Olvasási idő: 
23 perc

Idegrendszert fejlesztő mozgásterápia

Csodákat mesélnek egymásnak az óvodások és iskolások szülei gyermekeik fejlődéséről. Jó kezekbe kerültek ugyanis: az Újkapu Diagnosztikai és Fejlesztő Központ alapozó terápiájára járnak. Óvónők és tanárok is felfigyeltek a korábban súlyos gondokkal küszködő gyerekek jobb teljesítményére. Riportunkban az Újkapu Központban is alkalmazott módszerről számolunk be, és figyelemmel kísérjük a hatéves Mátyást, aki a felmérést követően tizenkét foglalkozáson vett részt, és noha messze van még a terápia vége, már láthatók az eredmények.

Képzeletbeli kútba engedik az óvodások a jó barátság zálogát; mindenki azt, ami eszébe jut. Évi szívet, Máté fenyőfát, Mátyás gyémántot, Balázs repülőt. A „kútba engedés” közben a gyerekek az óvoda tornatermében hanyatt fekszenek a földön, könyökükre támaszkodnak, fejüket hátraengedik, majd előrehajtják. A ritmust Sík Dániel mozgásterapeuta diktálja. Újabb feladatot ad: odúba nézés következik. Hason, felkönyökölve fekszenek, fejüket lehajtják, felemelik, majd ismét le – számtalanszor. Néha az egész falat beborító tükörre pillantanak. Közben a terapeuta igazít a testtartáson: „Misi, zárd össze az ujjaidat; Imola, nézd meg a kezeidet, egyik előrébb van, mint a másik; Bálint, zárd össze a bokád!” A szülők pedig a bordásfal mellől figyelnek a Központ nyílt napján.

„Ötéves kor után, ha azt látjuk, hogy a gyerek rajzkészsége korának szintjétől elmarad, ügyetlen, rossz a mozgáskoordinációja, gondot okoz a beszéd, diszlexia-veszélyeztetettségre utaló tünetei vannak, akkor indokolt a terápia – mondja Gergely Anikó, az Újkapu vezetője. – A terápiát felmérés előzi meg, amelyen a gyerek fejlettségét térképezzük föl. Megnézzük a csecsemőkori, fejlődéstani és nagymozgásokat, a rugalmasságot, az egyensúlyérzéket, a keresztmozgásokat, a figyelmet. Felderítjük a térérzékelés, a ritmus, a finommotorika területeit, valamint a dominancia kialakulását. Mindezek akkor működnek jól, ha az agyban a hozzájuk tartozó idegpályák érettek. Ötéves korra kell elérni azt a fejlettségi szintet, amikor e területek jól működnek. Genetikailag kódolva van bennünk az idegrendszeri érés folyamata.”

Izgalmas verseny: ki az éretlenebb?

Többszörös túljelentkezés előzi meg a felmérést. A gyerekek párosával, szülői kísérettel jönnek a tornaterembe, ahol egy órán át egyszerű mozgásokat kell végezniük Sík Dániel irányításával. A feladatok végrehajtását Gergely Anikó jegyzeteli. A szülők kicsit izgulnak, mert lesz, aki helyhiány miatt nem fér be a most induló alapozó terápiás csoportba. Itt az lesz a „nyertes”, aki gyengébben teljesít, vagyis inkább fejlesztésre szorul. Két nagycsoportos kisfiú egymás után kapja a feladatokat. Nehezen küzdenek meg néhány feladattal, különösen a hatéves Mátyás, aki csoportjában a legalacsonyabb, több gyakorlat alatt is szopja az ujját, ám mindenképpen gyorsabb akar lenni társánál. Édesanyja azért hozta el, mert Mátyás egyáltalán nem rajzol, és amikor már a csoporttársak kistestvérei is váltott lábbal szaladtak le az óvoda hosszú kerti lépcsőjén, ő még akkor is mindkét lábával rálépett minden lépcsőfokra.

