legfontosabb oktatáspolitikai intézkedések közé sorolta. Ehhez viszont – hangsúlyozta – meg kell teremteni a feltételeket is: az utóbbi években nagymértékű volt az óvodai férőhelyek számának bővítése, és a kormányzat célja az óvodapedagógus-képzés és az óvodai nevelőmunka további támogatása. A kora gyermekkori nevelés rendkívül fontos, hiszen ekkor alapozódik meg a személyiségfejlődés és a kompetenciafejlesztés, továbbá az óvoda hozzájárul a hátránykompenzációhoz – mondta a helyettes államtitkár.

Az Erős kezdet című program kulcsfogalma a minőség, melyet több indikátoron keresztül is vizsgálnak. Az OFI TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt keretében 2014-ben készült véleménykutatás e mutatókat vizsgálta. A kutatás során intézményvezetőket, óvodapedagógusokat és szülőket kérdeztek meg. A felmérés kitért az óvodáztatás körülményeire, az óvodai pedagógiai program kidolgozására, illetve az óvoda és a család kapcsolatára.

 

Hadisírokat gondoztak középiskolások a közösségi szolgálat keretében

A XVI. kerületben, Budapest határánál található a mára szinte teljesen elfelejtett kisszentmihályi temető. A területre az 1940-es évek óta már nem temetnek, így az sajnos mára teljesen elhanyagolt képet mutat, az elburjánzott növényzet szinte mindent benőtt. Néhány sírhelyet ugyan még gondoznak a hozzátartozók, de a terület nagy részét illegális szemétlerakónak használják. Pedig a méltatlan sorsra jutott temetőben található az országban egyedülálló, az első- és második világháború során hadirokkant katonák számára kialakított parcella is. A terület rendbetételére a téma és a temető lelkes önkéntes kutatója, Aranyosi Péter Máté kezdeményezésére, a Honvédelmi Minisztérium (HM) szervezésében budapesti középiskolás diákok vállalkoztak.

A budapesti II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 9/B osztályának diákjai a napokban – a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály munkatársainak irányításával – első világháborús katonák sírjait tisztították meg és szabadították ki a ránőtt növényzetből. A diákok önkéntes munkájukkal az elhunyt katonák előtt tisztelegtek, akik nyughelyén a tevékenység végeztével közösen gyújtottak gyertyát. Az iskolások elmondása szerint különösen érdekes volt az érettségi vizsgához szükséges 50 órás közösségi szolgálatba is beszámítható munkát úgy végezni, hogy közben a szakemberektől az elhunytak háborús történetéről is megtudhattak részleteket. (honvedelem.hu)

A Hipersuli a jövő iskolája

Öt általános iskola 15 osztályával indul a Telenor Magyarország Hipersuli Oktatási Programja, melynek célja, hogy a mobileszközök és a mobilinternet révén segítse a korszerű, digitális oktatás terjedését.

A mobilszolgáltató kezdetben mintegy 160 Hipernet-eléréssel felszerelt táblagépet juttat el a budapesti, ercsi, hódmezővásárhelyi, törökbálinti és zsombói iskolákba; szakértői révén segíti a tanárok felkészülését, valamint biztosítja az oktatáshoz szükséges háttértevékenységeket. A program célja az, hogy a legmodernebb technológiák felhasználásával a gyerekek oktatására és készségfejlesztésére a hagyományos tankönyveknél hatékonyabb és élvezetesebb lehetőségeket dolgozzanak ki. A program további fontos eleme az UNICEF-fel való együttműködés keretében egy pedofília elleni szűrő létrehozása, hiszen az internetes zaklatás ellen gyakran a szülő vagy a pedagógus sem tud mit tenni, így cél ennek megelőzése.

Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár kiemelte, hogy mind az iskolai, mind az otthoni feladatok elvégzése során hatalmas segítséget jelenthetnek e digitális eszközök, továbbá rendelkezésre állnak már olyan mérések, ahol tantárgyakra lebontva is látható, hogy mely területeken érdemes használni ezeket a digitális tartalmakat. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy nemcsak annak nyomon követése fontos, mit „szedünk le” az internetről, hanem annak is, mit és hogyan „teszünk fel” a világhálóra.

Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója ismertette azokat a fejlesztéseket, melyek keretében az új kísérleti tankönyvek már elkészültek a 3., 7. és 11. évfolyamra, illetve év végéig a 4., 8., 12. évfolyamon is elérhetőek lesznek. A digitális tartalmak igazodnak a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez, közel 10 ezer feladattal segítik az egyéni tanulást is, valamint előnyük, hogy mindenféle mobilplatformon elérhetőek lesznek felhőszolgáltatáson keresztül, igazodva a mai kor követelményeihez.

Papp István, a Microsoft Magyarország vezérigazgatója elmondta, hogy a cég biztosítja a vezérlőszoftvert és részt vesznek a tanárok képzésében is, mivel a vállalat célja a legszélesebb körben elérhetővé és hasznossá tenni a digitális eszközhasználatot. A diákok mellett a programhoz csatlakozó iskolák harmincegy tanára is kap táblagépeket az órák megtartásához.

A Hipersuliban részt vevő tanárok számára a Telenor harmincórás tanfolyamot szervez a Microsoft Magyarország és az OFI bevonásával azért, hogy felkészítsék őket a legmodernebb mobil eszközökkel történő tanításra. A képzésen nemcsak a táblagépek kezelését és a biztonságos internetezést, hanem a digitális tananyag használatát és az internetes tartalmak tanórákba való integrálásának lehetőségét is elsajátíthatják a tanárok. A projekt részeként két iskolában a gyerekek haza is vihetik a táblagépeket, másutt pedig közösen, kiválasztott tantermekben használják azokat. A kísérleti digitális tananyagokat egyebek mellett magyar nyelv, irodalom, történelem, kémia, fizika, matematika, földrajz és idegen nyelvek oktatására fogják használni.

Már lehet módosítani a leadott tankönyvrendeléseken

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján több ponton is módosult az idei tankönyvellátás menete, több idő jutott például a tankönyvek megrendelésére. Április 30-áig 4222 iskola rendelt 3101 fajta könyvből, összesen 12 259 582 db tankönyvet. A megrendelt tankönyvek összértéke közel bruttó 12 milliárd 51 millió forint volt, mely 1,4 milliárddal kevesebb a tavalyi alaprendelés összegénél. A megrendelt kiadványok darabszáma ugyanakkor 4 százalékkal emelkedett a 2014-es adatokhoz képest. A növekedés oka a tankönyvek árának jelentős csökkenése, amiben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghatározó szerepén kívül más kiadók árcsökkentése is lényeges befolyásoló tényező volt.

A tankönyvfelelősök 2015. május 15. és 2015. június 30. között módosíthatják az április 30-ig leadott alaprendeléseiket a beiratkozások pontos számának és a könyvtárakban lévő tartós tankönyvek minőségének figyelembevételével. A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. A vonatkozó miniszteri rendelet alapján szintén június 30-ig kell a 4. évfolyamtól a normatív kedvezményben részesülő tanulók státuszát jelölni az online rendelési felületen. Az alaprendelésben igényelt tankönyvek kiszállítása 2015. augusztus 3-ától augusztus 25-ig történik, az iskolákkal egyeztetett időpontban. További változás, hogy idén nem lesz diákszintű csomagolás. A tanulói csomagok összeállítását a tankönyvfelelősök végzik, akik díjazását ennek függvényében a KELLO saját forrásaiból idén megháromszorozza. A diákok mintegy kétharmada, több mint nyolcszázezer tanuló kapja ősztől ingyenesen a tankönyveket. A kedvezményben nem részesülőknek a tankönyvek teljes árát kell kiegyenlíteniük, azonban esetükben nem küld a KELLO előzetes díjbekérőt. A szülőknek csak a tankönyvek átvétele után kell fizetni, legkésőbb 2015. szeptember 15-ig.