Olvasási idő: 
9 perc
Photographer

Friss hírek a kísérleti tankönyvekről

Szeptembertől 27 kísérleti tankönyv, 21 db munkafüzet és 2 db szöveggyűjtemény, tehát összesen 50 könyv (62 kötet) jelenik meg az általános iskolák 1., 2., 5., 6., valamint a középiskolák 9., 10. évfolyamai számára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a kísérleti tankönyvek és taneszközök elkészítését az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) végezte.

A kísérleti tankönyveket ősztől 126 iskola és 966 – erre a feladatra önként jelentkező – pedagógus fogja úgy használni, hogy dokumentált tapasztalataik beépülhessenek majd a fejlesztés további folyamatába. A tankönyvek nyomdai munkálatai július végén befejeződtek, a kötetek a Könyvtárellátó (KELLO) raktáraiból jutottak el az iskolákba. A kísérleti tankönyvek fejlesztésénél hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények (egyetemek), valamint a gyakorló pedagógusok osztálytermi tapasztalatainak felhasználása is. Az új taneszközök a korszerű, tanulóközpontú oktatási elvre épülnek, és a diákok kompetenciáinak fejlesztésére fókuszálnak. A megújuló tankönyvek sokszínűek, számos pedagógiai módszert vonultatnak fel, és a legkorszerűbb pedagógiai metodikák felhasználásával készülnek.

Az új tankönyvek augusztus 5-étől teljes terjedelmükben elérhetőek az OFI honlapján (www.ofi.hu), így a pedagógusok, diákok és szülők egy hónappal az iskolakezdés előtt már megismerkedhettek az új taneszközökkel.

A kísérleti tankönyvek tankönyvvé nyilvánításával kapcsolatban meghatározó elvi újítás – amelyre korábban ekkora körben nem volt példa –, hogy a majdani végső változatok elkészítése a pedagógusok, diákok és szülők véleményeinek figyelembevételével történik. Ezért nevezi a jogszabály ezen könyveket kísérleti tankönyveknek. Az ilyen, kipróbáláson alapuló fejlesztésre a piaci alapú tankönyvellátás korábban nem adott lehetőséget.

A kísérleti tankönyvek széleskörű kipróbálása az idei tanévben 1501 intézményben, és közel ugyanennyi pedagógus részvételével történik. Ez a minőségbiztosítási eljárás garanciát ad arra, hogy a végleges tankönyvek színvonala minden korábbi fejlesztést felülmúljon.

                                                                  • • •

Mind a tankönyvek, mind a hozzájuk kapcsolódó digitális oktatási tananyagok és kiegészítő feladatok elérhetőek lesznek a Nemzeti Közoktatási Portálon is – mondta el Kaposi József, az OFI főigazgatója július 28-án egy sajtóbeszélgetés keretében, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tankönyvekből egy évig fognak tanítani, majd a könyveket a beérkező észrevételek alapján átdolgozzák, fejlesztik. Közel ezer pedagógus véleményezi majd ezen kiadványokat, akik önként vállalták ezt a munkát. 2018-ra ölt végleges formát minden tankönyv az összes évfolyamon, amit a tankönyvek új generáció­jának hívunk – tette hozzá a főigazgató. A megújuló tankönyvek számos olyan módszertani újdonsággal rendelkeznek, melyek interaktivitásra buzdítanak, és jobban motiválják a diákot a tanulásra.

Kojanitz László, az OFI szakmai vezetője elmondta, hogy a tankönyvek szövegeiben az egyik legfontosabb szempont a közérthetőség volt, ezért figyelembe vették a korosztályokra jellemző szókincset és szövegértési szintet. A tankönyvek felépítése és a digitális tananyagok tanulóközpontúak, minden egyes téma után interaktív feladatok következnek, amelyekkel azonnal tesztelhető a megszerzett tudás. Az új kísérleti tankönyvek fejlesztésénél nemcsak a gyerekek tanulási motivációjának erősítése volt a cél, ugyanis a könyvek a pedagógusoknak is segítséget nyújtanak a tanórák felépítéséhez. Az egyik legfontosabb módszertani újítás például az anyanyelv és irodalom tankönyvekben az volt, hogy a klasszikus szerzők mellett kortárs szerzők művein, sőt mozifilmek elemzésén keresztül ismertetik és szerettetik meg az adott korosztállyal a klasszikus műveket.

