Author

Hogyan történik a kísérleti tankönyvek tesztelése

A 2014/15-ös tanévben megjelent kísérleti tankönyvek kipróbálásának módszertanát – a TÁMOP 3.1.1. program II. szakasza keretében zajlott – előzetes kutatás tapasztalatai alapján alakítottuk ki. Szűkebb értelemben véve tehát egy tesztelési rendszer fejlesztéséről van szó, melynek az a célja, hogy a tankönyvek használhatósága (taníthatósága, tanulhatósága) az osztálytermi gyakorlat, a tanári tapasztalatok figyelembevételével is értékelhetők legyenek. A kísérleti tankönyvek szerzői így a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával tudják a tankönyvek fejlesztését lezárni. A kutatás fókuszába a két legfontosabb érintett csoport került, a tanárok, akik a tankönyv taníthatóságát, illetve a diákok, akik a tanulhatóságát értékelték.

A kutatás során a lehetséges eszközök legszélesebb körét teszteltük: számos kvantitatív (online kérdőívek, valamint év végi online értékelő raszter), kvalitatív (interjúk a pedagógusokkal, fókuszcsoportos interjúk a diákokkal), valamint kvalitatív és kvantitatív elemeket is tartalmazó módszert (online tanítási munkanaplók kitöltése a tankönyv leckéiről, óralátogatások strukturált szempontrendszer alapján) alkalmaztunk, hogy felmérjük eredményességüket és erőforrásigényüket. A kipróbálás tesztelése a 9. évfolyamos szakiskolai közismereti kísérleti tankönyvön történt. A 2014 májusában zárult adatfelvételbe 28 iskola több mint 120 tanárát és közel 500 diákját vontuk be.

A kutatás eredménye egy olyan átfogó módszertan kidolgozása volt, mely a különböző módszerek szintézise és összekapcsolása révén a pedagógusok és diákok szélesebb köréből merítve képes a tankönyvekre vonatkozóan részletes, mélyreható információk összegzésére. Ezen információk segítségével lehetővé válik a tankönyvek fejlesztésének lezárása.  

A 2014/15-ös tanévben megjelent kísérleti tankönyvek kipróbálásához szükséges eszközöket az előzetes kutatásban tesztelt széles repertoár tapasztalatait felhasználva, de szűkebb keretek között alakítottuk ki. A cél az, hogy a tankönyvek gyakorlati kipróbálása rendszerszinten is működőképessé váljon, emellett a lehető legsokrétűbb információk birtokába jussunk. Ehhez a legjobb út a kvantitatív és kvalitatív elemek együttes, kombinált alkalmazása. A kérdőívekben a pedagógusok a tankönyvek tanítása során szerzett tapasztalataik alapján tantárgypedagógiai szempontból értékelik a tankönyvi minőség különböző elemeit, ezek működését az osztálytermi gyakorlatban. Ezt egészítik ki az interjúk konkrét tapasztalatai. A munkanaplók segítségével lehetővé válik a tankönyvek leckéinek részletes értékelése, ez ad lehetőséget a szerzők, szerkesztők számára a módosításokra, javításokra. A 27 kísérleti tankönyv kipróbálásában több mint ezer pedagógus vesz részt.

Magyarországon a tankönyvek gyakorlati kipróbálásával kapcsolatban még nincs olyan előzmény, amely teljes körűen kialakított volna egy ilyen modellt. Ezért volt indokolt az előzetes kutatás, melynek segítségével létre tudjuk hozni a rendszerszinten is jól működő tankönyvi kipróbálást.