Author

Évfordulók

2017. május

Benyovszky Móric
1746. szeptember 20. – 1786. május 23.

1786. május 23-án Madagaszkár szigetén halt meg Benyovszky Móric gróf, akiről egyik életrajzírója találóan jegyezte meg: „Nem lett volna az, aki volt, ha nem képzelte volna, hogy az, aki nem volt.”

Benyovszky alakja mindig foglalkoztatta a közvéleményt. Persze ezért ő maga is sokat tett. Már emlékirataiban megalapozta saját legendáját, s bár ma már tudjuk, hogy kalandjainak egy része csak a képzeletében született meg, a maradék is éppen eléggé érdekes.

Katonai pályára készült, de már 12 évesen meggondolta magát. Később, hogy mégis szépítse a helyzetet, néhány esztendővel idősebbnek vallotta magát, és izgalmas meséket agyalt ki a hétéves háborúban való részvételéről. 21 éves korában aztán valóban fegyvert ragadott, és harcolt a királyellenes lengyel nemesi mozgalomban. Szerencsétlenségére orosz fogságba került, és életfogytig tartó szibériai száműzetés várt rá. A Kamcsatka-félszigeten épült fegyenctáborból még soha senki nem tudott megszökni, neki azonban sikerült. Felkelést szervezett, majd néhány társával elfoglalt egy hajót. Kaliforniába szerettek volna eljutni, de a viharos tengeren jobbnak látták, ha inkább Európa felé veszik útjukat.

Szerencsésen el is érkeztek Franciaországba, ahol aztán XV. Lajos pártfogását is sikerült megnyerniük. Felkeltették ugyanis a király érdeklődését egy természeti kincsekben gazdag sziget iránt, melyet Afrika közelében érintettek. Benyovszkyt hamarosan vissza is küldték Madagaszkárra, ahol a bennszülöttek primitív társadalmából három év alatt civilizált államot varázsolt. Utakat és csatornákat épített, lecsapolta a mocsarakat, és expedíciókat szervezett a sziget alaposabb megismerésére. A bennszülöttek körében rendkívül népszerű lett, de az csak legenda, hogy királyukká is megválasztották.

Úgy gondolta, hogy tapasztalatait Európában is hasznosíthatja, de tévedett. II. József császár még csak meg sem értette korszakalkotó tervét, melyben egy országos méretű víziút-rendszert vázolt fel. Így aztán jobbnak látta, ha másutt próbál szerencsét. Elutazott hát Amerikába, hogy az ottani kereskedők figyelmébe ajánlja Madagaszkárt. A szigetre visszatérve váratlan esemény fogadta. A szomszédos Mauritius francia kormányzója ugyanis megirigyelte sikereit, és hadsereggel rontott rá. Az ütközet során Benyovszky is halálos sebet kapott.

Mindössze 40 évet élt, de ennyi idő alatt is sikerült világhírt kovácsolnia magának. Naplóját már a múlt században hét nyelven kapkodták szét az olvasók, és ugyan a kutatók azóta tetten érték néhány hazugságon, azt ma sem vitatja senki, hogy jó szolgálatot tett mind a néprajz-, mind a földrajztudománynak.