Olvasási idő: 
17 perc
Author

Duális képzés

Hallgatói, oktatói és vállalati szemszögből

Vannak szakmák, amelyeknél előnyt jelent, ha a hallgató az elméletet a gyakorlatba integrálva tanulja. Így nemcsak az elsajátított elmélet lesz kézzel foghatóbb, de friss diplomásként – a már jól ismert vagy választott cégnél – könnyebb lehet az elhelyezkedés is. Mindennek elősegítésére jött létre a duális képzés a felsőoktatásban, amely egyre népszerűbb. A duális képzés működését, előnyeit és jellegzetességeit egy izgalmas, ám annál kevésbé ismert szakipari terület, az öntészképzés példáján keresztül mutatja be cikkünk. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar és a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. közös képzésébe a partnerek és a hallgatók adnak betekintést.

Egyetemi oktatói tapasztalatok

Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara 2014 őszén az elsők között kezdte meg az anyagmérnökök duális képzését: az intenzív tárgyalássorozat eredményeként több mint húsz öntészeti partnervállalattal írtak alá képzésre vonatkozó megállapodást, majd 2015 szeptemberében – országosan az elsők között – 14 hallgatóval elindulhatott a duális képzés. Az első évben az anyagmérnök alapszak járműipari öntészeti specializációján hirdették meg a duális jellegű képzést, amely azóta minden területre – a mester szakos (MSc) képzésekre is – kiterjed. Az egyetem 2017-ben már 52 partnervállalattal állt kapcsolatban, amit az idén várhatóan további szerződések és újabb céges megállapodások követnek.

Bővülő ipari kapcsolatok, növekvő hallgatói létszám az egyetemnek

Mende Tamás egyetemi oktató és a képzésben részt vevő tanár a képzés legnagyobb előnyének azt tartja, hogy az iparral kialakított kiváló kapcsolati hálónak köszönhetően országos lefedettségű elérést tudnak biztosítani az érdeklődőknek, aminek köszönhetően az egyetem beiskolázási területe is jelentősen kibővült. Az egyetem elvárása a duális képzéssel kapcsolatban az, hogy minden résztvevő a lehetőségeihez képest a legjobbat nyújtsa, biztosítva ezzel a képzés magas minőségét és jó hírét, valamint a vállalati környezetben végzett munka egyetemi tanulmányokkal való összehangolását és a képzési portfólió folyamatos szélesítését.

„Az elmúlt három évben – egyértelműen a duális képzésnek köszönhetően – folyamatosan emelkedett a felvett hallgatóink száma, ami a Kar szempontjából kiemelt fontosságú. Szintén előny számunkra, hogy a duális együttműködésekkel tovább tudjuk mélyíteni eddigi kiváló ipari kapcsolatainkat, a cégekkel közösen tudjuk fejleszteni a tantervünket, és valóban azt tudjuk tanítani, amivel azonnal el tudnak helyezkedni az országban a végzettjeink.”


Szakmai rutin megszerzése és gyakorlati tapasztalatok

A hallgatók teljesítményét félévről félévre mérve, láthatóvá vált az oktatók számára, hogy az állandó vállalati jelenlétnek köszönhetően a hallgatók szakmai rutint szereztek, ismerik a szakzsargont, magabiztosak, ami egyértelmű előnyt jelent a munkaerőpiacon.

„A hallgatók kapcsolatépítő képességét, az idejük menedzselését, a saját magukért való kiállást a szakmai ismeretek mellett szintén kiválóan fejleszti a duális képzés.”

Ahogyan az ország más duális képzéseiben, a Miskolci Egyetemen is többféle időbeosztással valósul meg a duális képzés: pl. bevált megoldásaik egyike, hogy kétszer 13 hétig az egyetemen vannak a diákok, két részletben pedig összesen 26 hétig a vállalatnál tevékenykednek. A tapasztalatok szerint ez a hallgatóknak és a cégeknek is kedvező, hiszen koncentráltan, hosszabb ideig tudnak egy feladatra összpontosítani.Hosszú távú befektetés a cégeknek

A cégeknek a képzésben való részvétel hosszú távú befektetés. A hasznot nem azonnali profitként lehet értelmezni, hiszen a duális képzés három résztvevője (diák, vállalat, egyetem) közül a cégeknél térül meg a legkésőbb a befektetett munka. A vállalati partnereknek évek óta nehézséget jelent megfelelő és lojális munkaerőt találni, így nekik azért éri meg részt venni a képzésben, mert a vállalat által képzett, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező, a vállalati kultúrát ismerő és azt magáénak valló, hosszú távra tervező utánpótlás-nemzedék kinevelése a legnagyobb érték lehet. Az együttműködés során tehát kulcsfontosságú a folyamatos kommunikáció mindhárom fél (hallgató, cég, egyetem) részéről.

