Olvasási idő: 
18 perc

Hol a boldogság?

Boldogságórák gyerekeknek

Minden évben március 21-én van a Boldogság Világnapja. Ebből az alkalomból bemutatjuk a 2014-ben indult Boldogságóra Programot, és megismerhetjük a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola többéves jó gyakorlatait is a témában.

A boldogságkeresés örök emberi törekvés. Petőfi Az apostol című művében egyértelműsíti: „Mi célja a világnak? Boldogság!”

Mi is a boldogság? A Wikipedia definíciója szerint:

„A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet. Egy olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, mégsem tudjuk meghatározni, hiszen magában foglalja életünk minden oldalát és ezzel emberi teljességünket.”

2012-ben nyilvánosságra hozták az egyes országok általános boldogságát vizsgáló World Happiness Report indexet. Az Earth Institute gondozásában készült jelentésből kiderül, hogy Magyarország csupán a 96. helyet foglalja el a listán. A 2017-ben közzétett, OECD-országok állampolgárainak boldogságindex-felmérésében Magyarország az utolsó helyen állt – a magyaroknál a fejlődő országok lakói is boldogabbak voltak. Szinte minden nemzetközi összehasonlító vizsgálat megállapítja, hogy Magyarország Európa „boldogtalanabb felén” helyezkedik el.

Mi is szeretnénk pedig boldognak érezni magunkat, s főleg szeretnénk boldognak látni gyermekeinket! A boldogságot kutató Nemzetközi Pozitív Pszichológiai Mozgalom  szerint meg lehet tanulni boldogan élni.

A boldog életszemlélet előreviszi az egyént, s az egyén hatásával a környezetét, az egész társadalmat.

 1. A boldog emberek pozitívan gondolkodnak, bíznak magukban és a szerencséjükben, a jóra számítanak. Magabiztosabbak lesznek, ami által valóban szerencsésebbek abban, amihez fognak. A negatív beállítottságú emberek a rosszra számítanak, és az általában valóban be is következik.
   
 2. A boldogabb emberek a rossz dolgokra is másképp reagálnak. Vigasztaló számukra, hogy lehetett volna rosszabb is, illetve most már jó következik.
   
 3. A boldog emberek a siker reményével vágnak bele új dolgokba, kihasználják az adódó lehetőségeket. A negatív beállítottságú ember előre sopánkodik, nem kockáztat, elkerüli a kínálkozó alkalmakat.
   
 4.  A boldog emberek a testi állapotukra is jobban figyelnek, s megfelelő erőbedobással nekigyürkőznek a feladatoknak. Élnek az adott lehetőségekkel.
 5. (https://szendreiadam.hu › pozitiv-pszichologia)

A pedagógus oktató-nevelő munkát végez. A rábízott gyerekeknek nemcsak az értelmét igyekszik fejleszteni, hanem a személyiségfejlesztés terén is komoly feladatai vannak.

Az elhivatott pedagógusok szerint:

 • fontos a lelki nevelés;
 • fontos, hogy életvezetési technikákat is átadhassanak;
 • fontos a problémás helyzetek megoldására való felkészítés;
 • fontos a hátrányos helyzetű, problémás gyerekek lelki megnyerése, kezelése;
 • fontos a jó osztályközösség megteremtése;
 • fontos a kiegyensúlyozott, boldog gyermekarcok látványa.

Egyre szélesebb körben népszerű hazánkban egy olyan program, ami az iskolás korosztály számára a boldogságra való képesség fejlesztéséhez ad ötleteket és módszertani segítséget.

Ez a Boldogságóra program.

A Boldogságórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében Bagdi Bella, az alapítvány elnöke.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke,
a Boldogságóra program fővédnöke

Gyerekek munkái

A Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság Intézet szakmai csapata egy teljes programot dolgozott ki a diákok boldogságra való tanítására. A cél, hogy megismerjék a boldogság fő összetevőit, s a program részeként elvégzett gyakorlatok hozzájáruljanak a gyerekek boldogságszintjének a növeléséhez. Elérhető, hogy könnyebben nézzenek szembe a problémákkal, képesek legyenek megbirkózni a nehézségekkel, s eközben nő az önbizalmuk, kiegyensúlyozottabbá válnak. Személyiségük részévé válnak olyan életmódozatok, amelyek a felnőtt életükre is kihatnak. Megtanulják a testi-lelki egészség megtartásának módjait, csökken a szorongás.