Németh György tanszékvezető egyetemi tanár egyike a tankönyvszerzőknek, ő a történelemkönyvek megírásában vett részt. Mint elmondta, a korábban általa olvasott tankönyvek hemzsegtek a hibáktól, amiket a mostani fejlesztés során kijavítottak, és a jövőben folyamatosan felülvizsgálnak.

                                                                   • • •

A debreceni Alföldi Nyomdában mutatták be a futószalagról utolsóként legördülő megújuló tankönyveket július 29-én.

Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár az üzembejárást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a könyvek minden korábbinál alacsonyabb áron kerülnek az iskolákba, többségét önköltségi áron (kötetenként kb. 350-400 Ft), a szakiskolai kísérleti közismereti tankönyveket pedig térítésmentesen biztosítja az OFI a diákoknak. Ezért az összegért – a korábbi sokszereplős tankönyvpiaccal ellentétben – a szülők számára megfizethető, minőségben és tartalmilag tekintve is tartós tankönyvet kapnak a diákok. Hozzátette, ezzel a tankönyvsorozattal már 1,5 milliárd forint megtakarítást ért el a tankönyvellátás, amiből egymilliárd forint az államnál jelentkezik, félmilliárd pedig a családok pénztárcájában marad. A köznevelési rendszer átalakításának egyik fontos eleme volt, hogy Magyarország bármelyik részén születendő gyermek lehetőséget kapjon a tudásával érvényesülni. Ehhez egységes tartalmi szempontok és minőségi tankönyvek szükségesek – tette hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettese hangsúlyozta, hogy a megújuló tankönyvek tartós technológiával készülnek, így a család több tagját, generációját is kiszolgálhatják. Kósa Lajos, Debrecen polgármestere szerint a gyerekek esélyegyenlőségét az új típusú tankönyvellátás és a megújuló tankönyvek jobban szolgálják.

Kaposi József, az OFI főigazgatója elmondta, hogy a megújuló taneszközök mindegyike megállná a helyét a többi, piacon lévő tankönyvvel szemben. Ez azzal magyarázható, hogy egyrészt számos kiváló szerzőt és szerkesztőt kértek fel, másrészt rengeteg korábbi tapasztalatot sikerült felhasználni. Az államilag irányított tankönyvfejlesztés garantálja a kerettantervi fejlesztési célok és tartalmak intelligens módon történő megjelenését, továbbá a tudományos műhelyek (pl. egyetemek) és a kulturális közintézmények (pl. múzeumok, levéltárak) aktív bevonásának lehetőségét is.

György Géza, az Alföldi Nyomda vezérigazgatója közölte: az elmúlt nyolc-tíz hétben több mint négymillió darab, száz kamionnyi tankönyvet állítottak elő, aminek a negyedét az OFI által megrendelt megújuló tankönyvek tették ki.

1-2. évfolyamon a magyar, matematika és környezetismeret, 5. és 6. évfolyamon a magyar, matematika, természetismeret, történelem és erkölcstan, míg 9-10. évfolyamon a magyar, matematika, történelem tantárgyak kísérleti tankönyvei, továbbá a hozzájuk tartozó feladatgyűjtemények és munkafüzetek újultak meg.
A papíralapú tankönyvek fejlesztésével párhuzamosan kiépül a Nemzeti Közoktatási Portál is. E nagy kapacitású, és könnyen hozzáférhető digitális felület interaktív eszközökkel fokozza a tanulási kedvet, továbbá a tanórák alkalmával a pedagógusok változatos ismeretforrásokat mutathatnak be a diákoknak. Ez arra is lehetőséget ad majd, hogy személyre szabott feladatokon keresztül, differenciáltan segítsék az értelmes tanulást, valamint megbízható visszajelzést adjanak a tanulók egyéni teljesítményéről.
A fejlesztés fontos része a pedagógusok felkészítése a kísérleti tankönyvek használatára, így 2014 júniusában közel 2000 tanár kapott országszerte tájékoztatást az új kiadványok tartalmi felépítéséről és módszertanáról. A pedagógusok felkészítése augusztusban folytatódik, és a tanév során folyamatosan tart.
 

A tankönyvek a 450 éves Alföldi Nyomdában készültek

Rétvári Bence, Kósa Lajos és Czunyiné dr. Bertalan Judit a frissen elkészült tankönyvekkel

A Nemzeti Közoktatási Portálon is elérhetők lesznek a tankönyvek – mondta Kaposi József

Rendkívüli érdeklődés kísérte a regionális tájékoztatókat