Olvasási idő: 
16 perc

Fejlesztőmunka a Református Tananyagfejlesztő Csoport műhelyében

A Református Tananyagfejlesztő Csoport évek óta sikeresen készíti hagyományos, papíralapú kiadványait, illetve fejleszt hiánypótló digitális tartalmakat, melyeket nem csak református iskolában tanító pedagógusok és diákok használhatnak könnyűszerrel. Az elmúlt évek innovációiról, a kiadványokról, a digitális tartalmakat kínáló Református Tananyagtárról, a pedagógusok szemléletformálásáról, illetve a jövőbeli tervekről Pompor Zoltán szakmai vezetőt, Farkas Judit projektmenedzsert és szerkesztőt, valamint Szalai-Németh Natália digitális koordinátort kérdeztük.

A Református Tananyagfejlesztő Csoport több mint négy évvel ezelőtt kezdte meg működését. Milyen ötlet indította el a munkát, és milyen keretek között működnek?

Pompor Zoltán: A református intézmények hagyományosan élen járnak az innovációban, a több száz éves kollégiumainkban folyó nevelő-tanító vagy éppen tudományos kutatómunka mindig kiérlelte azokat az újításokat, amelyek az egész magyar oktatási rendszer számára is példaértékűek és hasznosíthatóak lehettek. Az elmúlt évtizedekben örömtelien megnövekedett a református fenntartásban működő köznevelési intézmények száma, s időről időre szükségessé vált az itt folyó pedagógiai munka támogatása nemcsak szakmai szolgáltatásokkal (erről a Református Pedagógiai Intézet gondoskodik), hanem taneszközökkel is.

A Református Tananyagfejlesztő Csoport munkatársai

Ez a gondolat talált utat magának 2016 végén, amikor a magyar kormány 1 milliárd forintot különített el a Magyarországi Református Egyház számára egyházi tananyagfejlesztés céljára. A 2017 áprilisában elindult határozott idejű projekt nemrég lépett negyedik évébe, ez alatt számos hazai és nemzetközi kapcsolatot építettünk ki és erősítettünk meg annak érdekében, hogy alapelveinknek megfelelően a közismereti tárgyak tanításához keresztyén szellemiségű, komplex szemléletű, a református pedagógiai hagyományokban gyökerező, de 21. századi elveknek is megfelelő tartalmakkal támogassuk iskoláinkat.

Hogyan tudják segíteni a pedagógusok munkáját, milyen fejlesztéseik vannak?

P. Z.: Kezdetektől arra törekedtünk, hogy a hagyományos, papíralapú kiadványok mellett – korunkban egyre nagyobb szerepet kapó – digitális tartalmakat is készítsünk. Olyan segédanyag-csomagokban gondolkodunk, amelyek segítségével a pedagógusok a kerettantervben előírt követelményeket kiegészítve, a református sajátosságokat hangsúlyozva tudnak értéket közvetíteni. A munka kezdetén helyzetelemzésben tártuk fel az igényeket, az elmúlt évek fejlesztései ezekre az igényekre adtak minőségi választ. Legyen szó ajánlott olvasmány közös feldolgozását segítő taneszközökről vagy gamifikált keretrendszerről, ugyanazokat az elveket követjük: olyan gazdag „terített asztalt” kínálunk, amelyről válogatva a pedagógus a tanulók igényeihez tudja igazítani a Református Tan­anyag­táron (http://reftantar.hu) megtalálható tartalmakat.

Milyen jellegű kiadványok találhatóak meg a kínálatukban?

Farkas Judit: Az alapelveinknek megfelelően köteteinkkel is igyekszünk a világ teljességére, összetettségére, a jelenségek közötti összefüggésekre felhívni a diákok figyelmét, sok esetben a tantárgyi, tanórai kereteken is túlmutatva.

Kiemelt céljaink a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése, az olvasás megszerettetése, amelyek a kiadványainkban (https://reftantar.hu/konyvek/) is visszaköszönnek. Nagyon fontosnak gondoljuk azt is, hogy a magas szakmai színvonal mellett esztétikailag is igényes dolgokat fejlesszünk, a nyomtatott anyagokat jó legyen kézbe venni, szívesen forgassák őket a gyerekek és a szülők, pedagógusok is.

