Photographer

Dr. Dobos Krisztinára emlékezünk

Emberség, bölcsesség, tisztesség és tisztelet, szakmai tudás, humor, alázat, kedvesség, hitelesség, és még sok pozitív szó, gondolat és kifejezés, amelyekkel le lehetne írni Dobos Krisztinát és munkásságát.

Azét a Dobos Krisztináét, aki az elmúlt három évtized egyik kiemelkedő oktatáspolitikusa volt, akinek pedagógusként, egyetemi oktatóként és szakmai közéleti személyiségként végzett munkássága meghatározó részét képezte a magyar oktatásügynek. Szakmai tudása és embersége, hitelessége egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy minden közegben elfogadták, meghallgatták a véleményét.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011-től volt jelen rendszeresen. A Nat Bizottság tagjaként részt vett a Nemzeti alaptanterv kidolgozásában, emellett főigazgatói tanácsadóként kulcsszerepet játszott a Nemzeti Tehetség Program szakmai irányításában.

A pályázókat, az együttműködő szervezeteket és saját munkatársait mindig partnerként kezelte. Optimizmusa és bölcsessége sokak számára jelentett útmutatást és segítséget saját fejlődésükben. Az oktatás és a tehetségügy iránti alázata példaértékű volt nemcsak környezete, hanem mindazok számára, akik megismerhették munkásságát. Közvetlensége mentes volt minden manírtól, kedvessége pedig sokak számára okozott kellemes és vidám perceket. Mindemellett szakmai kérdésekben, ha kellett, keményen képviselte a véleményét, arra azonban mindig figyelt, hogy ezzel másokat ne minősítsen és ne sértsen meg. Kritikai észrevételeit konstruktívan fogalmazta meg, ami lehetőséget teremtett mindenki számára arra, hogy tanulhasson belőle.

Vezetőként kiérdemelte a munkatársak tiszteletét, humorával pedig gyakran oldott fel feszült helyzeteket. Számára mindig a feladat lehető legjobb elvégzése volt a cél, aminek érdekében keményen dolgozott.

Fantasztikus ember, az unokája „hőstetteit” lelkesen mesélő nagymama, elkötelezett pedagógus, felkészült, nyitott és pozitívan kommunikáló szakember, az értékeket mindig képviselő őszinte politikus, az egyensúlyt megteremtő és megtartó vezető, odafigyelő barát, a tehetségekért folyamatosan dolgozó tanár – ő volt Dobos Krisztina, aki így él majd tovább az emlékeinkben.

DR. Dobos Krisztina
1949. július 18-án született, 1967-ben érettségizett a Szent István Gimnáziumban. Az ELTE Természettudományi Karán diplomázott 1972-ben matematika-fizika szakos középiskolai tanárként, majd 1979-ben doktorált, disszertációját a sztochasztikus modellek témakörében írta. Ezt követően a GATE-n és a Szent István Gimnáziumban tanított. 1991–1993 között közoktatásért felelős helyettes államtitkárként dolgozott a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban. 1998–2005 között a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) kuratóriumának elnökeként tevékenykedett, 2005 őszétől pedig a Fasori Evangélikus Gimnáziumban volt matematikatanár és igazgatóhelyettes. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben főigazgatói tanácsadóként, majd 2012-ben a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ megbízott igazgatójaként dolgozott.
1998-ban Pázmány Péter-díjat, 2002-ben Graphisoft matematikatanár-díjat kapott, a 2012. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.