Életvitel és gyakorlat

Az Életvitel és gyakorlat című tankönyveket (a középsúlyos értelmi fogyatékos 3. és 6. évfolyamos tanulók számára) Arday István szerkesztő mutatja be.

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
Kovács-Sipeki Noémi:
Életvitel és gyakorlat 3.

Kovács-Sipeki Noémi:
Életvitel és gyakorlat 6.

 

Miben mások ezek a tankönyvek mint a „normál” tankönyvek? Más a tematikájuk, a haladási ütemük, a módszertanuk?

A tankönyvek követik a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák; Egyszerű háztartási munkák; Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők; Vásárlás – Fogyasztóvédelem; Anyagok alakítása. Ezek hasonlóak a két évfolyam között, a tankönyvi tartalom is hasonló, azonban a tevékenykedtető feladatok tartalma, összetettsége, nehézségi foka különböző a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Az oldalak fóliázott lapokból állnak, így az egyes anyagok kivehetőek, szétvághatóak, megkönnyítve a kreatív használatot. A fóliázott lapok segítségével a gyermekek könnyen tudnak dolgozni filctollal, ami letörölhető, így egy-egy feladat többször megoldható, lehetővé téve az ismétlést, bevésődést. A matricás feladatok hasonló elven működnek, szintén többször felhasználhatóak. A folyamatábrák lehetővé teszik az önálló munkavégzést, a tevékenységek sorba rendezését, a végrehajtó működés zavarának korrigálását. A mappás kivitelezéssel kezelhetőbbek a feladatok a különböző helyszíneken, például tankonyhában, technikateremben, mosdóban.

Hogyan segítik a könyvek a tanulók munkáját?

A tankönyv igyekszik különböző instrukciókkal segítséget nyújtani abban, hogyan lehet feldolgozni egy-egy feladatot, de természetesen mindig az adott gyermek egyéni képességei határozzák meg a munkafolyamat kivitelezését. A piktogramok egyértelműen megjelölik a feladatokat („Ragaszd be!”; „Beszélj róla!”; „Figyeld meg!”), de természetesen minden feladat tetszés szerint variálható.

Az instrukciók kiegészíthetők még a „Tedd rá!” utasítással. Azoknál a gyermekeknél, akik nehezebben tudnak papír-ceruza alapon dolgozni – például a szem-kéz koordinációs nehézség miatt –, a karikázós, összekötős feladatokat zseton ráhelyezésével, egyszerű mutatással is lehet helyettesíteni. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelve szerint a tankönyv apró lépésekre bontja a tevékenységeket, illetve a gyakorlati munkára, a rutinszerzésre és a gyakorlat elsajátítását alapul véve, a tapasztalati tanulási helyzetekre épít.

Melyek voltak a legfontosabb szempontok a fejlesztés során?

A tankönyv elkészítésekor a legfontosabb cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a differenciálás lehetősége, az adaptálhatóság és a többszöri felhasználhatóság megteremtése volt. A tematikai egységekhez tartozó témaköröket különböző színekkel különítettük el az átláthatóság és a könnyebb használhatóság érdekében.

Milyen a könyvek képanyaga?

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tankönyvei képalapúak. Ezáltal nagyon sok múlott a grafikusok munkáján. Ezt igyekeztünk megfelelően támogatni, rengeteg instrukcióval segíteni, hogy megfeleljen a gyerekek feltételezett szimbólumszintjének és érzékelés-észlelési képességeinek. Ezek a területek meglehetősen fontosak, mert a megszerzett információk csak a megfelelően kialakított ábrák segítségével épülnek be. A képek és a fotók a megismerő folyamatok fejlődését támogatják. Fontos, hogy a képi megjelenítés megfelelő jelentéstartalmat hordozzon. A folyamatábrák a tanulók önállóságra nevelésében játszanak óriási szerepet. A tanulók vizuális megsegítése rendkívül fontos, ez a tankönyv esetében kifogástalan. A grafikusok rendkívül precízen, lelkiismeretesen dolgoztak. A szerző és a lektor szerint hatékony, átlátható, korrekt az ábrázolásmódjuk. Felismerhető, jelentést hordozó képek készültek. Kiemelkedő a precíz, aprólékos munka és a pontosság, amely ezeket a könyveket jellemzi. Az érintett tanulók számára nagyon fontos az alapos, részletekbe menő ismeretátadás. Ezt jól segíti a grafikai munka.

Mi ezeknek a tankönyveknek a legnagyobb erénye?

A szerző és a lektor szakmai tapasztalatait alapul véve úgy gondolom, hogy a tankönyv aktuális, életszerű feladatokat alkalmaz, igazodik a tantervhez, megjelenik benne a tantárgyi koncentráció, naprakész információk jellemzik. Felhasználóbarát, gyakorlatorientált, érdekes és motiváló. A feladatok sorrendjében rugalmas, teret biztosít a gyógypedagógusok önálló munkájának. A szerző számít a kollégák kreativitására is. A témakörök és a feladattípusok összhangban vannak, igazodnak a célcsoport képességeihez és a korosztályhoz is. Tartalmilag koherens. A szerző stílusában és módszertanában egységességre törekedett, ez meg is valósult, ami köszönhető annak is, hogy nagyon jól együtt dolgozott a lektorral, folyamatos volt közöttük a konzultáció.

A tankönyvekhez tartozó pedagógiai kézikönyv használata segítséget nyújt a különböző témakörökhöz tartozó feladatok differenciálásában, ötleteket kínál a tananyag feldolgozásához, lehetőséget teremt a pedagógusok kreatív munkájának megvalósításához.