Olvasási idő: 
14 perc
Author

Digitális Témahét 2021

A digitális technológia mindenütt jelen van

A Digitális Témahét fontos törekvése, hogy a digitáliskompetencia-fejlesztés
a digitáliskultúra-órákon túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik készségeiket a technológiával támogatott tanulás során. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett a digitális pedagógia elterjesztése és a digitális készségek fejlesztése mellett: a tanév rendjében is szereplő Digitális Témahetet indulása óta már hatodik alkalommal szervezték meg az iskolákban. Az eseménysorozat idén március 22–26. között zajlott, de a kezdeményezéshez egészen április 30-ig csatlakozhatnak az iskolák. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel gazdagodhatnak. Dr. Főző Attila László senior digitális fejlesztővel beszélgettünk a Digitális Témahét működéséről, tapasztalatokról, aktualitásokról.

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. Miért fontos a gyerekek számára a digitális készségek fejlesztése?

A Digitális Témahét hatodik évében tart jelenleg, és egyre szélesebb réteg számára válik egyértelművé, hogy a digitalizációt nem lehet elkerülni. Az életünkben a digitális technológia már mindenhol jelen van, ezért rendkívül fontos a digitális kompetencia, amelynek a fejlesztésével foglalkozni kell. Kifejezetten hangsúlyos üzenete volt mindig is a Digitális Témahétnek, hogy a digitális világban való magabiztos eligazodás túlmutat a digitális kultúra tantárgy keretein, hiszen ez egy horizontális terület, amelynek a fejlesztésével minden évfolyamon és tantárgyban foglalkozni kell valamilyen formában. Az elmúlt egy évben pedig tulajdonképpen a digitális kompetencia volt a belépőjegy az online oktatáshoz a tanárok, a szülők és a diákok számára is.

Az elmúlt év jelentősen átalakította a digitális technológiához való hozzáállásunkat, a Digitális Témahetet is – tekintettel a digitális munkarendre – online kellett megszervezni. Mik voltak a tapasztalatok az idei témahét kapcsán?

Sajnos már nem először van így, az elmúlt évben is hasonlóképpen történt. Bár a Digitális Témahétnek mindig is volt egy hivatalos tanrendben rögzített dátuma, mi mindig úgy gondoltuk, hogy a programhoz való csatlakozás nem csak egy héthez kapcsolódik, ezért a projekteket korábban és később is meg lehet valósítani. A Digitális Témahéten részt vevő iskolák nem egy-egy tanórára vállalkoznak, hanem egy miniprojekt végrehajtására. Tavaly is, és idén is meghosszabbítottuk a Digitális Témahetet, idén április 30-ig várjuk az iskolák csatlakozását, a pályázati határidőt pedig május 3-ra tűztük ki, hogy legyen ideje minden iskolának megvalósítani, amit tervezett, vagy még akár újonnan is lehessen csatlakozni. Reagálva az online oktatás kihívásaira, a Digitális Témahét nemcsak a digitális technológiával segített projekteket fogja díjazni a pályázatokon, hanem az online oktatás innovatív megoldásait is.

Melyek az idei témahét kiemelt szempontjai, témái?

Minden témahéten vannak kiemelt témakörök, ezek nem szoktak jelentősen változni egyik évről a másikra. A természettudományos kompetencia, a programozás, a biztonságos internethasználat, a digitális gyermekvédelem például mindig fontos területek voltak. Néhány évvel ezelőtt épült be a magyar közgyűjteményekben található értékek és kincsek beemelése az oktatásba, valamint a pénzügyi tudatosság is. Ebben az évben pedig csatlakozott a mesterséges intelligencia mint kiemelt témakör, hiszen Magyarországon kiemelt jelentőségű a nemrégiben elfogadott Mesterséges Intelligencia Stratégia. Ehhez egy kihívás is kapcsolódik ebben az évben azzal a céllal, hogy minél többen ismerjék meg a mesterséges intelligencia alapjait. (www.ai-hungary.com)

Kik csatlakozhatnak partnerként a témahéthez? Általában milyen témakörben járulnak hozzá a diákok digitáliskompetencia-fejlesztéséhez a különböző szervezetek, intézmények, cégek, szakemberek?