A diákok életkori sajátosságait, szükségleteit is figyelembe vesszük, így az 5-6. osztályosoknak és a fiatalabbaknak elsősorban papíralapú kiadványokat, míg az idősebbeknek inkább digitális lehetőségeket kínálunk, így az óvoda-iskola közötti átmeneti időszak támogatásától az érettségire való felkészülésig minden iskolafokon tanuló számára tudunk segédanyagokat ajánlani. A legtöbb kiadványunk az alsó tagozatos diákok és az őket tanító pedagógusok számára készült, például irodalmi szöveggyűjtemények, Lackfi János humoros, gyereklelkű meséi a lélek gyümölcséről (Jóság néni csokija) vagy bibliai történetek négy nyelven (Történetek a Bibliából). A felsősöknek református írók regényeihez készítettünk szövegértést támogató munkafüzeteket, Magyarország történelmét bemutató képes albumot (Az idő kereke), gondolkodtató fizikapéldatárat, valamint daloskönyvet. Mindezekhez készültek a feldolgozást támogató pedagógus-ötlettárak is, továbbá a vizuális nevelés, természettudomány területén is kínálunk ötletadó, vagy teljes egészében átvehető foglalkozásterveket.

Hogyan történik a kiadványok témájának meghatározása és összeállítása? Ezt is megelőzi egy, az állami fejlesztésű újgenerációs tankönyvekhez hasonló kipróbálási folyamat?

F. J.: A témák meghatározásánál elsődleges szempont - a fent említett alapelveknek való megfelelés mellett - a pedagógusok, református intézmények felől érkező igények kielégítése. Szeretnénk segítséget adni a mindennapi munkában, valamint apró lépésekkel haladni a szemléletformálásban, mind a korszerű módszertanok, innovációk elterjesztésével, mind pedig a református jelleg erősítése területén. Neves szakemberekkel, gyakorló pedagógusokkal, szakmailag elismert cégekkel, szervezetekkel dolgozunk együtt, de a legfontosabb, hogy a célközönség megfelelően tudja használni az elkészült fejlesztést, így nagyon fontos szakasz minden munkafolyamatban a kipróbálás. Már ennél a lépésnél is igyekszünk magas színvonalú, szép, igényes kivitelezésű segédanyagokat adni a kipróbáló diákoknak és pedagógusoknak, valamint támogatjuk a munkájukat képzéssel, mentoráljuk őket. Tőlük kérdőívek segítségével, valamint workshopok keretében kérünk visszajelzéseket, javaslatokat, így a véglegesített produktumokat ők is a magukénak érzik.

A tantermen kívüli, digitális munkarend rávilágított arra, hogy elengedhetetlen a digitális tananyagok fejlesztése, ami szerencsére Önöket sem érte váratlanul, hiszen a Református Tananyagtárat már korábban elkezdték fejleszteni. Milyen elhatározásból hozták létre, és hogyan használható a Tananyagtár, illetve milyen további fejlesztési terveik vannak?

Szalai-Németh Natália: A digitális oktatás egyik tapasztalata, hogy az intézmények sok esetben kénytelenek több keretrendszert és programot is használni az online oktatás során. A Református Tananyagtár e-learning eszközeinek létrehozásával az volt a célunk, hogy minden funkciót egy helyen találjanak meg a református iskolák pedagógusai és diákjai. Az eszközök segítségével a tananyagfejlesztés és -megosztás, a kommunikáció, az értékelés és az adminisztráció egy helyen megoldható.

A tartalmak bővítése folyamatos, saját erőforrásból is készülnek nyilvános tananyagok a rendszerben, de nem titkolt célunk az is, hogy a pedagógusok saját maguk készítsenek és osszanak meg egymással tartalmakat, létrehozva így egy közös „tudásbázist”.

Az idén érettségizőket már külön is támogatták a Református Tananyagtár legújabb fejlesztésével. Mi ez pontosan?

Sz. N. N.: A tartalomkészítő eszközünk segítségével átdolgoztuk az elmúlt évek közép- és emelt szintű érettségi feladatlapjait interaktív kérdéssorrá történelem és földrajz tárgyakból, illetve most készülnek az angol érettségik (https://reftantar.hu/2021/04/15/felkeszules-az-erettsegire-tortenelembol.../). A szerkesztőfelület kiválóan alkalmas ilyen jellegű feladatsorok készítésére, mivel számos előre meghatározott zárt végű feladattípust tartalmaz, amelyeknek a javítását a rendszer automatikusan végzi, így azonnali visszajelzést nyújt a diákoknak.