„Minden cégnél megvan a különböző területekért felelős kolléga, és a legfelsőbb vezetői szinttel is féléves-éves rendszerességgel egyeztetünk. Az egyetemi, kari oldalról igyekszünk az ún. egyablakos kommunikációt biztosítani cégeinknek, azaz minden céghez (specializációként) duális kapcsolattartót neveztünk ki, akit bármilyen kérdésben kereshetnek. Az együttműködés keretében folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket és hallgatóinkat az előttünk álló féléves időbeosztásról, feladatokról. Féléves időközönként szervezünk beiskolázási és szakmai egyeztető fórumokat, ahol megbeszéljük a teendőket, illetve elemezzük a tapasztalatainkat.”


Kihívások

A hallgatók számára a legnagyobb nehézség a duális képzésben a földrajzi távolság (lakhely, egyetem, vállalat) áthidalása, valamint az idővel való gazdálkodás a vizsgaidőszakban (vállalati munka közben való felkészülés a vizsgákra). A cégek számára nehézség, hogy a szakmai mentorok, illetve a hallgatókkal foglalkozó kollégák leterheltsége ciklikus, hiszen hónapokig nincs hallgató a cégnél, majd hónapokig ott dolgozik. Egyetemi oldalról a változó időbeosztás (a szorgalmi időszak beosztása a duális képzésben részt vevő hallgatók számára, más karokon a pénteki nap „felszabadítása” az egyetemi oktatás alól) jelent megoldandó feladatot, valamint a képzés koordinálása is nagyfokú odafigyelést igényel az egyetem/kar részéről.


Jövőkép

A Miskolci Egyetem, azon belül a Műszaki Anyagtudományi Kar is elkötelezett a duális képzés iránt, a jövőben is folytatja a partnerek bevonását a duális képzésbe, hiszen a képzés jelentős része egyedi ipari igények és ágazatok számára jelenthet egyedülálló megoldást (pl. öntészet, képlékenyalakítás, szilikáttechnológia). Az anyagmérnök alapképzésben részt vevő hallgatók több mint egyharmada már jelenleg is duális formában tanul, és ezt a számot a közeljövőben még tovább szeretnék növelni.

„A duális képzés hatalmas lehetőség mind a hallgatóknak (friss diploma többéves szakmai tapasztalattal), mind a cégeknek (céges elvárásokat már hallgatóként elsajátító leendő munkaerő), mind az egyetemeknek (javuló beiskolázási lehetőségek, tantervek fejlesztése). A duális képzés ugyanakkor nagy felelősség is, hiszen bármely fél nem megfelelő hozzáállása akár a többi duális hallgató megítélését is befolyásolhatja.”

„Nyugodt szívvel ajánlom a középiskolás diákoknak a duális képzést, ne féljenek kipróbálni magukat már 18-19 évesen is ipari környezetben, hiszen ekkor még tét nélkül vehetnek részt a termelés folyamataiban, míg ha pályakezdőként dolgoznak valahol, akkor a legtöbb hibának már következménye lesz.”

 

Vállalati tapasztalatok

Nemak Kft.

A Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. a duális képzés hivatalos bevezetését követően az elsők között csatlakozott a programhoz: a 2015/2016-os tanévben fogadta az első duális hallgatókat. Együttműködése a Miskolci Egyetemmel azonban már jóval a program megindulása előtt megkezdődött.

Szilasi Tamás, a Nemak Kft. Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője így nyilatkozott a korábbi évekről:

„Vállalatunk a Magyar Öntészeti Szövettséggel, valamint meghatározó tagvállalataival 2011/2012-ben programot indított a miskolci felsőfokú öntészképzés megerősítéséért. Az egyetem számára biztosított folyamatos anyagi támogatás mellett már a duális képzés megindulása előtt ösztöndíjas hallgatókat fogadott vállalatunk, akik nyári gyakorlataikat rendszeresen nálunk töltötték. Természetes volt, hogy amikor lehetővé vált a képzési együttműködést még magasabb szintre emelő duális képzés bevezetése, a vállalat azonnal csatlakozott a programhoz.”