A felmérésen meg kell figyelni az óvodás idegrendszeri érettségét. Ezt tükrözi például, hogy a feladat végzésekor hogyan emeli a fejét. Ha csecsemőkorában jól fejlődött, vagyis a megfelelő időben már szépen tartotta, nem csuklott hátra a feje, ez látszik a felméréskor: jó a fejkontroll. Ám a fejlődésben elmaradt gyerek nehezen hajtja végre az egyszerű feladatot. Fel kell térképezni, milyen a testkontrollja, le tud-e egyáltalán egyenesen feküdni a hátára. Továbbá meg kell figyelni, hogy képes-e úgy emelni a fejét, hogy a lába közben nem mozdul. Tudnak-e önállóan dolgozni a felső és alsó végtagok. Látványosan tükrözik a fejlettséget a különböző járásfajták: külső talpélen járás, sarkon járás; éretlenségi tünet a kényszertartás. Mindebből következtetni lehet arra, hogy mennyire tudja szétválasztani az idegrendszer a testrészek mozgatását, amit – éretlenségi mutatóként – kísérhet „szájmunka” is: csücsörítés vagy a nyelv kényszeres mozgatása. Ez utóbbi abban a feladatban fordul elő a leggyakrabban, amelyben a kéz hüvelyk- és mutatóujját kell összeérinteni „karikában”.

Az egyórás felmérés után egyértelművé válik: Mátyásnak szüksége van az alapozó terápiára, emellett pedig az iskolakezdés elhalasztása javasolt számára.

Odafigyel az óvoda

Mielőtt Mátyásról az Újkapu felmérése kiderítette volna, hogy éretlen, az óvodai fejlesztőpedagógus, Balázsné Ferenczy Judit már elkezdett vele foglalkozni. „Az óvodát kezdő gyerekeknél megfigyeljük az elemi mozgásokat, egyebek mellett a kúszást, mászást, sarkon, talpélen, lábujjhegyen, guggolva járást, szökdelést páros és fél lábon; fejemelést előre, hátra. Ha ezek a mozgások nem mennek, a kivitelezés pontatlan, az idegrendszeri éretlenségre utal. Az ilyen gondokkal küzdő gyerekek közel 70%-a az iskolában nehezebben tanul írni és olvasni” – fejti ki a fejlesztőpedagógus, akinek figyelmét Mátyás óvónői is felhívták arra, hogy a kisfiú rajzkészsége messze elmarad az elvárhatótól.

  Mátyás emberábrázolása messze elmarad a hatévesektől elvárhatótól, és ceruzafogása is problémát okozott neki szeptemberben.

Noha az apró részletek még hiányoznak, az arányok még nem megfelelőek, a rajzon a fej, a törzs és a végtagok már megjelennek. A fejlődés az alapozó terápiának köszönhető.

„A Normafa Óvodában két éve indult az Újkapu terápiája. A szülők egyöntetűen arról számolnak be, hogy a fejlesztésen részt vevő gyerekek koncentrálóképessége, térbeli tájékozódása javult. Egyértelművé vált a jobb- vagy balkezes dominancia. Az elmúlt évek alapján szembetűnő, hogy a gyerekek mind kevesebbet mozognak. Többet vannak otthon hétvégén, legfeljebb bevásárlóközpontba, esetleg néhányan játszóházba mennek el, egyre kevesebben kirándulnak, az óvodába kocsival jönnek. Mindez sokaknál párosul a mozgáskoordináció fejletlenségével. Egyre több gyereknek lenne szüksége az alapozó terápiára” – véli a fejlesztőpedagógus, akitől megkaptuk Mátyás rajzait. Közülük az egyiket hatévesen, az alapozó terápia megkezdése előtt, a másikat három hónappal később, tizenkét foglalkozás után készítette.

„Mátyás mozgásfejlesztése rajzkészségét is pozitívan befolyásolja. Vonalvezetése mutatja fejlődését. Ceruzafogása és az olló használata szeptemberben még problémát okozott neki, ma már képes a kör kivágására és ember megrajzolására. A Goodenough-féle értékelés alapján elmondhatom, hogy noha az apró részletek még hiányoznak, az arányok még nem megfelelőek, a rajzon a fej, a törzs és a végtagok megjelennek” – számol be Mátyás fejlődéséről Balázsné Ferenczy Judit.