2016-ban az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma Prof. Oláh Attila vezetésével tudományosan mérte a Boldogságóra program hatékonyságát. A gyerekek kérdőíveket töltöttek ki a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet, a kutatásvezetők és a pedagógusok együttműködésével, és immár hivatalos a végeredmény: tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez.

A hatásvizsgálatok igazolták, hogy a boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és kreativitást. A bizonyítékok azt húzzák alá. hogy a pozitív élményállapotok megteremtését, fenntartását és fokozását boldogságórák és fejlesztő programok keretében mind szélesebb körben kellene gyakorlattá tenni.

A Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll.

 • Témakörök
 • Boldogságfokozó hála
 • Optimizmus gyakorlása
 • Kapcsolatok ápolása
 • Boldogító jócselekedetek
 • Célok kitűzése és elérése
 • Megküzdési stratégiák
 • Apró örömök élvezete
 • Megbocsátás
 • Testmozgás
 • Fenntartható boldogság

Korcsoportok szerint válogatták össze a feladatokat (3–6, 6–10, 10–14, 14–20 éveseknek). Több mint 200 személyiségfejlesztő játék, gyakorlat található a könyvekben.

Az alapítvány munkatársai kidolgozták a 10 hónapra megadott témákhoz az iskolai programot munkafüzettel, letölthető segédletekkel, hanganyagokkal általános és középiskolás tanulók számára. Egy téma feldolgozására az egész hónap rendelkezésre áll, s minden témához tartozik egy mese, egy dal, s sok-sok játékos gyakorlat. A Boldogságórák tapasztalatai alapján születtek meg a munkafüzetek, kézikönyvek. Azok a pedagógusok, akik céljaikhoz, munkájukhoz hasznosítani szeretnék a programot, minden segítséget megkapnak. Jelentkezés, regisztráció után 30 órás akkreditált képzésen vehetnek részt, hogy a személyiségfejlesztő órákat eredményesen tudják megtartani. A szükséges segédleteket letölthetik a honlapról (www.boldogsagora.hu, www.boldogiskola.hu), a nyomtatott kézikönyvet pedig megkapják az alapítványtól. Már több mint 2200 pedagógus tart boldogságórákat Magyarországon s a határon túl is, s a bevont csoportok száma 1439.

A programban résztvevők örömteli tapasztalatokról számolnak be. Sok gyerek egyébként nehezen képes kifejezni az érzéseit, nincs ezekkel tisztában, a boldogságórák nyomán azonban megtanulják értékelni az élet apró örömeit, s a dolgokat úgy szemlélni, hogy megtalálják bennük a jót. Jobban figyelnek egymásra, társas kapcsolataik pozitívan alakulnak, igaz barátságok fejlődnek, indulataikat jobban tudják kezelni. A Boldogságóra keretei közt megtanulják, mi az empátia, az elfogadás. A vidám légkörű órákon sokkal nyitottabbak, megosztják érzéseiket egymással és tanárukkal.

A hatásról csak dicsérő szavakat lehet olvasni a programban részt vevő pedagógusoktól. Tapasztalataik szerint a közös gondolkodás, az egy célért munkálkodás erősítette az osztályközösséget, toleránsabbak lettek egymással a gyerekek, s ehhez nem kellett más, mint havi egy óra foglalkozás és a mindennapos gyakorlás. A gyerekek mentális megerősödése érezhetővé vált, önbizalmuk erősödött, ami a tanulmányi eredményükön is megmutatkozott. Az érzelmi gazdagodás személyiségük olyan mértékű fejlődését hozza, ami felnőttkori életüket is jobbá teszi – vélekednek a pedagógusok.

A program népszerűségét növeli, hogy a Jobb Veled a Világ Alapítvány pályázatokkal ösztönzi az intézményeket, pedagógusokat. A programban részt vevő nevelési-oktatási intézmények számára elnyerhető a Boldog Iskola és az Örökös Boldog Iskola cím. Mivel óvodák számára is van lehetőség a programba való bekapcsolódásra, ők Boldog Óvoda és Örökös Boldog Óvoda címre pályázhatnak. A Boldog Iskola és Boldog Óvoda cím egy tanévre szól, a pályázati időszakban a következő tanévre szóló címre pályáznak az intézmények. A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható.