Mik azok a témacsomagok?

P. Z.: A református iskolák tananyagfejlesztői a fejlesztés első időszakában tantárgyi témacsomagokat készítettek. A legtöbb tantárgyhoz kapcsolódóan mellékletekkel kiegészített óratervek segítségével szeretnénk bemutatni, mitől is református a tananyag. Ezek a csomagok mindenki számára, regisztráció nélkül elérhetőek a Reftantárban (https://reftantar.hu/temacsomagok-bongeszo/). Azóta sokat finomodott a tananyagfejlesztési koncepció, de például az alsó tagozatos adventi témanapok mind felépítésükben, mind tartalmukban jól mutatják az általunk azóta is fontosnak tartott elveket.

Egy nem egyházi iskolában tanító pedagógus is hozzáférhet tehát a digitális tartalmakhoz?

F. J.: Igen, s a lektorált témacsomagokon túl foglalkozásokat, a kiadványainkból készült interaktív hangoskönyveket, az ötlettárak, munkafüzetek digitális kiegészítőit, filmeket, 3D tárgyrekonstrukciókat, gömbpanorámás felvételeket (https://reftantar.hu/3d/) is találhatnak a Református Tananyagtárban az érdeklődők.

Nyomtatott kiadványaink nagy része már mindenki számára elérhető kedvezményes áron a Kálvin Kiadó kínálatában, a pedagógus-ötlettárakat pedig közvetlenül tőlünk, a Reftantár oldalán lehet megrendelni. (https://reftantar.hu/megrendeles/)

A nyomtatott kiadványokhoz is tartoznak kiegészítő digitális tartalmak?

F. J.: Minden esetben komplex tananyagcsaládokban gondolkozunk, ami azt jelenti, hogy a fejlesztés kiindulási alapjául általában szépirodalmi szövegek, érdekes kérdések vagy képek gyűjteménye szolgál, majd ehhez készülnek az iskolai felhasználásukat támogató pedagógus-ötlettárak, valamint a diákok számára munkafüzetek. Sok esetben születnek animációs filmek is, amelyekben az alapszövegeket vagy képeket mozgatjuk meg, feliratozzuk, továbbá készítünk kivetíthető vagy kinyomtatható segédanyagokat a pedagógusok számára a tanórák megtartásához. Online elérhetőek még mellékletek és további információk is a gyerekek számára a munkafüzetekben található feladatok megoldásához. (https://reftantar.hu/2019/11/13/josag-neni-csokija/#josag_neni-online_segedanyag)

Rendszeresen rendeznek széles körű módszertani képzéseket, valamint felhasználói képzéseket is a Református Tananyagtár használatával kapcsolatban, továbbá gyakorta mutatják be munkájukat különféle konferenciákon. Miért látták szükségesnek a képzések elindítását, illetve mennyiben rajzolta át számításaikat az elmúlt egy év?

Sz. N. N.: Kiemelt célunk a pedagógusok szemléletformálása. Népszerűek a tananyagtartalmakhoz kapcsolódó korszerű módszertani képzéseink, a Református Pedagógiai Intézet kínálatában két akkreditált továbbképzésünk is elérhető. Minden évben megrendezzük jó gyakorlat konferenciánkat, ami lehetőséget ad a pedagógusoknak megismerkedni fejlesztéseinkkel, és megosztani egymással innovációikat.

Amikor 2020 őszén az első Reftantár-képzéseket terveztük, még az volt az elképzelésünk, hogy személyes jelenléttel fogjuk ezeket tartani. Sajnos a járványhelyzet közbeszólt, így online formában valósultak meg az eddigi képzéseink.

A képzés során igyekszünk bemutatni, hogy milyen sok lehetőség rejlik a rendszerünkben, és használata milyen előnyökkel jár a pedagógusok és diákok számára. Rengeteg információ elhangzik egy ilyen képzésen, ezért is ajánljuk minden alkalommal a résztvevőinknek, hogy hagyjanak időt a rendszer megismerésére, és bármilyen kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal.

