Olvasási idő: 
17 perc

Erőmű az iskolában

Jó gyakorlatok a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában

2011 óta létezik hazánkban egy zöld gazdasági stratégia a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) NKft. irányításával, aminek mintaprojektjével, a Virtuális Erőmű Programmal (VEP) már nemzetközi sikereket értek el, emellett számos jó gyakorlattal büszkélkedhet az iskola.

2019. március 6-án a Parlamentben ünnepelték a program 10. jubileumi évfordulóját Áder János köztársasági elnök védnöksége alatt. Kijelenthető, hogy a Virtuális Erőmű már hazánk 6. „erőművévé” vált. Ez az „erőmű” az energiamegtakarításokból épül egyre nagyobbra, vagyis az el nem használt, és így fosszilis erőműben meg nem termelt energiaegységekből válik egyre nagyobb „villamoserőművé”. A Virtuális Erőmű – mint minden erőmű – blokkokból épül fel: vállalati, lakossági, önkormányzati és nemzetközi blokkjainak teljesítményét a szemléletformálás sikerességén és az így megvalósuló megtakarításokon lehet lemérni. A 9 ezer vállalati, 350 ezer diák, több száz önkormányzati, valamint intézményi és lakossági partnerével a VEP a legszélesebb körű fenntarthatósági kezdeményezés Kelet-Közép-Európában.

A klímaváltozás elleni küzdelemben a leghatékonyabb eszköz az energiahatékonyság javítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, ezekkel érhető el az életminőség javítása, a versenyképesség fokozásamondta Áder János köztársasági elnök a Virtuális Erőmű Program X. jubileumi díjátadóján Budapesten. A lakossági program elsődleges célcsoportjai a diákok és az iskolák. Jelmondata: „Tanulással és tudással egy zöldebb és fenntarthatóbb világért”.

A környezetvédő mozgalmak sokat tesznek az emberiség előtt álló környezeti problémák tudatosítása érdekében. A különböző környezeti katasztrófák növelik a problémák iránti érdeklődést és számos információt juttatnak el az emberekhez, de nem feltétlenül késztetnek környezettudatos cselekvésre is, ezért a környezeti nevelésre hangsúlyozottan szükség van. A jövő generációk élete, életminősége múlik azon. hogy mennyire tudják a ma élő emberek a gondolkodásukat, tudásukat a környezet védelmének szolgálatába állítani. Az életformát, a szokásokat mind úgy megváltoztatni, hogy ne zsákmányolja ki az emberiség a természeti erőforrásokat, vagyis fenntartható módon tudjon élni.

A fenntarthatóság pedagógiája és a környezeti nevelés kapcsolata sokrétű és történeti eredetű. Világszerte a környezeti nevelés gyakorlata és fogalma alakult ki korábban, és csak fokozatosan vált pedagógiai rendszerének részévé a fenntarthatóság. Az egész világot érintő környezeti változásokról sokat hallanak a gyermekek is, s arról is, hogyan befolyásolhatja az ember ezeket a változásokat, milyen hatással vannak ezek az ökoszisztémákra és az emberek egészségére. A környezeti nevelés a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Olyan magatartási formákat kell bensővé tenni, hogy a fiatalok a mindennapi életük során képesek legyenek együttműködni a természeti, gazdasági, társadalmi és politikai konfliktusok kezelésében, személyes és közös felelősségtudattal, erkölcsi értékekkel. A környezettudatos szemlélet kialakításának az lesz az eredménye, hogy az egyén a döntései, tettei során a környezeti hatásokat is figyelembe veszi. Egyszerű példák: energiatakarékos izzók, autó helyett kerékpáros közlekedés, szelektív hulladékgyűjtés stb. Ha már egész kis korban erre neveljük a gyerekeket, azzal a tudattal fognak élni, hogy ők is felelősek azért a helyért, ahol élnek.