Érdemes pályázni, mert a címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Iskolák vagy a Boldog Óvodák hálózatának, s számukra az Alapítvány szakmai programokat szervez, és minden segítséget megad a program folytatásához. A cím elnyerése az intézmény társadalmi elismertségét, pozícióját erősíti. A szülők számára is vonzó lesz egy olyan oktatási intézmény, ahol ez a nevelési cél a pedagógiai program része, s elismerten eredményes munkát végez.

A pályázati feltételekről a www.boldogiskola.hu oldalon minden információt megkapnak az érdeklődő, pályázni kívánó intézmények, akik kérdés esetén írhatnak a palyazat@boldogiskola.hu e-mail-címre is.

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje az adott tanév júniusának vége.

A pályázati dokumentációnak fontos része az intézményvezető szándéknyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb szeptember 15-ig szerepelni fog a Boldogságóra projekt, a tízhónapos program tematikájának megfelelő ütemezése, a felelősök és határidők meghatározásával. A programba a pályázati határidő után is lehet jelentkezni, s ha nem szeptember elsején tudják elkezdeni a 10 hónapos tematikát, sincs gond, mert azzal a havi témával kezdenek foglalkozni, ahol az éves projekt tart.

Volt már szó hatásvizsgálatról, a programban részt vevő pedagógusok kedvező tapasztalatairól. Ezeket a különböző médiumok közölték. Én személyes látogatást tettem egy iskolában – a továbbiakban róluk lesz szó.

A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola már 2015 óta lelkes és boldog résztvevője a Boldogságprogramnak. Az iskola tagja a Boldog Iskolák Hálózatának, s tulajdonosai az Örökös Boldog Iskola címnek. Személyes megkeresés alkalmával sikerült olyan pedagógusokkal beszélnem a tapasztalataikról és a program hatásáról, akik nagyon elégedetten és lelkesen számoltak be arról, hogy pedagógiai munkájukat milyen mértékben segítette és segíti a mindennapokban is ez a projekt.

Az iskola honlapján (www.beszedesdunafoldvar.hu/dbmmoni/boldog-iskola-program/) büszkén írnak a program résztvevői:

„Iskolánk csatlakozott a Boldog Iskola Programhoz három osztállyal (2.c, 3.a és 4.c osztályok) a 2016–2017. tanévben. A tanulók Boldogságórákon vesznek részt havi rendszerességgel, amelyeket tanítóik tartanak számukra.

Ezen órák célja, hogy optimista gondolkodásra tanítsák meg a gyermekeket. A szeptemberi feladatuk hálatabló és hálakuponok készítése volt.”

„Ebben a tanévben csatlakoztunk a programhoz. A ’Hála’ téma feldolgozása sok örömet okozott számunkra. A hálakuponokon lévő kis üzeneteket olvasva, rajzaikat ismét végignézve, visszagondolva beszélgetéseinkre, hálát és büszkeséget érzek tanítványaim felé. Izgatottan, s nagy szeretettel készítették kis kuponjaikat, s izgalommal várják, mit szólnak majd Szüleik, ha megkapják e meglepetéseket.”

Az intézmény vezetője, Keresztesné Katona Mária és helyettese, Lókiné Zsóri Gabriella elmondták, hogy a programra alsós pedagógus kolléganők figyeltek fel, s kérték a vezetés és a tantestület támogatását a részvételhez. A projektben való munkálkodás tehát nem a vezetők által elrendelt feladat, hanem a pedagógusi jobbító szándék, igény jelentkezett ilyen módon. Hegedűsné Katona Klára tanítónő azonnal talált társakat az egyébként is jó munkakapcsolat talaján Somogyi Lászlónéval és Széles Lászlónéval.

2016-ban mindjárt három gyerekcsoporttal pályáztak a részvételre. A tantestület és a vezetés támogatásával immár hivatalos, a pedagógiai programban rögzített célként jelenhetett meg az iskola életében a Boldogságprogram. A személyiségfejlesztési célokat, az azokat megvalósító feladatokat addig is alaposan kidolgozva tartalmazta az iskolai alapdokumentum, de a programba bekapcsolódással olyan módszertani segítséget kaptak a célok megvalósításához, ami jelentős sikereket hozott munkájukban.