Vállalatspecifikus ismeretek a leendő munkavállalóknak

A duális képzési forma – szerkezetéből adódóan – kiváló lehetőség arra, hogy a hallgatók magas fokú elméleti képzését vállalatspecifikus ismeretekkel, az adott vállalat számára fontos tudásterületeken szerzett tudással egészítse ki. Sőt, a vállalatok stratégiai HR-igényének, valamint a hallgatók érdeklődésének megfelelően akár az egyes diákok képzése is eltérhet, egyedi lehet.

A duális képzésben végzett hallgatók esetében a legfontosabb előny, hogy egyetemi tanulmányaik elvégzése és a vállalati betanulási időszakuk egybeesik.

„Egy jól kialakított és menedzselt duális program esetében a végzés pillanatában már valóban jelentős vállalati gyakorlattal, magas szintű helyismerettel és a vállalati folyamatok ismeretével rendelkező mérnökként léphetnek be első munkahelyükre a fiatalok. Mindez még abban az esetben is igaz, ha végül nem a duális gyakorlati helyén kap vagy vállal munkát a hallgató. Ugyancsak érezhető annak a pozitív hatása, hogy a jól összehangolt egyetemi és vállalati oktatási programnak köszönhetően folyamatos a hallgatók tudástranszformációja az elméleti és gyakorlati ismeretek között.”


Visszacsatolás az egyetemek képzési programjába

A duális képzési együttműködésben rejlő további nagy lehetőség a vállalat és a képzőintézmény között elmélyülő, folyamatos kommunikáción alapuló kapcsolat. A vállalatok ezáltal valós képet kaphatnak az egyetemi képzés tartalmáról, annak naprakész voltáról. A vállalatoknál meglévő piacvezető technológiák ismerete továbbá a hallgatói munkán keresztül azonnal vissza is csatolható az egyetemek képzési programjába. A képzési forma tehát ideális körülményeket teremthet ahhoz, hogy az egyetem és a vállalatok között létrejövő intenzív oktatási együttműködés által az elméleti képzés tartalma közelebb kerüljön a munkaerőpiac által elvárt ismeretekhez és készségekhez.

A Miskolci Egyetemmel kialakított partneri viszony keretében rendszeres konzultációkon és tapasztalatmegosztó fórumokon keresztül a vállalat közvetlenül is részt vállal az egyetemi képzési program alakításában, a vállalati képzési programok lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatait pedig a programban részt vevő más vállalatokkal is megosztja.


Elkötelezettség – együttműködés

Az egyik legfontosabb szervezeti feltétel az elkötelezettség a program iránt, hiszen a vállalatok oldaláról a duális képzésben való részvétel eszköz- és humánerőforrás-igénye, illetve ezek költségei rövid távon nem térülnek meg. A képzés haszna és értéke tehát elsősorban hosszú távon, stratégiai dimenziókban értékelhető: a duális képzés rendszerének támogatása a vállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységének legalább annyira szerves része, mint a szakmai utánpótlás képzése.

Kiemelt jelentőségű továbbá a sikeres vállalati részvételben a dedikált humánerőforrás rendelkezésre állása; enélkül ugyanis nem biztosítható a program megfelelő támogatása, a hallgatókat megillető figyelem kialakítása és fenntartása. Ezért a Nemak duális képzési központot is működtet, mely adminisztrációs háttér biztosításával támogatja a felső- és középfokú duális képzést, s melynek tevékenységébe a hallgatói tanulmányi ügyek és szerződések adminisztrációján túl a tananyagfejlesztés és a módszertani feladatok ellátása, a képzési program operatív lebonyolítása (pl. órarend-kialakítás, technikai feltételek rendelkezésre bocsátása), valamint a képzésben részt vevő kollégák pedagógiai felkészültségének fejlesztése is beletartozik.

„A vállalat hosszú távú sikerének kulcsa a tevékenységét meghatározó alapkompetencia, a könnyűfémöntés technológiájának magas szintű ismerete és akár az annak továbbfejlesztésére való képesség. A Miskolci Egyetemmel partnerségben a duális képzés rendszerében lebonyolított közös anyagmérnökképzés éppen erre lehet garancia. Nemcsak az intézményből kikerülő fiatalok egyéni képességei felelhetnek meg mind jobban és jobban a vállalat igényeinek, hanem a szakma tudományos hátterének fejlődése, az egyetemi kutatási potenciál emelkedése és a kiépített együttműködési rutinok is versenyelőnyként jelenhetnek meg a vállalat számára.”


