Olvasási idő: 
8 perc
Author

Duális képzés

Egyre többször halljuk, hogy már magyarországi egyetemeken is beindultak az ún. duális képzések, amelyekre az elmúlt években egyre több hallgató, szülő és középiskolai pedagógus is felfigyelt. De mit is jelent a duális diploma pontosan? Mi a duális képzés lényege, és milyen előnyöket kínál a hallgatóknak? Erre keressük a választ írásunkban.

A „duális” elnevezésből nem nehéz kitalálni, hogy egyfajta kettős képzésről van szó, melyben a hagyományosan megszerezhető, elméleti tudásanyag elsajátítása mellett hangsúlyosan megjelenik egyfajta, a gyakorlati tapasztalatszerzést elősegítő oktatási forma is. Amíg tehát az elméleti képzés egy, a hallgató által választott, duális képzési profilú felsőoktatási intézményben zajlik, addig a gyakorlati tudás átadása ezzel párhuzamosan egy választott gazdálkodó szervezetnél történik. A duális programban részt vevő hallgatók a szaktudás megszerzésén felül bepillantást nyerhetnek az általuk választott cég működésébe, megismerve a szakma fortélyait – tanulmányaik befejezésekor pedig már olyan szakmai gyakorlatot tudnak felmutatni, mely számottevő előnyt jelenthet karrierjük azonnali elindításában.


A képzés előnyei a hallgatók számára

A duális képzés számos előnnyel járhat, nem árt azonban előre felkészülni, hogy mire is számíthat a jelentkező pontosan. A duális program keretében kiemelt jelentőségű, hogy a hallgatók mindennapi szakmai tudást szerezzenek, amelyet későbbi munkájuk során is alkalmazhatnak majd. Továbbá a vállalatok munkaszerződés alapján fizetéssel is díjazzák a hallgatókat (ez hetente minimum a kötelező minimálbér 15%-a), és béren kívüli juttatásokat (pl. Erzsébet-utalvány, lakhatási vagy utazási támogatás) is felajánlhatnak. A duális képzésben a tanulmányok teljes ideje alatt fizetést kapnak a résztvevők; a havi juttatást ugyanis nemcsak a vállalatnál eltöltött idő alatt, hanem a szorgalmi időszakban is megkapják. A nappali tagozatos hallgatók emellett minden olyan juttatásra is igényt tarthatnak, melyre más főiskolások, egyetemisták jogosultak. A hallgatói munkaszerződés a diploma átvételekor jár le, ezután sem a cégnek, sem a hallgatónak nincsenek egymással szemben kötelezettségei. A legjobb esetben a vállalat a továbbiakban is foglalkoztatja a képzés során megismert hallgatót; azonban függetlenül attól, hogy létrejön-e további együttműködés, a kapott juttatásokból a hallgató semmit sem köteles visszafizetni.


A képzés előnyei a vállalatok számára

A részt vevő vállalatok célja, hogy a diplomaszerzést megelőzően, a saját igényeiknek megfelelően képezhessék a jövő munkavállalóit, valamint segíthessék őket szakmai felkészülésükben – még azelőtt, hogy belépnének a munkaerőpiacra. A duális képzés keretében a cégek szakmai képzéseket tartanak a hallgatóknak, melyek során megismerkedhetnek a vállalati kultúrával, valamint a céges feladatokkal és munkakörökkel, így amikor frissdiplomásként állást vállalnak, nem lesz szükség idő- és költségigényes beillesztési és továbbképzési programokra, ami tovább növeli a hatékonyságot munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt.


A képzés előnyei a felsőoktatási intézmények számára

A duális képzéssel a felsőoktatási intézmények piacképes tudást biztosítanak hallgatóik számára, miáltal versenyelőnyhöz juthatnak a többi intézménnyel szemben, ezzel egy időben pedig hozzájárulhatnak frissdiplomásaik sikeres pályára állításához is. Emellett a főiskola/egyetem vezetése is folyamatosan kapcsolatban áll a duális képzésben részt vevő partnervállalatokkal, így visszajelzéseket kaphatnak az oktatott tananyaggal kapcsolatban, és tovább fejleszthetik az átadott ismeretanyagot. Az együttműködés a duális képzésben tehát mindkét oldalról elmélyíti a kapcsolatokat, ami a kutatás-fejlesztési szektorokban és az innováció területén is gyümölcsöző eredményeket ígér.