Bárki csatlakozhat partnerként a Digitális Témahéthez, aki ingyenesen kínál programot, tananyagot. Regisztrálni a digitalistemahet.hu oldalon lehet, ahol meg kell hirdetni a kínált programokat, amelyek aztán megjelennek a térképen és a keresőben is. A programozás oktatásával, illetve a programozással kapcsolatosan robotikával foglalkozó cégek, telekommunikációs cégek, oktatási vállalkozások és a digitális élményközpontok is mindig megjelennek a partnerek között, így sokukkal már több éve együttműködünk, és jó kapcsolatunk alakult ki. Ők azok, akik nyitnak az iskolák felé, mert fontosnak látják, hogy a digitális kompetencia fejlesztése minél korszerűbben történjen az iskolákban.

Hogyan lehet segíteni az innovatív digitális módszerek használatát a napi pedagógiai gyakorlatban?

A kulcs, hogy a szakmai hálózat révén minden pedagógus számára legyen elérhető minden olyan segítség, amely a fejlődésüket szolgálhatja. A digitális technológia nagyon gyorsan változik, ezt nem mindig könnyű követni. A Digitális Témahét honlapján található tudásbázisban vannak kidolgozott projektek, mintaprojektek, jelenleg tizenkettő köznevelési és ennél is több szakképzési projektterv. Ezek módosítható, szerkeszthető formában elérhető részletes leírások, amelyekből hasznos ötleteket lehet meríteni. Az elmúlt évben és idén is készítettünk egy projektötlet-gyűjteményt, és új projektötleteket is bemutattunk a pedagógusok számára. A projektterv és a projektötlet között az a különbség, hogy a projektötlet nincs annyira kidolgozva, ezek rövidebb gondolatébresztők, főleg olyan tanárok számára, akik már vezettek projektet, és nyitottak egy jó elgondolásra.

Emellett szakmai webináriumokat is szervezünk a tanárok számára; tavaly a pandémiás időszakban ötvenegy webináriumot szerveztünk, idén már több mint húszat, és ez folytatódik. Ha megkeresnek minket tanárok valamilyen témával, amiről hallani szeretnének, akkor megpróbáljuk megoldani, illetve vannak gyakorlati webináriumok, ahol viszonylag lassabb, kényelmesebb tempóban együtt haladunk végig egy tananyagon. A dpmk.hu-n is vannak pedagógiai anyagok, ott is található egy Digitális Pedagógiai Tudásbázis. Emellett megtalálhatók vagyunk a közösségi médiában, van Facebook-oldala a Digitális Témahétnek, illetve e-mailben is szoktak tanácsot kérni a tanárok.

Idén milyen webináriumokon vehettek részt a digitális pedagógia iránt érdeklődő pedagógusok, és milyen programok várták a diákokat?

A közgyűjteményektől a mesterséges intelligencián át az online oktatás jó gyakorlatáig, az alsós évfolyamok számára alkalmazható módszertani elemekig mindenféle téma előfordult. Webinárium-előadáson mutattuk be, hogyan érdemes pályázni, mert a Digitális Témahéten idén is jelentős nyereményekért lehet pályázni iskoláknak és pedagógusoknak is, illetve különdíj-felajánlásaink is vannak minden évben külső partnerek által.

A honlapjukon is elérhető a Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye. Milyen területeken nyújt segítséget a pedagógusoknak ez a kiadvány?

A kiadvány létrejöttét a digitális munkarend katalizálta, és ennek nyomán a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai – más szerzőkkel együtt – összegyűjtötték azokat a digitális pedagógiai ajánlásokat, amelyek a digitális oktatásban alkalmazható módszertanra vonatkoznak. Olyan területeket érintenek például, mint az értékelés, a technológiai körülmények, vagy azok a feltételek, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy sikeresen dolgozhassunk. Ezen kívül alkalmazásokat és rengeteg linket, naprakész módszereket ajánlottunk, illetve igyekeztünk a fogalmakat is tisztázni. Tapasztalataink alapján nagyon szívesen fogadják, amikor ajánljuk ezt a kiadványt. A digitális oktatás kapcsán világszerte megnövekedett a digitális pedagógia iránti érdeklődés, holott ez a terület 2020 márciusa előtt is létezett, de most újabb lendületet kapott. Beindult az alkalmazások fejlesztése is, nagyon sok gyártó elkezdte bővíteni a kínálatot, azon kívül pedig a szakmai fejlődés iránt is nagyobb az érdeklődés. Szakmai közösségek jönnek létre, és nagyon fontos, hogy egymást is segítik a pedagógusok és az iskolák. Örömünkre szolgál, hogy a Digitális Témahéten külhoni magyar iskolák is részt vesznek. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága minden évben különdíjjal jutalmazza a legaktívabb határon túli iskolákat is, tehát a közösség átnyúlik a határokon is.

Az interjú 2021. április 12-én készült.