Tapasztalataikról kérdeztem őket, lelkesen vették át egymástól a szót, hogy mennyire kedvezően fejlődik kis tanítványaik személyisége és egyúttal az osztályközösségük is. Úgy érzik, hogy a gyerekek nagyon várják a boldogságórákat, annyi érzelem, mondanivaló szabadul fel egy-egy órán, hogy még őket is meglepi, s a program szerinti havi egy óra egy-egy téma feldolgozására nem is elég. Természetesen a foglalkozások anyagát mindig az adott gyerekcsoporthoz igazítják. Úgy érzik, hogy amit kapnak ezeken az órákon a tanítványaik, az egy kis csomag az életre. A gyerekek azért is örülnek az alkalmaknak, mert azokról a dolgokról beszélhetnek, azokkal a gondokkal foglalkozhatnak, ami a hétköznapi életben nagyon foglalkoztatja őket.

Megható történet hangzott el arról, hogy az egyik kis roma tanuló nem tudott mit kezdeni azzal a feladattal, hogy jellemezze magát: ’Milyen vagy Te?’ A többiek annyi pozitív dolgot soroltak fel róla, hogy a végén az derült ki, hogy ő igazán szerethető! Azóta máshogy áll a társaihoz, sőt az iskolai feladatokhoz is. A gyerekek a program által befogadóbbá, egymás iránt toleránsabbá válnak. A relaxációs gyakorlatokat is nagyon szeretik, érezhető a feszültség kiengedése.

Az iskolán belül már más pedagógusok is dolgoznak a programban. Csányiné Varga Mónika, Bálint Mária szerint azok a pedagógusok tudnak a projektben részt venni és eredményeket elérni, akik nagyon hisznek benne és elkötelezettek. Büszkék, hogy egyre többen érdeklődnek a munkájuk iránt, s híre van a hatékonyságnak. Más településekről is olyan osztályba jönnek beiratkozni tanulók, ahol ez a program fut, mert régi iskolájukban beilleszkedési problémájuk volt. Tartottak már nyílt órát is, Bogyiszlóról és Bölcskéről jöttek érdeklődő pedagógusok, de a városi közvélemény is tud az eredményes munkáról, a helyi tévé műsora bemutatta őket. Egyre szélesebb körben ismerik meg a programot, a következő évben már az óvoda is bekapcsolódik.

A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola immár négy csoporttal dolgozik a programban, a felső tagozatban is folytatódik a munka az előző évben már megtapasztalt formában, de az ötödikeseknek megfelelő szinten. E lelkes pedagógusközösség munkájáról, tapasztalataikról írni hálás dolog, hisz meggyőzőek a gondolataik, érzéseik a Boldogságórák hatékonyságáról. Az a cél, hogy minél többen kapcsolódjanak be a programba gyermekeink mentális fejlődése érdekében, akkor teljesülhet, ha közkinccsé tesszük azokat a sikereket, amiket ezzel a programmal elértek, s követendő példaként tekintünk rájuk.

A program ismertetéséhez a www.boldogiskola.hu és a www.boldogsagora.hu oldalakon található információkat használtam, s ajánlom az érdeklődő pedagógusoknak, szülőknek. A konkrét tapasztalatokról a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskolában tett látogatásom alapján számoltam be.


 

A téma aktualitását aláhúzza, hogy a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program elkötelezett szakembergárdája a Boldogság Világnapjára, március 21-ére online konferenciát szervezett, melyen 16 pszichológus és szakember előadásából ismerhették meg pedagógusok, szülők, hogyan lehet felülkerekedni a nehézségeken, alkalmazkodni a mindennapi kihívásokhoz. www.pozitivpedagogia.hu

 

A Boldogságóra Program szakmai vezetői kidolgozták az Erősségközpontú Oktatási Programot. A program legfőbb célja, hogy lehetőséget biztosítson a pedagógusoknak arra, hogy tantárgyspecifikusan építsék be pedagógiai programjukba a jóllét tudományát. A program a boldog élethez szükséges pszichés alapok feltárásával járul hozzá a gyerekek személyiségfejlődéséhez, s eszközöket ad a lelki jóllét megteremtéséhez és a kihívások legyőzéséhez. A programba történő bekapcsolódáshoz minden információ megtalálható a www.ekop.hu oldalon.