Ökoiskolai program

Az Ökoiskolai program ezt a célt szolgálja. Hatékonyan, tudásmegosztással, tudásbővítéssel hálózatként működik. Az Ökoiskola Hálózat Magyarországon az Országos Közoktatási Intézet (OKI) kezdeményezésére 2000 márciusában jött létre, 22 intézmény részvételével. A pedagógiai programok szerves részévé vált ezen iskolák körében a felelős emberi magatartás kialakítása. Cél minél több iskola bevonása a programba, s a hálózat részeként aktív magatartás a környezettudatosság terén:

 • A környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei érvényesüljenek az iskolai élet minden területén.
   
 • Fontos a tevékenység, az, hogy a diákok ötleteikkel, munkájukkal segítsék az iskola környezettudatos működését.
   
 • A helyi környezeti értékek és gondok is legyenek részei az iskola pedagógiai munkájának.
   
 • A tanulók legyenek aktív és egyenrangú szereplők, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekben.
   
 • Az iskola dolgozói is érvényesítsék a mindennapi munkájuk során a fenntarthatóság céljait!

A program lényege, hogy az oktatási intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles képviseletén alapul. Az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola címet a tevékenység alapján pályázattal nyerhetik el az intézmények. Az eredmények biztatóak. 2018 januárjától 967 intézmény (többsége általános iskola) hordozza büszkén az Ökoiskola, Örökös Ökoiskola címet az ország minden részén. A diákok 28%-a tanul ezekben az iskolákban, és a pedagógusok 29%-a dolgozik itt.


Virtuális Erőmű program

                         

A gyerekek szemléletformálásában egy újabb lépcsőt jelent a Virtuális Erőmű program. Az Európai Bizottság által is díjazott zöld energetikai programját működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (MI6) 2016-ban Székesfehérváron energiahatékonysági mintaépületet adott át azzal a céllal, hogy az MI6 mintaépületben a tanulók gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a ma elérhető legzöldebb építészeti és gépészeti technológiákról, s arról is tudomást szerezzenek, hogy ezek alkalmazása környezetbarát, s olcsóbb is, mint a hagyományos technológiákkal készült ingatlanok.


Energiatudatos Iskolákért Program (ETIP)

2016-ban elindult az Energiatudatos Iskolákért Program, melynek célja, hogy az MI6 mintaépületet bemutassák és a megszerezhető tudást az iskoláknak továbbadják. Azóta már negyedik alkalommal hirdették meg a pályázatot, s az arra érdemes iskolák elnyerhetik az Energiatudatos Iskola vagy az Energiahatékony Iskola címet.

Ez alkalommal egy olyan iskola környezettudatos és fenntarthatósági gyakorlatát szeretném bemutatni, akik az idei, jubileumi évben nyerték el az Energiatudatos Iskola címet, s a díjat, az elismerést a parlamenti díszünnepségen vehették át.

dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola a város ének-zenei általános iskolája, ahol minden osztályban emelt szintű énekoktatás folyik. A Kodály-módszer alkalmazásával nem csak a magyar népi kultúra örökértékű műveit ismerik meg a tanulók, az esztétikai élmény átélése a személyiségformálás hatékony eszköze is az oktató-nevelő munkában. Kiemelt szerepe van a művészeti munkának: az iskola öt kórusa nagy sikerrel szerepel a külföldi fesztiválokon is, alsó tagozaton pedig rendszeres néptáncoktatás folyik. A művészeti nevelés motiváló erővel hat a tanulásra is, a 4,5-4,6 közötti tanulmányi átlag egészen kivételes eredményességet mutat. Az iskola pedagógiájában hangsúlyos a tevékenységközpontú oktatás és a digitális eszközök minél hatékonyabb használata a tanulás során. A diákok fejlesztésének minden lehetőségét megragadják a pedagógusok, így a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozására nagyszerű lehetőséget láttak az Ökoiskola programban.

2016-ban alakult egy ÖKO-munkacsoport, hogy olyan tevékenységeket tervezzenek és alakítsanak ki, amelyek a környezettudatos nevelést erősítik, az ismereteket átültetik a gyakorlatba.