Digitális Témahét a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában (Veszprém)

Iskolánk 8.b és 8.d osztályos tanulói (47 diák) a Digitális Témahét keretén belül kutatást végeztek a felső tagozatos diákok körében, hogy tudományos módszerekkel vizsgálják, hogyan változott a boteves diákok élete a vírushelyzet és az online oktatás hatására. Ezt az aktuális kutatási témát közösen választották ki, és érdeklődési kör alapján alakult kisebb csoportokban vizsgálták a felsős tanulók életének és szokásainak változásait. A Kutatás Projekt eredményeit publikáltuk (https://bit.ly/3vkiM8i), hogy a tanárok, a szülők és a diáktársak nagyobb rálátást kapjanak a gyerekek életében bekövetkezett változásokra.

A projekt oktatási és nevelési célja az volt, hogy a 8. osztályos tanulók olyan használható tudásra tegyenek szert, melyet későbbi tanulmányaik és foglalkoztatásuk során is kamatoztatni tudnak. Akár egy szakdolgozat megírásánál, akár munkahelyi statisztika készítésénél, vagy vállalkozói kutatás megvalósításánál fel tudják használni a projekt során megszerzett ismereteket.

Az idei projekt különlegessége az volt, hogy teljes mértékben tantermen kívüli (online) keretek között valósult meg. Ez nagy kihívást jelentett a tanulóknak és a tanároknak is, hiszen a kommunikáció szintén az online térben Microsoft Teams, Messeger, Viber, e-mail stb. fórumokon zajlott. Meg kellett oldani az Excel- és Word-dokumentumok megosztását, hogy mindenki szerkeszteni tudja őket. Minden csoportnak sikerült a problémákat megoldani, minek következtében nem csak szaktárgyi ismereteik, hanem digitális kompetenciáik, online kommunikációs képességeik és együttműködési képességeik is jelentősen fejlődtek.

A Kutatás Projektet 9 matematika- és 2 informatikaóra keretében valósítottuk meg. Matematikaórákon, a tantervi tartalmaknak megfelelően, a tanulók megtanulták a statisztikai számításokat, az adatgyűjtés és rendszerezés módszereit, a gyűjtött adatok ábrázolását és elemzését. Statisztikaismereteikről Quizizz-teszt megoldásával adtak számot. A csoportok Google-kérdőíveket készítettek informatikaórán, melyeket elküldtek a felsős tanulóknak. A kérdőívek kitöltése önkéntes és anonim volt. A beérkezett adatokat Excel-programmal rendszerezték és diagramokon ábrázolták az informatikatanárok segítségével.

A projektzáró dolgozatokat Wordben készítették el. A dolgozatok tartalmi és formai elemei megfelelnek a felsőoktatási intézmények által elvárt szakdolgozati követelményeknek. Az elkészült dolgozatokat egyesítve komplex képet kaphatunk a kutatási témáról.

A projekt zárásaként formatív értékelés keretében vizsgáltuk, hogy miben és milyen mértékben fejlődtek tanulóink. A csoportok értékelték saját munkájukat. Társértékelés keretén belül mindenki visszajelzést kapott arról, hogy a csoport többi tagja mennyire elégedett a csoportban végzett munkájával. Ezek után mindenki lehetőséget kapott, hogy önértékelést mondjon saját teljesítményéről és beszámoljon saját fejlődési útjáról. Padleten foglaltuk össze az eredményeket. A reflektív gondolkodás az élet minden területén nagyon fontos, ezért azt is megbeszéltük, hogy miben változtatnánk, ha ezt a kutatást újrakezdenénk vagy kiterjesztenénk.

Mindkét osztályunk tanulói nagy munkát fektettek a Kutatás Projekt megvalósításába. A feladat nagysága miatt egyértelmű volt, hogy rengeteg tanórán kívüli munka és konzultáció kell ahhoz, hogy színvonalas produktumokat adjanak ki a kezük közül. A feladat elvégzése során természetesen akadtak problémák, de ezek a munka velejárói, ezekből lehet a legtöbbet tanulni. Öröm volt látni, hogy a tanulók életkorukhoz képest magas színvonalú, tudományosságra törekvő projektzáró dolgozatokat készítettek!

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, amiért nyolcadik évfolyam második félévében is képesek és hajlandók voltak sok időt, energiát befektetni egy ilyen nagy volumenű kutatás elkészítésébe!

A Kutatás Projektben részt vevő pedagógusok:

  • Décsy Dóra projektvezető matematikatanár
  • Gábor Andrásné informatikatanár
  • Kléri István informatikatanár