Visszaléptetés a haladásért

Gergely Anikó az idegrendszeri átalakítás és a mozgásterápia kapcsán így fogalmaz: „A spontán érés folyamán végbemenő fejlődést újra átéli a gyerek. Nem mindegy, hogy hogyan emeli fel a fejét, hogyan kúszik, mászik. Ezeket a mozgásmintákat nagyon precízen »helyezzük rá az agyra«, vagyis kezdetben tudatosan tanulja, sajátítja el, majd később automatikussá válik. Ezáltal a fejlődésben megrekedt idegrendszer új idegpályákat épít ki. A módszer »visszalépteti« a gyereket abba a korszakba, ahol korábban megrekedt a fejlődésben, és onnan újraindulva fejleszt. A visszaléptetés nem más, mint újraátélés, újrakezdés, vagyis azt teszi, amit kisbabakorban csinált, ám azt nem elegendő ideig végezte, vagy egy mozgásfajta kimaradt, és ez okozta az idegrendszeri éretlenséget. Például amikor azokat a feladatokat adjuk, hogy bizonyos testhelyzetekben nagy ismétlésszámban egymás után emelje a fejét a gyerek, akkor az idegrendszere visszalép arra a fejlődési szakaszra, ahol megrekedt. Ez együtt jár az úgynevezett terápiás regresszióval: a szülő ijedten látja, hogy a gyereke „szétesik”, a meglévő mozgáskoordinációja gyengül. Esetenként visszakerül a dackorszakba, hisztisebb, vagy érzékenyebb, bújósabb lesz. Minél nagyobb a gyerek lemaradása, annál mélyebb regresszióba kerül a terápia elején, sőt a regresszió többször visszatérhet, noha egyre sekélyebben és egyre rövidebb időszakokra.”

Mátyás is visszalépett. Édesanyja erről így számol be: „Még többet szopta az ujját, még játszás közben is; ki sem lehetett húzni a szájából. A regresszió megfigyelhető volt abban is, hogy éjszaka többször felébredt, és követelte, hogy öleljem meg. Reggelenként is legalább tíz perc ölelés után képes bármit is csinálni. Kisbabássága erős kontrasztban áll azzal, hogy mindeközben sakkfeladványokat old meg, és a zenei memóriája, tiszta éneklése kivételes.”

Gergely Anikó felhívta a figyelmet: előfordul, hogy a beszédfejlődés hároméves kori szakaszai előjönnek, a „mi ez?”, a „miért?” korszakokkal együtt. A „visszaléptetést követően” a test elkezdi kiépíteni az új idegpályákat. Vagyis a nem megfelelően „huzalozott” agyban új idegpályák épülnek ki az idegsejtek között. Ez az építkezés történik meg a fejemelgetés, kúszás, mászás hatására is. Ám a folyamat gyorsabban zajlik, mint kisbabakorban. A tanulást a homloklebeny vezérli, és eleinte nagy koncentrációt igényel egy-egy mozgássor kivitelezése. Egy idő után azonban alsóbb szinten is beépül, azaz automatizálódik a mozdulat. Ami azt is jelenti, hogy innentől sokkal kevesebb figyelmet és energiát igényel a kivitelezése.

Dani bácsi elvarázsol

Ahhoz, hogy óvodás gyerekek vezényszóra ugyanazt az apró mozdulatot több tucatszor – egy órán keresztül – megcsinálják; fejet, kart vagy lábat emelgessenek, a terapeutának nagyon kell érteni a nyelvükön. És hogy még élvezzék is a „kínzást”, az már szinte varázslást igényel. Márpedig Sík Dániel foglalkozásait nagyon élvezik a gyerekek. Például Mátyás, aki az alapozó tornára fél nyolckor lelkesen beszalad a tornaterembe, pedig a szokásos óvodai napokon – ásítozva a kialvatlanságtól – kilenc órakor, az utolsók között érkezik.

A monoton feladatokat a terapeuta mesével, énekkel köti össze, a számolást a hónapok, napok nevei helyettesítik – ami szintén erősen fejleszt, hisz a mozgássor kivitelezése mellett a gyerekeknek a hónapok sorrendjére is oda kell figyelniük. „Törekszem arra, hogy a gyerek sikerélményt éljen át, ami később motiválja – mondja Sík Dániel. Sokszor olyan mozdulatot kell végeznie, ami nehezére esik, és magától nem szívesen csinálná. Korábban el is kerülte a helyzetet, ám most itt a feladat: tanítsa meg a fejét, lábát, kezét a mozdulatra. Példa az elkerülésre, hogy amikor mások bukfenceztek, akkor a mozgásfejlődésében visszamaradt gyerek csak gurult, de a közös játékból, fogócskából is kimaradt a gyenge térérzéke, egyensúlyérzéke miatt. A terápián újra és újra jönnek a kényelmetlenséggel járó feladatok, ám a gyerek nem adja fel. Sokszor „szenved”, vagy inkább küzd az órán, majd egyszer csak otthon is megmutatja, még ha nem is sikerül jól. Viszonylag egyszerű mozdulatokról van szó, amelyekre aztán a bonyolultabb mozgásformák alapozódnak, ezért is találó név az alapozó terápia.”

