Photographer

Együttműködési megállapodás külhoni pedagógusszervezetekkel

Az elmúlt 25 év legjelentősebb lépéseként nyolc határon túli magyar pedagógusszervezettel kötött hosszú távú együttműködési megállapodást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2014. október 17-én Budapesten.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

  • a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével,
  • a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületével,
  • az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületével,
  • a Muravidéki Pedagógusok Egyesületével,
  • az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével,
  • a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumával,
  • a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel és
  • a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével

írt alá egyezményt.

A mostani megállapodás jelentősége, hogy hosszú távú terveket fektet le, és a felek közötti hálózat megerősödését tűzi ki célul, szemben az eddigi rövid távú együttműködésekkel. A megállapodás előtt ‒ már 2013-ban ‒ az OFI a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével folytatott tárgyalások eredményeként minden határon túli pedagógusszövetséggel felvette a kapcsolatot.

A szakmai együttműködés megalapozásának következő állomása 2014 tavaszán volt: az OFI Értékek és dimenziók a Kárpát-medencei magyar köznevelésben címmel regionális tájékoztató napokat tartott Budapesten, valamint Szabadkán, Komáromban, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Lendván, Eszéken és Beregszászon. A rendezvénysorozat összesen mintegy 500 fő részvételével zajlott, ekkor már azonosíthatóak voltak az együttműködés lehetséges területei: a régió oktatáspolitikai döntéseinek és szakmai eredményeinek megosztása, pedagógus-továbbképzések és konferenciák szervezése, pedagógiai és módszertani segédanyagok fordítása, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés vagy a pedagógiai szaknyelv egységesítése, egy szakszótár létrehozása.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere köszöntőjében célként jelölte meg, hogy mind a köznevelés, mind a felsőoktatás területén egységes Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatási térben gondolkodjanak, és olyan stratégiát alkossanak, amely ezt az egységet kifejezi. Fontos továbbá erősíteni a szakmai kapcsolatokat a külhoni és a magyarországi pedagógusszervezetek között, megtámogatva azt egy ösztöndíjrendszer felépítésével. Évente több száz határon túli pedagógust fogadnának itthon, és az anyaországiak is megpróbálnak külhoni területeken segítséget nyújtani.

Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár rámutatott arra, hogy a magyar nyelv a kultúra, és egyúttal a magyar identitás közvetítője is, és ez különösen igaz a határon túli iskolák, pedagógusok esetében. A jövőben valódi helyzetelemzésen alapuló, tervezhető segítségnyújtás valósulhat meg az OFI közreműködésével.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke az aláíró szervezetek nevében elmondta: a külhoni pedagógusszervezetek bekapcsolása az oktatásfejlesztésbe azt jelenti, hogy kíváncsiak a véleményükre és részt vehetnek a szakmai munkában. A kisebbségben élő sem kíván többet gyermekének, mint egy többségi; azt, hogy színvonalas oktatásban részesüljön, és egyúttal megbízható, értékes tudást kaphasson élete folyamán.

Kaposi József, az OFI főigazgatója szerint ahhoz, hogy tovább tudjunk létezni a Kárpát-medencében, minden erő összeadására szükség van.

A megállapodás megkötése után 300-300 kísérleti tankönyvből álló csomagot vehettek át a pedagógusszervezetek képviselői.