Élményt adni

Mint minden komoly változást elérni kívánó programnak, a Komplex Alapprogramnak (KAP) is kellett egy bevezető, ún. pilotév. Az első évet követően már elég tapasztalat áll a rendelkezésünkre arról, mi az, ami jól működik, és mi az, amin esetleg változtatni kell annak érdekében, hogy az iskolák mindinkább saját profiljukhoz tudják igazítani a Komplex Alapprogram módszertanát. A program fő célkitűzése továbbra is a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, aminek kulcsa az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

A Komplex Alapprogramról szóló tavalyi lapszámunkban Boggie, a KAP nagykövete úgy vélekedett, a program célkitűzéseit akkor lehet sikeresen megvalósítani, ha lelkes és nyitott pedagógusok csatlakoznak hozzá. A lapszám készítése során és az elmúlt egy év tapasztalatai alapján is elmondhatom: szinte csak ilyen tanáregyéniségekkel találkoztam. Szlama Tiborné, a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola intézményvezetője például elmondta, hogy amikor hallottak a programról, az elsők között szerették volna bevezetni. Hasonlóan lelkesek voltak Csemőn is, illetve az EKE gyakorlóiskolájában tartott bemutatóórákon is azt láttam, hogy a pedagógusokon kívül csak egyvalakik élvezik jobban az órákat: a gyerekek. És ez a legfontosabb!

Lapszámunkban Révész László, a projekt szakmai vezetője összegzi az elmúlt év tapasztalatait, az alprogramokat Magyar István munkacsoport-vezető ismerteti. A világ legjobb ötven tanára közé választott finn oktatási szakember, Jukka Sinnemäki a finn módszerről és innovatív pedagógiai elképzeléseiről mesél. Üdvözlendő az is, hogy a modern kor kihívásainak megfelelően a program honlapja és egyéb elektronikus felületei is megújulnak, egységes arculatot kapnak – ezt Racsko Réka munkacsoport-vezető mutatja be részletesen.

Az idei évben már megindult a hálózatosodás is, vagyis a programot megvalósító intézmények megoszthatják egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, lényegében egymástól tanulhatnak. A programot mintaszerűen megvalósító iskolák pályázhatnak az Élménysuli címre, amiről Jobbágy Zsuzsa munkacsoport-vezető beszélt lapunknak. Hollóné Bódi Katalint a KAP módszertanának és az alprogramok tanítási elveinek elsajátításához elengedhetetlen továbbképzésekről kérdeztük. Foglalkoztató feladatokból is készítettünk egy válogatást, amit az alsó tagozatosok forgathatnak örömmel. A feladatokat az újság közepén helyeztük el, hogy könnyen kitéphetők legyenek.

A program a 2019/2020-as tanévben is folytatódik, immár több mint 200 iskolában kezdenek el a Komplex Alapprogram elveinek megfelelően tanítani. A pedagógusokat a program számos segédanyaggal, jó gyakorlatokkal és az egyedülálló Szakmai Támogatórendszerrel is segíti, így minden megvan ahhoz, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk a jövő iskolájához.

Legyen élmény a tanulás!