Mélyreható sikerélmény

Hogy a terápia hogyan old szorongásokat, miképp tesz felszabadulttá, arról Sík Dániel így mesél: „Sokszor észreveszem, amikor átéli egy gyerek, hogy sikerült megcsinálnia, amiről azt hitte, soha nem lesz rá képes. Például Mátyásnak nagyon nehéz volt háton fekvésben, könyöklő támaszból leengednie a fejét a földre. Megszenvedett minden mozdulatot, kellemetlen, sőt fájdalmas volt neki, de nem volt hajlandó könnyebbel kiváltani. Ráérzett arra, hogy milyen lenne, ha sikerülne. Megérintette a boldogság, amit a nehézség leküzdése jelentene. Ez adott neki erőt, és meg is csinálta a feladatot. Ezt látom a többi gyereknél is: a mélyre hatoló sikerélményt. És nem az én dicséretem, nem bárki szigorúsága, hanem a belülről fakadó vágy hozza meg a kibontakozást, majd a sikerélmény szülte örömöt”– mondja Sík Dániel.

A pedagógusok, az óvónők és a szülők rendszeresen visszajeleznek, hogy olyan dolgok történtek, amikre egyáltalán nem számítottak.

„Számomra hiteles az, amikor például a harminc éve szakmában dolgozó óvónő elmondja, hogy a gyerek sokkal összeszedettebb, végigcsinálja a feladatot, és nem fordítja fel az asztalt, nem kell állandóan rászólni, és elképzelni sem tudja, hogy mit csináltunk vele, szeretné megnézni. Így több órán előfordul, hogy pedagógusok jönnek látogatóba.”

Amikor a gyerekek fáradni kezdenek, Sík Dániel váratlanul befogja az orrát, és a következő feladat mintha recsegő pályaudvari hangszóróból jönne. Rögtön hatásos az új inger, megy tovább a foglalkozás, végtelen ismétléssel jönnek megint a gyakorlatok. A monotonitástól azonban újra ellankadnak a gyerekek, ám ennek úgy vet véget a terapeuta, hogy tenyere élével lapogatja a hason fekvő ovisok hátát, amit nagy hangoskodás kísér.

„Sokat gondolkodom, őrlődök, hogy minél jobban megértsem, mi történik a gyerekekkel. Töprengek azon, mit jelent az életükben az alapozó torna. Igyekszem megtalálni azt az egyensúlyt, amelyben nincsenek túlterhelve és a fegyelem is elfogadható. Sokat lágyultam az elmúlt években. Vannak helyzetek, amikor nem szeretnék megcsinálni, amit kérek. Igyekszem nem túl magas elvárásokat támasztani, ám dolgozni kell ahhoz, hogy a gyakorlásból sikerélmény váljon, ami aztán tud befelé hatni. Elképzelhető, hogy egy miénktől eltérő kultúrában nem lenne szükség erre a terápiára. Valahol valami kizökkent a világunkban, és azt látom, hogy sok gyerek maga is kizökkent állapotban van. Nincs ott, ahol lennie kellene, és nem tud mit kezdeni bizonyos helyzetekkel. Én nagyon sokszor a gyerekek közé állva, közéjük fekve, velük együtt végzem a gyakorlatokat. Ha kitalálok valami újat, az első, hogy kipróbálom. A terápia különleges hely, ahol a kellemetlen dolgok belső tapasztalat hatására oldódnak fel. Nem kívülről érkezik a segítség, hanem belülről, a saját tapasztalat által. Megszületik a gyerekben a pozitív energia. Szemében akkor nemcsak a siker tükröződik, hanem az is, hogy érzi: egy teherrel kevesebb lett. Ugyanakkor igaz az is, hogy vannak olyan gondok, például családiak, amelyeket ez a terápia nem tud feloldani” – vallja Sík Dániel.

A terapeuta szerint azt is tudatosítani kell a szülőben, hogy a gyerek problémái tükrözhetik a család bajait. Ezért ha a szülő nem ad megfelelő hátteret, akkor a pozitív folyamatok a világ kinyílásakor megrekednek ott, hogy ügyesebben egyensúlyozik, ugrabugrál és fogócskázik, ám nem lesz jobb lelkiállapotban. A környezet szociális, lelki visszahúzó hatásáról még akkor is érdemes szólni, ha a család csak az esetek egy-két százalékában lehetetleníti el a fejlődést.