Kihívások

A duális képzés rendszere még nem kellően ismert a leendő egyetemisták körében, valamint a programban részt vevő vállalatok száma is növelhető lenne megfelelő kommunikációval és információátadással. A rendszer hatékonyabb működéséhez, valamint a duális képzés egyetemi oktatásra gyakorolt pozitív hatásának általánosabb érvényesüléséhez elengedhetetlen, hogy a képzési forma jóval nagyobb arányban legyen jelen a felsőoktatási intézmények és partnervállalatok életében – érvel Szilasi Tamás.


Hallgatói vélemények

Fanni (22) és Petra (21) a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán vesznek részt duális képzésben, melynek során helybéli vállalatoknál végzik szakmai gyakorlati időszakukat. A gimnázium elvégzése után mindketten alaposan utánajártak az akkor induló duális képzésnek: elmondásuk szerint ebben különösen hasznos volt számukra az egyetemi nyílt napon való részvétel, valamint a minden évben megrendezésre kerülő Anyagmérnök Duális Workshop, ahol részletes tájékoztatást kaptak a képzésben részt vevő cégekről és a képzés menetéről is.

„Elsősorban azért jelentkeztem duális képzésre, mert mindenhonnan csak azt lehet hallani, hogy a munkáltatók friss diplomás, x év szakmai tapasztalattal rendelkező embert keresnek. Úgy gondoltam ezt a duális képzéssel a legkönnyebb megvalósítani.” (Fanni)

„Azért jelentkeztem duális képzésre, mert tudtam magamról, hogy sokkal jobban megértem a tananyagot, ha látom és csinálom is a gyakorlatban. Mikor megláttam, hogy van lehetőség erre a képzési formára, nem volt kérdés számomra, hogy ezt választom.” (Petra)

A duális képzés legnagyobb előnyének a vállalatok által nyújtott támogatást tartják (pl. tudományos diákköri dolgozat vagy szakdolgozat elkészítése), emellett pedig számos gyakorlati feladatban is részt vehettek, ami véleményük szerint segítette szakmai fejlődésüket és jövőbeni céljaik elérését. A megszerzett vállalati tapasztalatok megkönnyítik a vizsgára való felkészülést és a jövőbeni elhelyezkedést, míg a szakmai ismeretek elsajátítása és az önálló feladatok elvégzése abban segít, hogy a hallgatók megismerjék teljesítőképességük határait, valamint önálló gondolkodásra és problémamegoldásra ösztönöznek.

A képzés elején mindkettőjük számára nehézséget jelentett a munka és az egyetemi feladatok, a vizsgák és a vizsgaidőszak teendőinek összehangolása, ám ebben folyamatos segítséget és támogatást kaptak a cégektől, így a későbbiekben együtt ezt is sikerült megoldaniuk. Fanni és Petra távlati tervei között elsősorban a szakmájukban való elhelyezkedés szerepel, melyet leginkább a jelenlegi vállalati partnernél, főállású munkavállalóként tudnak elképzelni, emellett pedig elképzelhetőnek tartják, hogy levelező vagy mester szakon folytatják a képzést, melyet mindketten megszerettek az elmúlt években.

„Ez egy olyan lehetőség, amit véleményem szerint vétek kihagyni. Testközelből megismerni a szakmát, kiváló szakemberektől tanulni. Életem legjobb döntse volt jelentkezni a duális képzésre.” (Fanni)

„Sokkal átláthatóbbá válik a tananyag azáltal, hogy látod is, és csinálod is, amit megtanulsz. Kapcsolatokra tehetsz szert, olyan emberekkel beszélsz, találkozol, akik a későbbiekben főnökeid vagy kollégáid lehetnek, megtanulsz önállóan dolgozni. A képzésnek így nagy előnye, hogy önállóságra nevel, arra, hogy te magad hogy végezd el a munkát, hagy kibontakozni és gondolkodni.” (Petra)

 

Interjúalanyaink tehát mind vállalati, mind egyetemi, mind pedig hallgatói oldalról kifejezetten hasznosnak tartják a duális képzéseket, annyi azonban bizonyos, hogy a duális képzés elterjedése és jövőjének biztosítása érdekében még mindhárom oldalon sok a teendő.