Gazdag programot állítottak össze, a tervezésbe a gyerekeket is bevonva:

 • Az ökológiai világnapok/Föld napja, Víz világnapja, Madarak és fák napja stb. rendezvényeinek megszervezése
   
 • Szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területén
   
 • Rendezvények az újrahasznosításra (cserebere, ötletbörze, kreatív foglalkozások)
   
 • A környezet virágosítása, növényápolás, madárbarát program
   
 • Fenntarthatóság, környezettudatosság témahét szervezése
   
 • Játékos tevékenységek az egészséges életmód népszerűsítésére
   
 • A szülők, családok bevonása a programokba.

A Móricz iskola diákjai környezettudatos szellemben nevelkednek évek óta. Az ehhez kapcsolódó tevékenységgel nyerték el az Ökoiskola címet, s 2017 óta részt vesznek a Fenntarthatósági Témaheteken, s gazdag programokkal mélyítik el a szemléletet.

„A fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára.”

Czippán Katalin – Havas Péter – Victor András

Lászlóné Durecz Andreát, az iskola programvezető tanárát arról kérdeztem, hogyan indult el ez az elköteleződés:

Én személy szerint mindig rendkívül fontosnak tartottam a környezeti nevelést, s a kollégák, a gyerekek és a szülők fogékonysága megerősített abban, hogy tudunk mi ezen a téren továbblépni, a meglévő gyakorlatot bővíteni. Lelkesítő az is, hogy a környezettudatosság fejlesztése mellett a pályázatok, programok, versenyek megvalósítása során számos tulajdonság erősíthető, fejleszthető – a felelősségvállalás, a kötelességtudat, az együttműködési készség, a munka megbecsülése, mások elismerése. Először a saját osztályom tanulóival léptünk ki a tanóra kereteiből, de a természetközeli tevékenység élménye és eredményei egyre bővítették a kört, egyre több osztály kapcsolódott be. Az egész iskolát megnyerte az Ökoiskola program, megalakult az ÖKO-munkacsoport, amibe a munkaközösség-vezetők is bekapcsolódtak, így biztosítva a program teljes iskolai vállalását. A meglevő, folyamatos tevékenységek alapján sikerült elnyerni pályázati úton az Ökoiskola címet 2016-ban. Ez új lendületet adott, mert lehetőséget kaptunk bekapcsolódni a Fenntarthatósági Témahetek pályázataiba, programjaiba, a pedagógusok pedig képzéseken vehettek részt.

A 2017-es Fenntarthatósági Témahét programjából látható, milyen változatos, hasznos tevékenységekbe tudták bevonni a tanulókat.

A legnépszerűbb feldolgozható témák a tudatos állattartás, a tudatos táplálkozás és a fűszerpályázat volt, emellett a természetbarát élményprogramok a legkedveltebbek. A környezettudatosság nemcsak a témaheteken, hanem a mindennapokban is nagy figyelmet kap. Iskolakertet működtetnek, főként gyógy- és fűszernövényekkel, a gyerekek gondozzák a növényeket, s megismerkednek az egészséges táplálkozásban betöltött szerepükkel is. A kerti nagyobb munkákban a szülők besegítenek, sőt a gyerekekkel együtt vesznek részt a környezet rendben tartásában, virágosításában.


A szülőkkel való kapcsolattartás főleg az iskolai médiafelületeken keresztül történik, s nagyon jól működik. A Családi hétvégék a közösség alakítását szolgálják, s most már a zöld programnak megfelelően Zöld Piknik néven működnek környezettudatos programokkal. Az iskola tudatosan vonja be a szülőket, hisz a családi életmód pozitív alakulása a legnagyobb hatású.