Fontos a bemelegítés a fejemelések előtt

A "Pinokkió" mozgáskoordinációs gyakorlatsor ütemeit utánozzák a gyerekek

Járás közben a bokát váltva, keresztezve kell megérinteni

Digitalizált kor – és a hozzá társuló tünetek

Másodikos volt Boglárka, amikor édesanyjának feltűnt, hogy nem teljesít elég jól az iskolában, nem megy neki az olvasás, összekever betűket, szavakat, nem érti a szövegek mélyebb tartalmát, összefüggéseit. Harmadikban vált nyilvánvalóvá, hogy komolyabb tanulási nehézségei vannak, a német nyelv különösen nehezen ment, megcsappant az önbizalma, indulatait nehezen kezelte. Ekkor édesanyja a nevelési tanácsadóhoz fordult segítségért.

„Fény derült néhány problémára, például a gyengébb képi memóriára és szerialitásra. Egy évig foglalkoztak a nevelési tanácsadóban Bogival, de nem történt javulás” – idézi fel a nehéz időszakot az édesanya, Laczkovich Dóra, aki a sikertelenséget látva máshonnan kért segítséget: elvitte immár felsős kislányát az Újkapu Központba. „Ott egy többórás, rendkívül alapos vizsgálaton kiderült, hogy az ismerteken kívül még komoly szövegértési gondjai is vannak. Ezután kezdtük a terápiát. A fejlesztésen többek között az asszociatív gondolkodást segítő, úgynevezett homloklebeny-gyakorlatokat kapott Bogi, valamint külön foglalkoznak a matematikával és a magyar nyelvvel.” A gyakorlatok annyira összetettek és bonyolultak, hogy még a szülőknek is beletörik a bicskájuk, amikor megpróbálják Bogival együtt csinálni a házi feladatot. Például miközben a „Lementem a pincébe vajat csipegetni” mondókát kell hibátlanul elmondani, egy több síkban kivitelezett, keresztező mozgásokból épülő hosszú „koreográfiát” kell szintén jó sorrendben végrehajtani. Megéri, mert Boglárka már könnyebben és önállóbban tanul. „Amikor hazajön az iskolából, örömmel újságolja, hogy eszébe jutnak olyan szavak, amelyekről korábban azt gondolta, biztos el fogja őket felejteni. Hisz régebben, ha meghallgatott egy szöveget, már nem tudta leírni.”

Gergely Anikó tapasztalata szerint egyre több iskolás gyereknek nem megy az írás, az olvasás; gondjuk van a figyelemmel, nem tudnak az órán koncentrálni. Ennél a korosztálynál az óvodásokénál komplexebb felmérést végeznek az Újkapuban, hiszen a tanuláshoz szükséges funkciókat is meg kell nézni. Az írás, olvasás, szövegértés, beszédészlelés és beszédértés, valamint figyelemtesztek eredményétől függ, hogy elegendő-e a mozgásterápia. A társuló tünetek szükségessé tehetnek egyéb vizsgálatokat is, például szemészetit vagy audiológiait. Ez utóbbi indokolttá teheti a Berard-féle hallási figyelem tréninget, amelyet hallásébresztésnek is szoktak nevezni. Kiegészítő terápiaként szükség lehet olvasástechnika-tanulásra, vagy komplex tanulási terápiára, szakmai rövidítéssel: NILD-re. Mivel a mozgásterápia a bal agyféltekére hat, az anyanyelvi területet erősen stimulálja. Így gyakran előfordul, hogy az írás és az olvasás gondjait megoldja a mozgásterápia.

„Az alapozó terápia hátterét az idegélettan, a fejlődéslélektan, a pedagógia és pszichológia összefüggései adják – szól a szükséges ismeretekről Gergely Anikó. – Tisztában kell lenni az idegrendszeri fejlődés struktúrájával és a legújabb tudományos ismeretekkel. Az agykutatási eredményekhez igazodva fejlesztjük tovább a terápiát az Alapozó Terápiák Alapítvány vezető terapeutáival. Több gyakorlatsorunk komoly változáson ment át az elmúlt huszonöt évben, illetve kiegészült újabb fejlesztési területekkel. Figyeljük, hogy miként rétegződnek egymásra az agy területei, azok hogyan ingerelhetők, miként építhetők ki hatékonyabban az új idegpályák.”

