Olvasási idő: 
7 perc
Author

Fontos, hogy felelősségteljesen döntsünk

Még egy évig az óvodában

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, így az eljárást elindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot vagy tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Kérdéseinkre Szikora Ágnes, az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályának vezetője válaszolt.

Hogyan kérhetik a szülők a további egy évig történő óvodában maradást?

Az Oktatási Hivatalhoz kell beadni a kérelmet. Tavaly volt az első ilyen év, de ez egy átmeneti év volt, ugyanis azoknak a szülőknek nem kellett kérvényt beadniuk, akik a január előtti időszakban már elvégeztették a gyermek fejlettségére vonatkozó vizsgálatokat a pedagógiai szakszolgálatnál, és a szakértői véleményben a gyermek számára további egy év óvodában maradást javasolt a szakértői bizottság. Az idei volt az első olyan év, amikor már csak az Oktatási Hivatal adhatta meg az engedélyt. Ezt a kérelmet a szülők nyújthatják be, annyi a változás, hogy tavaly még január végéig lehetett beadni, mostantól pedig január 15-e a határidő.

Milyen szempontok figyelembevételével dönt az Oktatási Hivatal?

Alapvetően a szülői kérelem indoklását mérlegeljük, amelyhez alátámasztásként bármilyen dokumentum csatolható, amely a gyermek érettségére, fejlettségére vonatkozó információval szolgál, még gyermekrajzokat is szoktunk kapni, de leggyakrabban óvodapedagógusok véleményét szokták csatolni a kérelmekhez. A csatolt anyagokat is figyelembe veszi az Oktatási Hivatal, de nem kizárólag ezek alapján dönt. Ha a gyermek fejlettsége kapcsán kétely merül fel, és a kérelemből, illetve a csatolt dokumentumokból nem állapítható meg, hogy a gyermek érett-e az iskolakezdésre, akkor szakértői bizottsági eljárással egészül ki a folyamat: az illetékes pedagógiai szakszolgálatot keressük meg kirendelő végzéssel, hogy a gyermek fejlettségére vonatkozó vizsgálatot elvégezze.

Mennyiben más az ügymenet BTMN- és SNI-s gyerekek esetében?

Ezekben az esetekben a gyermekek vizsgálata után a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága tehet olyan megállapítást, hogy a gyermek további egy évi óvodában maradását javasolja. Ennek kapcsán meg kell említeni azt a tendenciát, hogy sokan azért vitték el a gyermekeket szakszolgálathoz beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) gyanújával, hogy ne az Oktatási Hivatalnál kelljen kérelmezniük az óvodában maradást. Sajnos több helyről hallottuk vissza azt a téves értelmezést, hogy a gyermek csak akkor maradhat további egy évig óvodában, ha SNI vagy BTMN státuszú lesz. Valójában az eljárás menete annyiban változott a korábbi évekhez képest, hogy nem az óvodavezetők döntenek az ügyben, hanem az Oktatási Hivatal. Ezen eljárás során hatósági döntés születik, de bármely kétely esetén itt is a kellő szakértelemmel rendelkező szakszolgálat javaslata alapozza meg a hivatal döntését.

A következő, 2021/2022-es tanévre január közepéig lehetett kérelmeket benyújtani. Hány kérvény érkezett idén? A tavalyi évhez képest érzékelhető-e szignifikáns változás?

Tavaly közel 11.000 kérelmünk volt, de ahogy már említettem, ez még átmeneti év volt, és rengetegen rendelkeztek szakértői bizottsági véleménnyel, így nem kellett igénybe venniük az OH-s hivatali utat. Idén 17.000 kérelem érkezett; ez a növekedés várható is volt, miután a szakszolgálati út lezáródott.

Leggyakrabban milyen indokokkal nyújtják be a kérvényt?

A legyakoribb indok, hogy a gyermek értelmi képességeit tekintve fejlett, de szociálisan kevésbé. Zárkózott, félénk, lassú, lelkileg még nem alkalmas az iskolakezdésre. Az idei év sajátossága, hogy sokan hivatkoznak a vírusra, vagyis arra, hogy ha a gyermek egész évben járt volna óvodába, akkor megkapta volna a szükséges fejlesztéseket, így viszont le van maradva.

A kérvények hány százalékát fogadják el? Az el nem fogadott kérvényeknek általában mi az oka?

A benyújtott kérelmek kb. 95 százalékában helyt adó döntés születik. Az elutasítások alapja leginkább a szakértői bizottság elutasító javaslata. Tehát ha a szakértői bizottság a vizsgálat után azt állapítja meg, hogy a gyermek érett és alkalmas az iskolára, akkor az Oktatási Hivatal nem kérdőjelezi meg a szakértői bizottság véleményét. Olyan esetről nem tudok, hogy élből elutasítottunk volna valakit.

Milyen lehetőségei vannak a szülőnek negatív döntés esetén?

Jogorvoslati lehetőség hatósági államigazgatási úton nincsen, bírósághoz lehet fordulni. A tavalyi évben körülbelül 25 bírósági ügyünk volt, ebből két esetben mondta azt a bíróság, hogy ismételjük meg az eljárást, a többi esetben helyt adtak a döntésünknek.

Milyen tanácsot adna a döntéshelyzetben lévő szülőknek?

Fontos, hogy a szülők átgondolják a plusz egy év lehetőségét, és felelős döntést hozzanak. Nem jó, ha az elhatározásukban azok a főbb szempontok, hogy maradnak-e még egy évet a barátok, ismerősök. Sajnos sok olyan esettel is találkozunk, hogy éppen nagyon kedvelik az óvónőt, ezért szeretnék, hogy maradjon még a gyermek, viszont ha az óvónő nyáron elmegy az óvódából, akkor mégis beíratnák iskolába a gyerekeket. Felmerült negatívumként, hogy a kérelem beadásának határideje nagyon korai, mert szeptemberig még sokat fejlődhetnek a gyerekek, de ha megnézzük a korábbi gyakorlatot, nincs sokkal korábban ez az időpont. Az iskolai beíratás mindig is áprilisban volt, a gyermeket a szakszolgálat február-március környékén vizsgálta meg ahhoz, hogy áprilisra elkészüljön a határozat.