Az eddigi visszajelzéseink a képzésről és a rendszerről nagyon pozitívak, így reméljük, jövő tanévtől már több intézményben is lesznek olyan tanárok és osztályok, akik a Református Tananyagtár használatával kezdik meg az oktatást. Ehhez igyekszünk minden szakmai és technikai támogatást megadni.

Az Új Köznevelés 2020/4. számában már bemutattuk az éppen akkor futó Peregrin – Az elveszett adatok nyomában című játékukat. Mi volt a játék célja? Szerveztek azóta más játékot, netán gondolkodnak új verseny indításáról?

Sz. N. N.: A református kollégiumokhoz kapcsolódó történelmi, művelődéstörténeti tudást egy játékosított rendszeren keresztül, tanulmányi verseny keretében juttattuk el a református iskolák diákjaihoz. A Peregrin vetélkedővel a református iskolák harmadából közel 800 diákot és tanáraikat sikerült bevonni. 2021 tavaszán indult a Peregrint fejlesztő céggel közös új projektünk, a Tudás fái interaktív tanulási felület (http://tudasfai.reftantar.hu). A rendszer a napjaink népszerű számítógépes játékaihoz hasonló elvek alapján működik. A diákok a játék izgalmának köszönhetően szinte észrevétlenül sajátítják el a feladatokhoz kapcsolódó új tudástartalmakat.

Az elkövetkezendő hónapokban folyamatosan új tartalmakkal, témákkal bővítjük a rendszert, és pályázatokkal és vetélkedőkkel szeretnénk még izgalmasabbá tenni a használatát. 2021-es vállalásunk a fejlesztő céggel közösen, hogy a rendszerben ültetett virtuális fák után 1000 facsemete elültetését támogatjuk, amelyek közül 50 db református iskolák udvarába kerül majd.

Érkezett visszajelzés a munkájukkal kapcsolatban? Hogyan lehetséges felmérni, hogy a református iskolákban tanítóknak milyen igényeik vannak?

P. Z.: 2020 végén indítottunk egy reprezentatív kutatást, amelyben a református iskolákat, illetve az óvodákat kérdeztük meg arról, mi látszik a Református Tananyagfejlesztő Csoport munkájából, mennyire ismertek a fejlesztéseink, kik és mire használják a felületeinket. A visszajelzések összességében pozitívak voltak – az intézmények véleménye szerint kiadványaink logikusan felépítettek, tartalmasak és szépek, volt, aki a komplexitásukat emelte ki. Emellett fontosnak tartották, hogy módszertani javaslat is készül hozzájuk, amit a kollégák egy az egyben tudnak használni, de tovább is fejleszthetik azokat. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy sok olyan igény jelenik meg a válaszokban, amelyekre már van fejlesztésünk - vagy éppen most készül.

Milyen terveik vannak a következő időszakra?

P. Z.: Fontos feladatunk, hogy még több alkalommal és még több fórumon kommunikáljuk kiadványainkat. Az alsó tagozatos irodalmi szöveggyűjtemény-sorozatunk és a kapcsolódó pedagógus-ötlettár hatalmas kincsesbánya, a 3−4. osztályos négy kötet mellé készülőben van egy háromkötetes 1−2. osztályos anyag is, valamint egy gyönyörű ábécéskönyv is. Fontosnak gondoljuk, hogy a hit és a tudomány kérdéseiről világosan, a legkisebbek számára is érthető módon beszéljünk, ezért a cambridge-i Faraday Institute-tal közösen egy aloldalt indítunk gyerekeknek, szüleiknek és természetesen a tanároknak. Az 5−6. osztályos komplex természettudomány tantárgyhoz foglalkozástervek, a vizuális neveléshez pedagógus-segédanyagok, a társasjátékhullámot meglovagolva történelmi kártyajátékok, a családi életre neveléshez projekttervek, az ajánlott olvasmányokhoz feldolgozást segítő munkafüzetek, a református gyűjteményekkel együttműködve pedig látványos digitális rekonstrukciók készülnek a Református Tananyagfejlesztő Csoport műhelyében. A fejlesztéseinkről folyamatosan beszámolunk Facebook-oldalunkon és honlapunkon (http://reftantar.hu/).

Peregrin díjátadó

Képzés az alkotópedagógia kipróbálásához