Hogyan lehet jelentkezni duális képzésre?

Duális képzésre kétlépcsős felvételi eljárás során lehet bekerülni: a jelentkezők a központi felvételi eljárás során felvételt nyerhetnek a választott felsőoktatási intézménybe, emellett a – képzés megvalósításában részt vevő – vállalat saját kiválasztási eljárása során dönt arról, hogy mely jelentkezőket fogadja. A duális képzésben részt vevő vállalatoknak legkésőbb a sorrendmódosítási határidőig értesíteniük kell a felvételizőket a kiválasztás eredményéről, hogy a jelentkezők ennek ismeretében módosíthassák adatlapjukat. A vállalatok a felvételi szempontokat és a kiválasztási folyamatot, mely sokban hasonlít egy szabványos állásinterjúhoz (pl. motivációs beszélgetést, nyelvtudást felmérő tesztet vagy akár beküldendő feladatokat is tartalmazhat) maguk határozzák meg.


Mikor sikertelen a felvételi, és mit tehet a jelentkező?

Amennyiben egyetlen vállalattól sem kap pozitív visszajelzést a jelentkező, a hallgató nem nyerhet felvételt a duális képzésbe; ugyanakkor, ha eléri a bekerüléshez szükséges pontszámot, hagyományos képzési formában a felsőoktatási intézmény hallgatója lehet (mivel a céges kiválasztás eredménye nem befolyásolja az egyetemi/főiskolai felvételi sikerességét). Fordított esetben, ha nem sikerül az intézményi felvételi, de a vállalati eljárás során felvételt nyer a jelentkező, a pályázó szintén nem vehet részt a duális képzésben, tehát a következő évben újra kell felvételiznie, amennyiben felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni.


Mely intézmények rendelkeznek duális képzési modullal?

A „duális cégek” a felsőoktatási intézmények adott szakjaihoz kapcsolódnak, éppen ezért a jelentkezőknek fontos idejében tájékozódniuk arról, hogy mely intézmények mely szakjai indítanak duális képzést, valamint hogy mely cégekkel van kapcsolatban a választott intézmény. A választható felsőoktatási intézményeket a www.felvi.hu oldalán elérhető aktuális „Felvételi tájékoztató” tartalmazza.


Felsőfokú tanulmányok és a képzés ütemterve

A cégek szorosan együttműködnek a képzési anyag kialakításában a felsőoktatási intézményekkel, így a képzés során a hallgatók tudását a főiskolai/egyetemi szak profiljához, illetve a tanultakhoz illeszkedve bővítik. A szorgalmi időszakban (szeptember–december, február–május) tehát nincs lényegi különbség a duális és a nem duális képzés hallgatóinak feladatai között. Azonban a szorgalmi időszak lezárulta után a duális hallgatók megkezdik a vállalati gyakorlati időszakot: ilyenkor, a gyakorlati idejük keretében projektmunkákat végeznek, szakmai képzéseken és tréningeken vesznek részt, stb. Miután a duális hallgatók a cég munkavállalói, a nyári időszakban nincs iskolai szünetük, hanem (bármely dolgozóhoz hasonlóan) szabadságot vehetnek ki, mely megosztható a nyári és a téli időszak között.


A hallgató feladatai és vállalásai

A duális hallgatóknak egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a főiskolán/egyetemen, tehát sok esetben, miközben sikerrel le kell tenniük a vizsgákat, céges feladataikat is teljesíteniük kell. Minden duális hallgatóval szemben elvárás, hogy az ún. mintatanterv szerint haladjon (amit minden intézet maga állít össze), de a vállalat további követelményeket is megszabhat, pl. elvárt tanulmányi eredményt is (ami lehet akár a magasabb vállalati díjazás feltétele is). A követelményeket tehát érdemes már a jelentkezésnél, kiválasztásnál tisztázni. Ha a jelentkező duális hallgatóként kezdi meg tanulmányait, de mégsem ebben a formában kívánja folytatni a képzést, lehetősége van rá, hogy hagyományos modulban tanuljon tovább.

Bővebb információ (szak-, intézmény- és cégkereső):
www.dualisdiploma.hu;
www.felvi.hu

További kérdéseivel forduljon a Oktatási Hivatal Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályához, a dualis@oh.gov.hu e-mail-címen keresztül.