Az iskola minden programja műanyagmentes, a szelektív hulladékgyűjtés hosszú idő óta része az életüknek. A szülők által készített, a gyerekek által feliratozott papírdobozok a szelektív gyűjtésre ott állnak a tantermekben. Az energiatakarékosság is jól bevált gyakorlat számukra, hisz az ügyeletesek feladata a szünetek végén lekapcsolni a mosdók és a folyosók lámpáit. Versenyeznek az osztályok a kupakgyűjtésben és a használt elemek összegyűjtésében is. Megindult a Sulizsák program, amivel arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a felhalmozódott, feleslegessé vált ruhákat nem kell kidobni. Kreatív foglalkozásokon számos ötlet születik az újrahasznosítás gondolatából. A Madárbarát iskola címet is sikerült elnyerniük a növény- és állatvilág védelmére irányuló számos tevékenységgel. A fecskementő akcióban nagy lelkesedéssel vettek részt a gyerekek, összeszámolták a környékükön lévő fecskefészkeket. A szorgalmas munka, a lelkes, tömeges részvétel mérhető eredményt hoz az ismeretek terén is a környezeti nevelésben, a versenyeken kiemelkedő eredménnyel szerepelnek diákjaink. A Bolyai Természettudományi Versenyben tavaly 3. helyezett lett az iskola csapata, s az idén is döntőbe kerültek.

A tevékenységeket és eredményeket összefoglaló pályázat alapján megérdemelt elismerésben lehetett része az iskolának. Egy évig büszkén birtokolhatja az Energiatudatos Iskola címet, melyet a megyében csak két iskola nyert el. Lászlóné Durecz Andrea programvezető szerint mindig tovább kell lépni, az eredmények erre ösztönzik őket. A Virtuális Erőmű program előírása szerint három újabb vállalást kell az energiatudatosság és fenntarthatóság terén tenni, s eredményt felmutatni. A legfontosabb most az, hogy az iskola minden osztálya részt vegyen minden vállalásban. Célként említi azt is, hogy a hálózat részeként lehet a többi Ökoiskolával közös akciókat véghezvinni, s a tapasztalatokat egymásnak átadni. A tavalyi évben a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt, 2019-ben azonban március 18. és 22. között rendezték meg a Fenntarthatósági Témahetet. Az iskola aulájában több faliújság is a témahéthez kapcsolódott, információkkal a tudatos energiafelhasználásról és annak fontosságáról.

Új elem az iskola életében a találkozás az Energiakövetekkel, s a tőlük való tanulás kísérleti eszközökkel, módszerekkel a környezettudatosságról. Ők elkötelezett egyetemisták, akik csoportmunkára építve, kísérletekkel foglalkoznak a tanulókkal. A Víz világnapján előadásokat tartottak, vetélkedőkön vettek részt a tanulók. Vizes kísérleteket végeztek az iskolában, és kirándultak a Dunához is, ahol a folyó vizét is megvizsgálták. A víz jegyében mutatta be alkotásait Kovács Lajos természetfotós a vízimadarakról. A TeSzedd akcióból sem maradt ki az iskola, megtisztították a környéket. A tiszta környezet fontosságáról készített alkotásokból kiállítás is született. A héten a tanárok arra is figyeltek, hogy a tananyagba is bekerüljön a témahét valamely kérdése: matematikaórán például vízcseppeket szoroztak össze egymással. A hét szappanbuborék-fújással zárult az udvaron.

Az iskola honlapján (moriczos.hu) és Facebook-oldalán olvasva a tevékenységekről, eredményekről, hallgatva a programvezető tanárnő büszke beszámolóját, az tűnik legfontosabbnak, hogy nem egy hét, a Fenntarthatósági témahét eseményeiről, programjairól van itt szó, hanem a mindennapokat átfogó szellemiségről. Az így felnövő nemzedék a környezetért felelősséget vállaló emberré tud válni. Azok az iskolák, azok a pedagógusok, akik mindezt fontosnak érzik, s ezen a téren is ismereteket, lelki gazdagságot szeretnének nyújtani tanítványaiknak, ezekben a programokban, pályázati anyagokban egészen az óravázlatokig minden segítséget megkapnak.