Author

Innovatív jövőkép

A 21. századi információs társadalomban az egyik legnagyobb értéket maga az információ, a megszerzett tudás képviseli, melynek segítségével tovább fejlődhetünk és növelhetjük gazdaságunk versenyképességét. A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) célja, hogy felhívja a figyelmet a gazdaság számára kiemelkedően fontos fejlesztésekre és azok gyakorlati alkalmazásának jelentőségére. Kiváló lehetőségeket biztosítanak a fiatal tehetségek számára. A szövetség működéséről dr. Antos László ügyvezető igazgatót kérdeztük.

– Azoknak, akik nem ismerik részletesebben a szervezetet, hogyan mutatná be a Magyar Innovációs Szövetséget, mi a fő profiljuk, és hogyan járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez?

– A szövetség egyrészt országos, – Európában egyedülállóan – horizontális (tehát nem ágazati) innovációs szakmai szervezet, másrészt tehetségkutatással, -kiválasztással és -gondozással foglalkozik a műszaki és a természettudományos területeken, továbbá tudomány-népszerűsítéssel. Tisztségviselőink, szakértőink száma 80 fő, ők társadalmi munkában végzik tevékenységüket.

– Hogyan valósítják meg ezt a küldetést?

– Társadalmi elismertséget teremtünk az innovációs tevékenységnek, illetve a megvalósítóknak, díjak kiírásával, innovációs versenyek, kiállítások szervezésével, továbbá szakmai véleményekkel, előadásokkal, interjúkkal foglalunk állást a magyarországi innováció gyorsítása mellett. Tisztségviselőink különböző bizottságokban is helyet foglalnak és képviselik célkitűzéseinket.

– Milyen jellegű szolgáltatást nyújt a MISZ azoknak a tagvállalatoknak, melyekkel együtt dolgozik, és egyáltalán kik és hogyan kerülhetnek a tagok közé?

– A MISZ-hez kizárólag jogi személyek – gazdasági társaságok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek, nonprofit szervezetek stb. – csatlakozhatnak, amennyiben elfogadják az alapszabályt. Közvetlen taglétszámunk jelenleg 318, a tagszövetségeink révén csatlakozott úgynevezett „közvetett” tagjaink száma pedig 459. A tagszervezeteket bevonjuk a szakmai egyeztetésekbe, bármilyen szakmai problémával fordulhatnak hozzánk, és folyamatosan jogi és üzleti információkkal látjuk el őket. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy jelentős kapcsolati tőkére tehetnek szert.

– Mely területeken, és hogyan segítik a szellemi termékek létrehozását, terjesztését és jövedelmező felhasználását?

– Azt valljuk, hogy minden gazdasági területen (ipar, mezőgazdaság, közlekedés stb.) szükség van innovációra, melyhez szükségszerűen kapcsolódik szellemi tevékenység. Az innovátorokat elismertséghez, publicitáshoz juttatjuk. Folyamatosan szervezünk olyan rendezvényeket, melyek célja az innovációs tevékenység fontosságának tudatosítása.

– Mitől mondaná eredményesnek a Magyar Innovációs Szövetség működését, milyen sikereket tudhatnak maguk mögött?

– A Magyar Innovációs Nagydíj, melyet az Országházban adunk át, a gazdasági élet legelismertebb díjai közé tartozik. Az eddigi huszonegy pályázati felhívásra összesen 10391 pályamű érkezett, melyekből 917 volt megvalósult, sikeres innováció. Emellett nagyon sikeres a „Meet the scientist˝ (Találkozz tudóssal) című tudomány-népszerűsítő programunk is. Szakmai állásfoglalásainkat a hivatalos szervek, ha nem is teljes mértékben, de figyelembe veszik.

– Milyen stratégiai szerepet tulajdonít a természettudományok területén zajló kutatásoknak a gazdaságélénkítésben?

– Legnagyobb szerepük abban áll, hogy beépülve az oktatásba, jól képzett mérnökök, kutatók állnak a gazdaság rendelkezésére.

– Milyen ösztöndíjprogramokkal, pályázatokkal támogatják a tehetséges fiatalokat ötleteik megvalósításában?

– A tizenöt és húsz év közötti, műszaki és természettudományok területén kimagasló innovatív tevékenységet folytató fiatalokat és mentoraikat az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny keretében díjazzuk ösztöndíjjal. Míg a menedzsment területen készített kiemelkedő színvonalú munkák készítőit Harsányi István-díj pályázat keretében kutatási ösztöndíjjal ismerjük el.

– Hogy zajlik az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, miképpen dolgoznak együtt a fiatal tudóspalántákkal?

A Szövetség 1991 óta, az EU Fiatal Tudósok Versenyével összhangban, évente írja ki a versenyt, amelyre a fiatal tehetségek saját tudományos-műszaki alkotással, illetve önálló kutató-fejlesztő munkával jelentkezhetnek. A tekintélyes bírálóbizottság tagjai személyesen is kikérdezik a versenyzőket. Az oktatási tárcával közösen szervezett versenyen az eddig beérkezett 2437 pályázat közül a zsűri összesen 332 díjat osztott ki. Évente körülbelül tíz fiatalt nemzetközi szerepléshez is juttatunk. A díjazottak számára egyébként működtetünk egy klubot is.