A tudományos ismeretek bővülése közben a terápiás módszerekre hatással van az is, hogy maguk a gyerekek is változnak; mind komplexebb problémákkal lehet találkozni. Az éretlenségi tünetek egyre korábban és összetettebben jelennek meg, például tizenöt évvel ezelőtt sokan kizárólag figyelemzavaros tünetekkel igényeltek terápiát, ám ma ez a tünet kísérőjévé vált hallási vagy látási problémáknak.

„Ez az egyik terméke a mai, digitalizált kornak. Az agy nagyon hamar kapja a digitális ingereket, amelyeket nem tud megfelelően feldolgozni. Mintha a csecsemők is éreznék, hogy egy gyorsuló világba születtek, a mozgásfejlődésük is fokozottabb ritmusban történik, hamarabb állnak fel, kezdenek járni, rövidebb a mászási, kúszási szakasz, sőt ki is marad, amikor a gyerek pillanatok alatt felül, feláll, majd elindul. Emiatt már a bölcsődében egyre inkább előjönnek az éretlenségi tünetek. Ennek hatására a fejlesztés elkezdése is egyre korábban lehet indokolt.”

Szakorvos a diagnosztikában

Gergely Anikó konduktor-tanító, tehetségfejlesztési szakértő több mint húsz évvel ezelőtt kezdett foglalkozni a mozgásterápiával, és hat éve alapította meg az Újkapu Központot. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a diagnosztikára. Cél, hogy a gyerekek felmérése minél teljesebb legyen. Ötéves gyerekeket vizsgálnak úgy, hogy ne csak az idegrendszeri érettségüket térképezzék fel, hanem a társult jellemzőket is, például az észlelést. Fontos, hogy minél szélesebb területet tudjanak felmérni, így felderíthessék a probléma valódi okát. Ezzel elkerülhető a tüneti kezelés, és valóban a legfontosabb területet érintő terápiát kapja a gyerek. Az Újkapu foglalkozik a hallási figyelem tréningjével is: a halláson keresztül ingerlik az idegrendszert. Ez társul a mozgásterápiához, azzal együtt fejti ki hatását. E módszerrel azon a gyereken tudnak segíteni, aki például megkésett, hibás beszédfejlődésű, lassabban olvas, nehezebben követi a tanárt. Szakorvosok is részt vesznek a diagnosztikában, és a munkatársak között van család-, illetve pszichoterapeuta is.

„Gyakran a pedagógussal is felvesszük a kapcsolatot, szerencsére sokan igénylik a szakmai konzultációt. Ezen megbeszéljük, hogyan lehet segíteni a gyereket, aki ráadásul másképp is gondolkodik, mint az átlag, ezért nem tud bekapcsolódni az osztály munkájába. Az a célunk, hogy a terápiával integráljuk őt. A tanulási terápiát – az úgynevezett NILD-et – az iskolai tananyaghoz igazítjuk.”

Egyre több felső tagozatossal is foglalkoznak az Újkapuban. Esetükben vezető tünet a figyelemprobléma és a stratégai gondolkodás hiánya, ami akkor okoz igazán nehézséget, amikor a tanító néni szárnyai alól kikerülnek a gyerekek, és önállóan kell feldolgozniuk olvasmányokat, megoldaniuk szöveges feladatokat. „Ezeket is abból a szempontból vizsgáljuk, hogy az idegrendszer fejlesztése és a tanulás oldaláról miként lehet segíteni.”

Az Újkapu elnevezés kifejezi, hogy a fejlesztésnek és terápiának köszönhetően korábban ismeretlen lehetőségek nyílnak a gyerekek életében. „Azzal, hogy az idegrendszerük a koruknak megfelelően éretté válik, biztonságban érzik magukat a világban. Ugyanis sok társuló tünet, például szorongás, magatartászavar, éjszakai felriadás, bepisilés vagy más szélsőség tükrözi, hogy a gyereknek labilis az egész világ, nincs biztonságérzete. A terápiában azonban a gyerek személyisége kinyílik, bátor lesz, érzelmi és lelki egyensúlya helyreáll, majd óvodai és iskolai környezetben visszahúzódottsága megszűnik, játszani kezd társaival. Vagyis valóban új kapu nyílik számára a világra.”