Olvasási idő: 
7 perc

Iránytű

2014. november

Európa-bajnok magyar szakemberek az EuroSkills versenyen

Európa-bajnoki aranyéremmel a nyakukban tértek haza asztalosok, informatikusok és tisztítás-technológusok az október 2. és 4. között Lille-ben megrendezett EuroSkills 2014 versenyről. A magyar csapat tagjainak ezüst- és bronzérmeket is sikerült hazahozniuk a negyedik alkalommal megrendezett bajnokságról. Számos éremmel a háta mögött a magyar csapat évek óta Európa élvonalába tartozik, de 2018-ban még több figyelem hárul hazánkra, ugyanis Budapest lesz a helyszíne a szakemberek Európa-Bajnokságának. (skillshungary.hu)


Befejeződtek az írásbeli érettségik

Sikeresen lezajlottak, és október 27-én befejeződtek a 2014. évi őszi érettségi írásbeli vizsgák. A tanév rendjében meghatározott 10 nap alatt 122 vizsgahelyszínen mintegy 8 000 fő több mint 10 000 írásbeli vizsgájára került sor. Az őszi vizsgaidőszakban a vizsgafajtákon belül a legnagyobb számban javító érettségi vizsgák letételére kerül sor (3500 vizsga, 35%). Jelentős még a rendes érettségi vizsgák száma, ez több mint 2800 (28%) érettségi vizsga letételét jelenti. A szintemelő vizsgák száma több mint 1700 (18%), az ismétlő érettségi vizsgák aránya 14%, a kiegészítő érettségi vizsgáké 4%, a pótló vizsgáké pedig 1%.
Az írásbeli vizsgák megszervezése során az Oktatási Hivatal munkatársai a vizsgázók számára 30 646 feladatlapot és CD-t csomagoltak be 3 232 biztonsági fóliatasakba, és juttattak el 163 dobozban, időben a helyszínekre. A csomagolás és a kiszállítás a többlépcsős ellenőrzési rendszer és az abban dolgozó hivatali munkatársak, szállítók, járási hivatalok és iskolaigazgatók pontos munkájának köszönhetően zökkenőmentesen zajlott.
 

Informatikai fejlesztés a tanulók felzárkózásáért

11,7 milliárd forintos informatikai fejlesztés segíti a tanulók felzárkózását és a pedagógusok munkáját – jelentette be Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár. Az országos program keretében 1855 helyen mintegy 30 ezer új informatikai eszközt: 4945 tantermi számítógépet, 8640 tantermi notebookot, 10 627 tanári notebookot, 5457 tabletet, valamint 4300 projektort telepítenek. A projektnek 500 ezer diák és 70 ezer pedagógus a kedvezményezettje. A projekt kiemelt célcsoportjának az általános műveltséget megalapozó, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános iskolák tanulóit nevezte meg az államtitkár.
 

Bölcsőde – Óvoda – Nat – Pedagógus életpálya – KLIK

Amint azt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere október 28-i budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: 2015 végéig 4,8 milliárdos uniós és hazai forrásból ezer bölcsődei férőhelyet alakítanak ki, míg az óvodai ellátásban négyezer férőhely létesülhet. A jelenlegi 42 ezres bölcsődei férőhelyszámot 60 ezerre szeretnék növelni a 2020-ig tartó uniós fejlesztési időszakban. A hároméves kötelező óvodáztatás alól mentességet kaphatnak azok, akiknél úgy látják, a családban jobban biztosított az iskolára való felkészülés 5 éves korig. Ahol viszont szükséges és indokolt az óvodáztatás hároméves kortól, ott a családi pótlékot ugyanúgy összekötik ezzel, mint az iskolába járásnál.
A Nemzeti alaptantervet úgy kívánják átalakítani, hogy az első években az olvasás és írás tanítására koncentráljanak. A szakképzésben sokkal nagyobb hangsúly kerül a gyakorlati oktatásra, ezért megerősítik az általános iskolai képzést. A szakképzésből munka mellett is el lehet majd jutni a felsőoktatásba.
Az uszodaépítési program is tovább folytatódik: a büdzsében 3-3 milliárdot irányoznak elő tornaterem- és uszodaépítésre.
A pedagógusok közül azok, akik a portfólió feltöltésével és minősítéssel Pedagógus I. és Mesterpedagógus kategóriába lépnek át, az életpályában foglalt mellett további béremelésre számíthatnak.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ már idén is jutott pluszforrásokhoz, azonban további 50 milliárdos forrásra szükség lesz jövőre is, amit meg fog kapni az intézmény. (kormany.hu)
 

Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Megnyitották a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériát, melynek célja 3-23 év közötti gyermekek és fiatalok tehetséggondozása. A belvárosi kiállítótér – amely egyben közösségi tér és művészetpedagógiai centrum is – célja, hogy olyan hiánypótló művészeti nevelést támogató feladatot lásson el, amely hazai és nemzetközi viszonylatban is reprezentálni tudja Budapest főváros művészetpártoló, tehetségsegítő tevékenységét. Ennek keretében ad helyet képző- és iparművészeti kiállításoknak, különböző alkotóműhelyek közötti szakmai párbeszédnek, és egyéb művészetpedagógiai foglalkozásoknak. A galériát a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épületben, 537 négyzetméteren alakították ki. (budapest.hu)
 

XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

2014. október 7. és 9. között immár 16. alkalommal rendezték meg Hajdúszoboszlón az Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát. Szó esett a köznevelés aktuális kérdéseiről és a 2014-2015. tanév fontos feladatairól. Az állam a duális szakképzés erősítését, hiányszakmák esetén ösztöndíjrendszer létrehozását, és egy úgynevezett szakképzési pedagógus életpályamodell megteremtését tűzte ki célul. Az elkövetkezendő években kiemelt szerep jut majd az egészséges életmódra nevelésnek, melynek iskolai fejlesztési célként való megjelenését számos program segíti elő. A korai iskolaelhagyás csökkentése, a tanulási motiváció növelése és a szakképzés fejlesztése mellett fontos szerepet kap majd az iskolák szervezeti kultúrájának javítása is. Mivel a felzárkóztatás nemcsak társadalmi, hanem gazdasági érdek is, ezért a konferencián testvériskolai programot mutattak be, melynek keretein belül jó és hátrányos szociális környezetből származó tanulók ismerkedhetnek meg egymással.
 

Integrált zenei képzést valósít meg a Zeneakadémia programja

Három fővárosi oktatási intézménnyel, a Városmajori Gimnáziummal, a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskolával és a Városmajor utcai Óvodával lépett stratégiai szövetségre a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. A városmajori mintaprogram egyik kulcseleme az óvodától érettségiig tartó folyamatos, integrált zenei képzés, a másik a Kodály-módszer megújítása zenei oktató szoftverekkel és mobilalkalmazásokkal, valamint a mozgás, a mozgásalapú ritmusgyakorlatok fokozottabb bevonása a zenepedagógia eszköztárába.
A Zeneakadémia Kodály Intézetének bábáskodása mellett létrejövő, szeptemberben útnak indult  program megalapozhatja egy hazai és nemzetközi módszertani tudásközpont, valamint egy Kodály Zoltán nevét viselő szakkollégium létrejöttét is, így jelentős, tovagyűrűző hatása lehet az egész országban és a határokon túl is. (MTI)


2015 – A Fény Nemzetközi Éve Magyarországon

Az ENSZ és az UNESCO 2015-öt a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította, melyhez Magyarország is csatlakozott. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) programbizottságot hozott létre, amely célul tűzte ki, hogy kiterjedt eseménysorral hívja fel a hazai közvélemény figyelmét a fény tudományban, oktatásban, technológiában, művészetekben, illetve az élet minden területén betöltött, kiemelkedően fontos szerepére. Az MTA honlapján (www.mta.hu) november végétől teszi közzé a felhívásokat, pályázatokat és az érdeklődésre számot tartó programokat.