Author

Digitális kompetencia a köznevelésben

A köznevelés digitáliskövetelmény-keretrendszerének kidolgozása áll az Oktatási Hivatal (OH) vezetésével megvalósított kiemelt európai uniós projekt egyik alprogramjának középpontjában. A köznevelés négy szintjére kidolgozott keretrendszerek célja, hogy átláthatóvá, mérhetővé, értékelhetővé és könnyebben fejleszthetővé váljon a tanulók, a pedagógusok, az intézményvezetők és az intézmények digitális felkészültsége.

Szöveg: Medve Katalin


A digitális kompetencia a transzverzális, vagyis a műveltségterületeket és korosztályokat is átfogó kulcskompetenciák egyike, amely elengedhetetlen az információs társadalomban való boldoguláshoz. Az Európai Unió a kompetencia egységes, közös alapokon nyugvó értelmezése érdekében dolgozta ki a DigComp-ajánlást, amely a hazai keretrendszereknek is alapja.

A projekt munkatársai a tanulók, a pedagógusok, az intézményvezetők és az intézmények számára készítettek egy-egy javaslatot, amelyek pontos képet adnak arról, milyen ismeretek, készségek várhatók el az egyes szinteken. A dokumentumok továbbá a meglévő készségek feltárását és az esetleges hiányosságok felismerését is hatékonyan támogatják.

A keretrendszerek alapján vizsgálták azt is, hogyan építhető be a digitális kompetencia a pedagógus-életpályamodellbe. A projektben készültek el azok az indikátorok, leírások, amelyek a pedagógusminősítésben és a tanfelügyeleti eljárásban részt vevő pedagógusok értékelésében játszanak majd szerepet.

A MENTEP nemzetközi pedagógus-önértékelő eszköz magyar nyelvre adaptálása is a projektben történt: az alkalmazás segítségével a pedagógusok önbevalláson alapuló képet kaphatnak digitális kompetenciájukról és a fejlesztendő területekről.

A korszerűbb és hatékonyabb oktatás érdekében szükséges a digitális tartalmak, eszközök és módszerek tömeges bevonása a köznevelésbe. A projektben két, a digitális alkalmazások széles körű felhasználási lehetőségeit, fontosságát bemutató kisfilm is készült: míg az egyik a fiatalokat (https://youtu.be/gfZmLEO4D4s) szólítja meg, a másik a szülőkhöz, pedagógusokhoz (https://youtu.be/FZhplQ7SGwQ) hozza közelebb a digitális eszközöket.

Az ajánlások elérhetőek https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215 oldalon.

 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001) című projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.